Monthly Archives: augusztus 2010

Hírlevél – 2010. augusztus

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat a Sportbüfé működtetésére

A Képviselő-testület pályázatot hirdet a jutai sportpályán lévő (237. hrsz.) sportöltöző emeleti részének működtetésére.

A  bérlő tevékenységével szembeni  elvárások:

– szervezi a szabadidő hasznos eltöltését programok szervezésével,

– a büfét korlátozott nyilvánossággal működteti,

– a büfé környezetét rendben tartja.

A pályázatot írásban 2010. szeptember 1-ig zárt borítékban kérjük Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testület címére benyújtani!

—————————————————————————————–

Meghívó a Falunapi programokra

2010. szeptember 11.

Folyamatos programok, reggeltől:

9.00    A Főzőcsapatok megkezdik a főzést, kispályás focibajnokság indul, akadályverseny, hagyományőrző játékok, JIKE vetélkedő, strandröplabda bajnokság, csocsó, ulti, biliárd, ÚMVP sátor, Optimizmus sátor, Tök-sátor, Lángos sütés, Hami-dog, Gyógysátor, Büfé, kürtős-kalács henna festés, ringlis, ugráló vár, trambulin,  baba- játszóház, lufi-hajtogató  bohóc,  , portrérajzolók, méta, ytong szobrászat.

10.30    Festmény-kiállítás megnyitója a könyvtárban

11.00    Ünnepélyes megnyitó és alapkőletétel – ejtőernyős célba ugrás meglepetéssel

12.00    Ebéd, Éhl Fülöp mesterszakács

13.00-20.30-ig programok: Néptáncbemutató, Ring SC, Rendőrtoborzás, Mókus – motoros kaszkadőr show, A legerősebb Amazon és Falu bikája erőverseny, Ősz Gabriella énekel, Modellező repülő bemutató – cukoreső, Ametiszt Tánc és Sport Egyesület bemutatója, Színész növendékek musical és operett- műsora, Eredmény-hirdetés,  tombolasorsolás, Meglepetés-műsor, majd: Zene, tánc – The Connector együttes.

Várjuk a főzőcsapatok jelentkezését!

A képviselő-testület döntése alapján minden olyan csapat, aki legalább 20 fő étkezését biztosítja, 10 000,-Ft támogatásban részesül, számla ellenében. (A számlát kérjük így kiállíttatni: Juta Község Önkormányzata, 7431 Juta, Hősök tere 8.) Főző-eszközökről mindenki maga gondoskodik, műanyag tányért és evőeszközt minden csapat kap.

Szponzori támogatásokat és tombolatárgyakat  tisztelettel kérünk és elfogadunk!

Jelentkezés a főzőversenyre 2010. szeptember 1-ig, személyesen vagy tele-fonon: 00-36-30-20-570-5100, Oros Andrásnál, s kérjük a támogatásokat is Oros Andrásnak átadni, a támogató személyének megjelölésével.

———————————————————————————————–

A tanévnyitó

a Jutai Általános Iskolában: 2010. szeptember 2-án, 18 órakor lesz.

——————————————————————————————–

A háziorvos értesíti

a betegeket, hogy augusztus 26-án és 27-én nem lesz rendelés.

——————————————————————————————-

Beiskolázási támogatás

A Képviselő-testület, mint eddig minden évben, az idén is megszavazta az iskolakezdési támogatást az általános- és a középiskolás tanulóknak, valamint a felsőoktatásban részesülőknek. A kifizetés feltétele a középfokú és a felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak az iskolalátogatási igazolás. A kifizetés helye a pénzügyi iroda,

2010. augusztus 30. napjától szeptember 10-ig.

A felsőoktatásban résztvevők szeptember végéig vehetik fel a támogatást.

A támogatást Juta településen állandó lakcímmel rendelkező, nappali képzésben részesülő tanulók vehetik fel!

———————————————————————————————

A konyha működéséről

Az önkormányzat által működtetett konyha az idei évben CÉDE támogatással, ill. azt saját erővel kiegészítve, összesen mintegy 7 millió forintból, teljesen megújult. Azt felsorolni, hogy mi új, nehezebb, mint leírni mi maradt a régi. Megújult a teljes gépészet, fűtés, világítás, elektromos és gáz- berendezések, bútorzat, nyílászárók, szociális helyiség, burkolatok. Ami a működéshez elengedhetetlen, szellőztető berendezés kiépítésére került sor. A konyha idén nyáron rendhagyó módon, nem zárt be. Részben azért, mert nem volt szükség nyári nagy-takarításra, s vállaltuk Mezőcsokonya község szociális étkezőinek ellátását, mintegy 32-35 adag étel elkészítését naponta. A másik rendhagyó körülmény, hogy a somogyjádi építkezé-sek miatt a jádi óvodások kicsiny csoportja a jutai óvodában kapott és kap ellátást, szeptember 6-ig.

Az idei év az első, amikor meghirdettük a  kormány által felajánlott normatív támogatásból biztosítható nyári gyermekétkeztetést. A kezdeményezés sikeres, a jogosultak nagy része igényelte az ellátást. S nem utolsó sorban, a helyi szociális és vendég-étkezést is biztosítani kellett egész nyáron. A felsorolt okok miatt egy fő közcélúként alkalmazott szakács segíti a működtetést.

———————————————————————————————

Nagy siker volt – Horgásztábor

A Jutai Sporthorgász Egyesület 2010. augusztus elején Somogysárdra  gyermek- és ifjúsági horgásztábort szervezett, melyre  a 8-16 év közötti korosztálynak lehetett jelentkezni.

13 horgászni vágyó fiatal gyűlt össze, hogy tapasztalatokat szerezzen, s tájékozódjon a sporthorgászat rejtelmeiről. A színes programokkal tarkított táborban ismeretterjesztő előadások hangzottak el.

Első nap Kóbor Balázs halbiológus, aki kiváló sporthorgász is egyben, tartott a halfajtákról, s élőhelyükről előadást, amit az ifjú tanoncok nagy érdeklődéssel fogadtak. Második nap Mike József versenyhorgász a spiccbotozás rejtelmeibe avatta be a jövő versenyzőit. Harmadik nap a 14 év feletti fiataloknak Fülöp József, – aki a Deseda Horgász-egyesület titkára -, felkészítést tartott horgászati alapismeretekből. Ezt követően az 5 horgász-palánta sikeres horgász-alapvizsgát tett.

Az előadásokat naponta természetesen horgászat követte, ahol kisebb-nagyobb sikerrel, mindenki fogott halat. A táborzárás nagy eseménye a horgászverseny volt. A verseny díjait Hivatal Nándorné polgármester  adta át. Ezt követően egy finom bográcsgulyással vendégeltük meg az odalátogató szülőket és vendégeket, s azzal az elhatározással zárult a tábor, hogy jövőre megismételjük.

Megköszönjük mindazoknak, akik nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre:

Juta Község Önkormányzata, Fehérvári József (tógazda),Stanics Zoltán, Stanicsné Tóth Tímea, Horváth Attilláné, Kóbor Balázs, Mike József, Fülöp József, Barina Zsolt,

a horgászegyesület vezetősége:Stadler György, Kutas Kálmán, Horváth Attila.

A fényképek megtekinthetők a:  www.fehervarito.extra.hu-n.

Írta: Stadler György

Letölthető: Jutai Hírlevél 2010 augusztus


Tájékoztató az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezéshez


Az Országos Választási Iroda honlapján megjelent tájékoztató a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek részére az adatvédelmi nyilvántartásba vételről, mielőtt még megkezdenék az
ajánlószelvények gyűjtését.

Ezzel kapcsolatban a Somogy Megyei TVI-hez számos észrevétel
érkezett.A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 28. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség szerint az adatkezelőknek be kell jelenteni a személyesadat-kezeléseiket az Adatvédelmi Nyilvántartásba.

Az Adatvédelmi Nyilvántartás célja, hogy segítségével a polgárok tájékozódhassanak a róluk szóló személyes adat nyilvántartások tartalmáról.

A jelölt, illetőleg a jelölő szervezet nyilvántartásba vételének nem lehet akadálya, hogy bejelentkezett-e már az adatvédelmi nyilvántartásba vagy sem, de az Avtv. ilyen irányú kötelezettséget számukra előír. Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés teljes egészében a jelölt, illetve a jelölő szervezetnek a felelőssége.

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok az adatvédelmi biztos honlapján is elérhetők.

A kitöltött nyomtatványokat az adatvédelmi biztos titkárságával történő telefonbeszélgetés alapján az alábbi módokon lehet elküldeni a hivatal részére:

1. e-mail: adatved@obh.hu

2. fax: 06-1/269-3541

3. posta: 1387 Budapest, Pf.: 40.

A megadott elérhetőségek közül (e-mail, fax, posta) bármelyik választható, ezért pl. ha e-mailben elküldi a jelölt, akkor faxon és postán nem kell elküldeni.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a választási irodák részére az adatvételi nyilvántartással kapcsolatban semmilyen kötelezettséget nem ír elő.

Juta, 2010. augusztus 17.

Vassné Enyedi Mária
jegyző

HVI vezető

Háziorvosi rendelés

———————————————————————————————–

Tisztelt Betegek!

Misky Edit doktornő a felújított rendelőben várja kedves betegeit 2010. augusztus 16-tól a megszokott időpontokban:
Hétfő: 13.00-15.00Kedd: 9.00-11.00Szerda: 15.30-17.30
Csütörtök: 8.30-10.30

Péntek: 13.00-14.00

2010. augusztus 1-től – szabadságolás miatt – szerdai napokon 13.00-15.00 óra között.

———————————————————————————————–

Választás 2010. október 3.

2010-08-16 13:05

———————————————————————————————

Egyéni lista állításához szükséges ajánlások számának közzététele Juta községbenA választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010.(VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a közszemlére tett névjegyzékek adatai alapján közzéteszi az egyéni lista állításához szükséges ajánlások számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 4. § alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú települési képviselőket a választópolgárok egyéni listán választják. A választás tekintetében minden település egy választókerületet alkot.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, aki az adott választókerület választópolgára 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte.

Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, aki az adott választókerület választópolgára 3 %-ának ajánlását összegyűjtötte.

A 2010. évi önkormányzati választáson Juta község választópolgárainak száma 1033 fő.
képviselőjelöltnek 11 ajánlás szükséges

polgármesterjelöltnek 31 ajánlás szükséges.
Juta, 2010. augusztus 16.

Tisztelt Jutai Választópolgárok!

A 2010. október 3-ára kitűzött polgármester és önkormányzati képviselők választásához elkészített névjegyzéket 2010. augusztus 18-án 8.00 órától augusztus 22-én 16.00 óráig közszemlére teszem. A névjegyzék megtekinthető a Polgármesteri Hivatal (Juta, Hősök tere 8.) szám alatti irodahelyiségében. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a fenti címen és időpontig kifogást lehet benyújtani.

Vassné Enyedi Mária

jegyző

HVI vezető

———————————————————————————————–

Jutai siker a várdai “Madarak és Fák Napja” alkalmából rendezett vetélkedőn

2010-06-01 12:01

Immár 5. alkalommal rendezte meg a várdai önkormányzat és az MME Kaposvári Csoportja a “Madarak és Fák Napja” kistérségi rendezvényt a környékbeli iskolások számára.

Az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is mintegy 150-200 gyermek vett részt a rendezvényen.

A gyönyörű falusi környezet, a színes, változatos, szórakoztatva tanító programok, érdekes előadások, az értékes nyereményekért folytatott izgalmas vetélkedő és az elért II. helyezés tette ezt a napot emlékezetessé a jutai csapat tagjai és felkészítő tanáruk, Dr. Molnárné Bajzik Melinda számára.
A csapat tagjai, akikre méltán vagyunk büszkék:

Barna Zsóka, Gombos Lili, Gombos Luca, Gombos Panna, Horváth Péter, Molnár Barbara Dóra, Molnár Zsófia, Pataki Vince, Tar Dia

Gyermeknap 2010.

2010-05-25 17:55

Gyermeknap május 29-én, szombaton

A gyereknapi lángos receptje a következő linken található:

www.konyvtar-juta.blogspot.com

Pünkösdi koncert 2010.

Pünkösdi koncert
2010-05-25 17:53

————————————————————————————-

A koncert felvételei a könyvtár honlapján megtekinthetők:

www.konyvtar-juta.blogspot.com

————————————————————————————

Jutai győzelem a lipótfai tározón

Jutai győzelem a lipótfai tározón
2010-05-10 08:48

_________________________________________________________

A lipótfai tározón bizonyíthatták ügyességüket május 9-én, vasárnap a horgászok.

A Supra-Mix Privát Hús kupán ötven pecás próbált szerencsét. A profi mezőny tagjai közül a jutai Horváth Attila hozhatta el a nyertes kupát. Sikeréhez gratulálunk!

___________________________________________________

Juta Sporthorgász Egyesület hírei

Juta Sporthorgász Egyesület hírei
2010-05-05 15:23

A Juta Sporthorgász Egyesület tagjai részt vettek, a Balatonújlakon

– 2010. május 2-án – rendezett Somogy Megyei Halfogó Bajnokságon.

A mostoha időjárással dacolva sikeresen helytálltak versenyzőink, elnyerve a
IV helyezést.

A csapat tagjai: Fülöp Roland, Horváth Attila, Kutas Kálmán,

Stadler György, Páncél András

Gyermek kategóriában III. helyezés: Stadler Dominik

IV. helyezés Stanics Viktor

Az egyesület egyben köszöni a jutai képviselő testület támogatását, mely hozzájárult a versenyen való sikeres szerepléshez.

Juta község honlapja