Monthly Archives: április 2011

Nyertes pályázatok – III. tengely 2. kör

leader-300x225

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS a III. tengely 2. körében, a 4 nem horizontális intézkedés közül a turisztikai tevékenység ösztönzése és vidéki örökség megőrzése jogcímekre vonatkozóan összeállította előzetes támogatási rangsorát. A minimum források meghatározásáról és a források hozzárendeléséről az Egyesület Döntéshozó Testülete 2011.04.07-ei ülésén határozott.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím hátrányos helyzetű területen 3, nem hátrányos helyzetű területen 1 támogatási kérelmet támogatott, összesen 63 792 633 Ft értékben.

Vidéki örökség megőrzése jogcím hátrányos helyzetű területen 3, nem hátrányos helyzetű területen 1 támogatási kérelmet támogatott, összesen 6 657 486 Ft értékben.

Az IH kötelezettségvállalását követően a HACS munkaszervezete a határozatokat IIER-ből legenerálja, majd a támogatást nyert ügyfelek részére a minimum pontszámok IH közleményben való megjelenését követően kipostázza.

Tisztelettel:
Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS

Jutai Hírlevél 2011. április

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

kassák

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében

lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is
visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Tisztelettel köszöntjük Portik József plébános Urat, Juta Község Díszpolgárát

Kéthelyen született 1950. július 6-án, családja erdélyi származású. Saját hitvallása szerint papnak született. Esztergomban végezte a szemináriumot, majd 1976. június 23-án – 35 éve – szentelték pappá Veszprémben.

Zalaapáti, Tab, Sümeg, Kétújfalu voltak lelkipásztori hivatásának első állomásai, majd következett a hetesi plébánia. Hosszú évek óta 5 településen áll helyt, a filiákra úgy tekint, mint saját gyermekeire.

1985 óta kapta feladatul Juta katolikus híveinek ellátását.

Immár 26. éve él köztünk, ismeri gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket, sőt dédszüleinket is.

Mint minden ember, ő is egyéniségéhez, önmagához hűen látja el feladatait, mely során tanúságot tesz szeretetről, szorgalomról, figyelmességről, nagylelkűségről, egyszerűségről, kitartásról.

Szónoklataiban is közvetlenül az  emberhez szól, képletesen beszél, hogy a hétköznapokból vett példák érthetőek legyenek  és ezáltal  vezessen mindenkit a „keskeny úton”. További jó egészséget kívánunk Plébános Úr!

A szennyvízcsatorna-hálózat építéséről

A viszontagságos téli munkálatok után a tavasz számvetésre ad lehetőséget. A változó időjárási körülmények mellett is jó ütemben folyt a csatornahálózat építése.

Juta szennyvízcsatorna hálózat készültségi szintje 2011. 03. 25.
Utca Gravitációs gerinc Bekötés
méter db
Széchenyi 328,5 29
Latinka 349,5 13
Nagy István 327,5 33
Kossuth Lajos 318,0 23
Árpád 190,5 13
Petőfi 330,0 14
Szabadság 140,0 10
összesen: 1 984,0 135
Átemelők készültsége:
2-es jelű: 83%
3-as jelű: 82%

Az 1-es jelű átemelő a meglévő, ami felújításra kerül.

A Dózsa és a Rákóczi utcában párhuzamosan megkezdődött a házi beállások megépítése, s a két főúton a gerincvezeték kiépítése is elkezdődött. Májusban a meglévő szennyvíztisztító telepen – a folyamatos működést biztosítva – elkezdődik az új tisztítómű megépítése. A csatornarendszer várható átadási ideje 2011. augusztus 12.

Terveink szerint az ünnepélyes átadásra augusztus 19-én kerül sor.

Többen érdeklődtek, hogy van-e mód a rákötésre azokban az utcákban, ahol már elkészült a vezeték. Sajnos nem lehetséges, mert az új tisztítómű építése, valamint ezzel párhuzamosan a meglévő telep folyamatos működtetése nem teszi lehetővé, hogy nagymennyiségű plusz szennyvizet tudjon fogadni.

Kérjük a lakók megértését, hogy a beruházás mielőbbi befejezése, és a hosszú időre szóló zavartalan működés érdekében szíveskedjenek kis türelemmel lenni!

A rákötés lehetőségéről természetesen időben értesítjük a lakosságot.

Az utak helyreállítása a másik gyakori kérdés. Erre csak a beruházás teljes befejezése után van lehetőség. Kellemetlen az utcák porossága, de a későbbiekben kárpótolja a falut az egységesen helyreállított úthálózat.

Ünnepi hangverseny

A Vikár Béla Vegyeskar 2011. május 18-án 18 órakor a Kultúrházban ünnepi hangversenyt ad. Az énekkar 2010-ben Ars Maior Versenykórus minősítést nyert. Itt kerül átadásra a Juta Község Díszpolgára cím Béres Józsefné (Gizi óvó néni) részére. Szeretettel várunk mindenkit a díj átadására és az utána következő hangversenyre és szerény vendéglátásra.

Receptverseny

Receptversenyt hirdetünk településünk honlapján “Kedvenc ételem” címmel. Három kategóriában lehet indulni: főétel, sütemény, pogácsa. Az elkészített ételről  fotót kell készíteni, melyet a recepttel együtt közzéteszünk honlapunkon: www.juta.hu, ahol szavazással dől el, melyik nyeri el a közönség tetszését. Szavazni május 16-tól június 10-ig lehet. Eredményhirdetés június 18-án, a Falunapon. Részletes részvételi szabályzat a honlapon lesz olvasható. A jelentkezéseket a következő e-mailcímre várjuk: infojuta@gmail.com.

2011. évi lomtalanítás május 6-án!

Kérjük az elszállításra váró lim-lomot reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé!

A lomtalanításkor az alábbi hulladékokat nem szállítják el: bontási, építési törmelék, növényvédőszer, gyógyszer, akkumulátor, gumi, festékek, olajok, zsírok, zöldhulladék.

Közlemények

 • „25/2011.(II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről” szóló 8/2010.(II. 26.) ÖM rendelet és a 112/2009.(VIII. 29.) FVM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások keretében meghirdetett „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” című 2009.10.15 pályázatra benyújtott igényét lemondja.”

A lemondás oka, hogy a vállalandó önrész nagy terhet rótt volna az Önkormányzatra. Az idei év legfontosabb célkitűzése a szennyvízberuházás számláinak pontos és maradéktalan kiegyenlítése, s az iskola továbbműködtetése a többszörösére emelkedett költségekkel.

A művelődési ház felújítását más pályázati forrásból fogjuk megvalósítani.

 • 2011. május 31-én Vassné Enyedi Mária jegyzőasszony nyugdíjba vonul.
 • Az új jegyző kinevezése – sikeres pályázat esetén – 2011. június 1. napjával történik.
 • A 2010-es gazdasági beszámoló megtekinthető az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben.

Óvodásaink áprilisi programjai:

A jutai tagóvodába 7 kisgyerek iratkozott be a 2010/2011-es tanévre. A statisztikai létszámunk ennek megfelelően 2011. október 31-ig 23 fő lesz.

 • Április 1. hete: Látogatás a helyi könyvtárba (ismerkedés a kölcsönzés lehetőségeivel, vers- és mesehallgatás).
 • Április 18: Húsvéti munkadélután a szülőkkel 15.30 – 17.30 óráig.
 • Április 20. Húsvét az óvodában.
 • Április 29. Anyák napi ünnepély 17 órakor.

Hamarosan megkezdi működését a sószoba, amely a légzőszervi betegségek megelőzésében és az allergiás tünetek kezelésére alkalmas. Kérjük az óvodába járó gyermekek szüleit, írásba nyilatkozzanak arról, hogy gyermekük részt vehet-e a sószobai foglalkozásokon.

Várható létszámok a Jutai Tagiskolában 2011/12 tanévre

Osztály Beiratkozott
1. 8 fő
2. 7 fő
3. 5 fő
4. 6 fő
Összesen:       26 fő

Az iskola 3, 75 századnyi munkaidőben, 4 pedagógussal működik tovább.

Elindult a jutai iskola honlapja, kérjük, kísérje figyelemmel az eseményeket!

Látogasson el a http://www.konyvtar-juta.blogspot.com-ra!

Kedves jutai Fiatalok!

A Jutáért Ifjúsági Kulturális Egyesület nem tűnt el. Vezetőséget váltottunk és most új tagokat toborzunk. Ha eddig még nem léptél be, itt a remek alkalom, hogy egy kiváló csapat tagja légy! Keresd Bodzai Melindát!

Tegyél valamit a közösségért, mert közöd van hozzá!

Felhívás!

A szennyvíz-csatorna kivitelezője és a Kapos Volán vezetése közötti egyeztetés után az a döntés született, hogy forgalombiztonsági okok miatt a Kaposvár irányába közlekedő autóbuszok 2011. április 26-tól május 5-ig nem állhatnak meg a Rákóczi utcai busz-megállóban. Legközelebbi megálló a Hősök terén.

Kérjük az utazók szíves megértését!

Jutai Hírlevél 2011. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

március15

Juhász Gyula – 48 március 15.

Ó régi szép est… tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,
Színházi est, melyen – ó büszkeség! –
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,

Színésznőd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt…
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

Meghívó

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját

2011. március 11-én 17.30 órára a Jutai Kultúrházba,

az 1848-as forradalom és szabadságharc

évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.

Közreműködnek iskolánk diákjai.

Az ünnepség keretén belül kerül átadásra a

„Juta Község Díszpolgára”

kitüntetés.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

MeghívóK

Koszorúzás Nagy István emléktáblájánál

Március 11-én délelőtt 10.00  órakor az iskola falán lévő emléktáblát koszorúzzák meg az iskola diákjai és az óvodások. Az ünnepi műsort az óvodások adják elő.

Március 11-én  délután 14.30 órakor  a Szivárvány Nyugdíjas Klub helyezi el a temetőben a megemlékezés virágait Nagy István emlékművénél, melyen részt vesznek a Juta Ifjúságáért Kulturális Egyesület tagjai.

Felhívás!

Könyvtárfoglaló játék, március 23-án 16.00 órától a Jutai Községi Könyvtárban.

Az Internet Fiesta programsorozat keretében ezen az estén csatlakozunk egy internetes játékhoz, amit kizárólag a könyvtárban játszhatunk.

A megadott időpontban belépünk a Honfoglaló című játék felületére, és a többi somogyi könyvtárral játszunk „különszobás” játékot.

Várunk március 23-án 15.30-kor a Könyvtárban!

Színházlátogatás!

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének csoportosan előadást megtekinteni  a Csiky Gergely Színházban!

Kedves Szülők,Gyerekek, Felnőttek!

Továbbra is szeretnénk településünk kismamái számára találkozási
lehetőséget biztosítani a „Baba-mama klubban”.

Olyan alkalmat, ahol a legkisebb gyermekek együtt játszhatnak és megismerkedhetnek a

könyvtárral. Eddigi tapasztalataink szerint közösségben jobban fejlődnek  a gyermekek, később könnyebben illeszkednek be az óvodába is.

Az édesanyák számára tapasztalatszerzési és kikapcsolódási lehetőség. Igény szerint vendég előadót, tanácsadót hívhatunk.

Szívesen veszünk ötleteket, felmerülő igényeket, elképzeléseket ezzel kapcsolatban!

Óvodás korú gyermekek részére „Angol-ovi”-t szervezünk

heti egy alkalommal 45 percben sok játékkal, dallal.

Angol társalgás –  iskolás gyerekeknek – kevesebb játékkal, de sok vidámsággal és sikerélménnyel!

Működő csoportjainkba is várunk jelentkezőket szeretettel:

Matek tudorok klubja – péntek 16.30-kor – azoknak is akik utálják a matekot.

Angol társalgás felnőtteknek – csütörtök 17.30-18.30

Programjainkkal kapcsolatban várjuk kérdéseiket:

Email: konyvtarjuta@gmail.com

tel.: 310/2998236

Közeleg március 15-e, amikor mindannyian kokárdát tűzünk a kabátunkra. De vajon miért éppen piros-fehér-zöld a magyar kokárda, és mióta jelképezik ezek a színek magyarságunkat?

Nincs és talán soha nem is volt a világon olyan népcsoport, amelynek ne lenne, ne lett volna valamilyen jelképe, ami a közösségük együvé tartozását fejezi ki. Egyik ilyen nagyon elterjedt jelkép a zászló. Eredetileg kizárólag a harcmezőn használták, hiszen nagyon praktikus, hogy minden oldalról felismerhető, és rúdra tűzhető: egy-egy csapategységnek külön zászlóik voltak, hogy magasba emelve messziről is jól lehessen látni, melyik csapategység, hol helyezkedik el. Innen aztán hamar szimbólummá vált, és az egyes csapategységek helyett egyre nagyobb közösséget fogott össze, míg a zászlók egy egész nemzet jelképévé váltak. A magyaroknak is, egészen régi időktől fogva voltak zászlóik, de kezdetben nem volt egy egységes, magyar zászló: mindegyik magyar törzsnek különböző zászlaja volt. A letelepedés után Árpád háromszög alakú vörös zászlója vált az uralkodó jelképpé, ami először egy fehér kereszttel egészült ki, majd a különböző uralkodóházak alatt sokat változott. A piros-fehér-zöld szín először Mátyás korában tűnt fel, egy pecsétnyomón, de ekkor még messze állt attól, hogy országszerte ismert legyen.

A piros-fehér-zöld színhármas először 1848-ban vált az ország hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentős eredményeképpen. A trikolor (azaz a három színű zászló) a francia forradalom óta vált “divatossá”, így a magyar zászló is három színű lett: a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. A forradalom leverése után természetesen nem engedélyezték ennek a nemzeti jelképnek a használatát sem, a kiegyezés óta azonban újra magyarságunk legnagyobb szimbóluma lett a piros-fehér-zöld színhármas. Ezért a mai napig is ezeknek a színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket.

Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl, büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal és nem félve a megtorlástól a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba.

Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, forradalom, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum, szabadság, ezekről a fogalmakká vált szavakról, minden magyar embernek ugyanaz jut eszébe: a legnagyobb nemzeti ünnepünk, az 1848. március 15-ei szabadságharc. Ezen a napon egy maroknyi fiatal „írástudó” elindított egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Erőt adott és 159éve minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk magunkban, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra.

Mi történt 1848. március 15-én?

Azon a március 15-ei reggelen Petőfi lakásán találkozott Jókai, Vasvári és Bulyovszky Gyula. Itt szerkesztették meg a Tizenkét pontot is magában foglaló proklamációt. A Tizenkét pont alapja az 1847-ban megalakult Ellenzéki Párt nyilatkozata, amelyet Deák Ferenc fogalmazott meg. Ebben követelték a Parlamentnek felelős magyar kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés, és a törvény előtti egyenlőség bevezetését. Valamint, hogy a nép is képviseltethesse magát a törvényhozásban és a helyhatósági választásokon.

Később a Pilvax kávéházban felolvasták, és Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt. Innen indultak tízen- tizenöten a zuhogó esőben a Landerer nyomdához, hogy kinyomtassák a Tizenkét pontot és a Nemzeti Dalt. A tömeg közben ötezer főre duzzadt. Dél körül a vezérszónokok feloszlatták a tömeget azzal, hogy ebéd után jöjjenek vissza a Nemzeti Múzeumhoz, népgyűlésre.

Délután a múzeumnál már tízezer ember gyűlt össze, ahol Petőfi egy kisebb beszédet mondott. Elhatározták, hogy kiszabadítják Táncsics Mihályt a budai vár helytartótanácsi börtönéből. Majd hatfős bizottságot választottak (Petőfi, Jókai, Irínyi, Vasvári, Irányi Dániel és Bulyovszky) a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra. A városházán elfogadják a Tizenkét pontban megfogalmazott követeléseket. Gróf Zichy Ferenc, a tanács alelnöke ígéretet tett, hogy nem vetik be a katonaságot a rend helyreállítására. Délután hat órakor kiszabadították börtönéből Táncsics Mihályt.

Este kivilágították a várost, a Bánk bán előadását megszakította a Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Az ünneplő tömeg elénekelte a Himnuszt, a Szózatot, és más dalokat.  Eközben a Rendre Ügyelő Választmány két határozatot szerkesztett a polgárőrség bővítéséről, illetve a helytartótanácsnál elért eredményekről.

Az adott kor aktuálpolitikája és március 15-e jelentése

Az éppen hatalmat gyakorlók megannyiszor próbálták meghamisítani, átértelmezni, újra írni március 15-ét, a forradalom eszméit saját javukra fordítani. 1860. márciusában, amikor a fiatalok az utcára vonultak, hogy megkoszorúzzák a vértanúk sírját, a katonaság közéjük lőtt. A kiegyezés után már nem volt tilos a megemlékezés, de illojálisnak tartották és sértette az uralkodóházat.

1919-ben, a dualista rendszer bukása után lehetett először teljesen szabadon ünnepelni. Ezt példázzák a Magyarország című lapban megjelentek is: „szabadok vagyunk. Március 15-e többé nem óvatos és ártalmatlan politikai tüntetés Petőfi szobra előtt, afféle félig tiltott, félig megengedett és az illendőség korlátai közé beszorított »emlékezzünk régiekről«” ünnep.
1942-ben a második világháborúban Kállay Miklós miniszterelnök március 15-ei megemlékezését a frontrainduló katonák buzdítására, lelkesítésére használta fel.

1948-tól a hatalmon lévő kommunisták újabb színt vittek a szabadságharc évfordulóinak ünneplésébe, legérdekesebb „találmányuk”, hogy miután törvénybe iktatták a magyar forradalom jelentőségét, 1951-ben kiadtak egy rendeletet, melyben munkanappá nyilvánították március 15-ét. A legszomorúbb megemlékezés 1958-hoz köthető, amikor a Nemzeti Múzeum előtt Komócsin Zoltán ünnepi beszédében a márciusi ifjak eszméire hivatkozva elítélte és árulónak nevezte az 1956-os forradalmárokat.

Az 1960-as évek elején Kádár János jelszava: „Aki nincs ellenünk, az velünk van”, határozza meg az ünnepi beszédek hangnemét. Manipulációval próbálták csökkenteni az 1848. március 15-ei forradalom szerepét. A fiatalok azonban egyre inkább vágytak őszinte, szabad megemlékezésre. Először 1973-ban akadályozták meg a rendőrök testi erőszak alkalmazásával a Petőfi-szobornál békésen gyülekezőket. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1987. december 15-ei határozata március 15-ét ismét Nemzeti Ünneppé nyilvánította.

2007-ben, az aktuálpolitika megint beárnyékolja az ünnepre való készülődést. Az, hogy a politikai elit, és emiatt a pártok híveinek egy része sem képes együtt emlékezni a forradalomra, az az ország, a nemzet szakadását jelzi.

Az ünnep tisztaságának megőrzése

Javaslom, hogy olvassuk el újra a Nemzeti Dalt, próbáljuk meg elképzelni Petőfit, amint papírra veti a szavakat és amint szavalni kezdi, hogy „Talpra, magyar, hí a haza!”. Ebben az egyetlen versben benne ég az egész forradalom tüze, benne van a forradalom ifjainak hívó szava. Egyszerű gondolatok ezek, hogy minden magyar megértse. És benne van az az elszánt és vak hit, hogy jobbá tehetik a hazájukat. Képzeljük el, amint a tömeg együtt harsogja a vers refrénét és a szakadó esőben és egy emberré kovácsolódik a sokaság.

Tűzzük ki a kokárdánkat és a szívünkben emlékezzünk! A hősök tisztelete és a szabadságharc emlékének tovább adása a fontos, hogy a felnövekvő nemzedék értse a forradalom eszméit.

Juta elmúlt négy évéről s az elkövetkezőkről

2006-ban a választók bizalmából megkaptam a polgármesteri „rangot”. Amiről úgy gondolom, hogy nem rang, hanem szolgálat. Szolgálat annak érdekében, hogy a hiánnyal átvett kassza ne maradjon üres, hogy fejlesztési elképzeléseinket, amit a Képviselő-testülettel közösen a Gazdasági programban megfogalmaztunk, teljesíteni tudjuk. A Képviselő-testület kb. 100 ülést tartott. Talán ez is jelzi, hogy az együtt-gondolkodás megvolt, megvan, s reméljük Önök is úgy gondolják, eredménye is van.

Néhány felújítás, karbantartás, beruházás, a teljesség igénye nélkül:

*     templom külső megvilágítása

*     önkormányzat épületének akadálymentesítése, hőszigetelése, külső képének javítása, környezetének rendezése, pl. hulladékgyűjtők elhelyezése

*     iskola felújítása, akadálymentesítés, hőszigetelés, fűtés, világítás korszerűsítése, kerítés és játszóudvar elkészítése, korszerű bútorok és eszközök beszerzése

*     az iskola étkezőjének felújítása, evőeszközök, tányérok, terítők, tálalóedények, cseréje, székek felújítása

*     az iskola melegítőkonyhájának új eszközökkel való kiegészítése, új bútor vásárlása

*     óvodabővítés majd’ kétszeresére: csak a csupasz tégla maradt, minden új, friss, a legkorszerűbb: az épület, az eszközök a berendezések, kerítés és játszótér készült

*     főzőkonyha teljes körű felújítása, korszerű szellőzés kiépítése, kukatároló építése

*     a két egymás mellett lévő intézmény, s a szintén velük egy tető alatt lévő Idősek nappali ellátása vagyonvédelmi riasztóval

v     posta elhelyezése az önkormányzat épületében

*     az Idősek nappali ellátása helyiségeinek kialakítása, vizesblokk építése, teljes berendezés megvásárlása

*     melegedő berendezése, a közfoglalkozásban dolgozóknak

*     külön vizes blokk kialakítása a közcélú dolgozóknak

*     garázs építése a busznak és az utánfutónak, raktár építése a szerszámoknak (zöldtetős!)

*     a sportöltöző külső képének javítása, a teljes belső felújítással együtt, a balesetek megelőzésére labdafogó hálók elhelyezése, a pálya és környezetének folyamatos karbantartása

*     családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és mozgó szakorvosi szolgálat, valamint az orvosi rendelő teljes körű akadálymentesítése és felújítása, parkolók építése

*     a Hősi Emlékmű feljárójának térkövezése, virágosítása

*     padok és szemétgyűjtők elhelyezése

*     Latinka utcai árok kiásatása

*     Nagy István utca teljes felújítása

*     évi kátyúzások a saját útjainkon

*     temető feljárójának teljes aszfaltozása, korlát elkészítése a gyalogosan közlekedők segítésére, a temetőben padok elhelyezése, virágosítás

*     „mázsaház” balesetmentesítése, védelme, környezetének parkosítása

*     a tanya-gondnoki busz segíti a sportolók szállítását

*     az önkormányzati működés tárgyi feltételeinek javítása: fűtés hatékonyságának javítása, a teljes számítógéppark kicserélése, szünetmentes egységek, új fénymásoló, nyomtatók, projektor, kamera, fényképezőgép vásárlása, irodai bútorok, székek beszerzése

*     polgármesteri iroda berendezése

*     irattár kialakítása, testületi jegyzőkönyvek beköttetése

*     ország- és településcímer elkészíttetése bronzból

*     zászlók kihelyezése az állami ünnepeken

*     Díszpolgári cím alapítása, március 15. megünneplésével egy időben

*     új, mindig friss, mára akadálymentes honlap elkészítése és működtetése

*     2007-ben a teljes körű szociális ellátás megszervezése, a már működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mellett a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés elindítása

*     tanyagondnoki busz vásárlása

*     a tanyagondnoki busz jóvoltából rendszeres orvoshoz szállítás, bevásárló-nap az időseknek, gyógyszerbeszerzés, étel házhoz szállítása

*     nyári gyermekétkezetés megszervezése

*     részvétel az ökumenikus segélyszervezet élelmiszersegély programjában, amelynek keretében kb. 15 tonnányi tartós élelmiszert kaptak a jogosultak

*     az Idősek nappali klubja (ellátása) multifunkcionális helyként működik: könyvtár, e-Magyarország pont. Ide került a fénymásoló, nyomtató, fax. Itt van mód az egészségprogramok, a baba-mama klub, az ünnepekhez kapcsolódó egyházi összejövetelek, az irodalmi műsorok és találkozók, a hangszeres zenei próbák megtartására, s az egyesületek összejöveteleinek helyszíne ugyanúgy, mint a kiállításoké, kóruspróbáké, számítógépes és ismeretterjesztő előadásoké.

*     kéziszerszámok, gépek vásárlása

*     Szőlőhegyen szemétlerakó megszüntetése, kukák vásárlása, utak javítása

*     a templom, a főtér és környéke, a buszmegállók, a keresztek környezetének rendben tartása, kaszálása, a COOP-bolt környékének rendezése, szemét-gyűjtők elhelyezése, járdafelújítás

*     ami csak úgy „kialakult”: virágok az irodákban, középületekben, virágládák az intézmények ablakaiban, virágok, örökzöldek a közterületeken, folyamatos „szemmel tartása” a falunak, hogy ne legyenek gazdátlan foltok, helyek, s ennek eredménye:

*     „Legyen szebb a mi falunk”  országos pályázat II. helyezése

*     Három buszváró újjá-építése.

S ami legalább olyan fontos, mint az építés: közösségek kovácsolódtak. Közösségek, amelyek egymást támogatják, együtt érzik jól magukat, megtalálták a közös örömet a horgászatban, a tájékozódási futásban, a néptáncban, a közös éneklésben, varrásban, sütés-főzésben…s a sor folytatható.

Ami folyamatban van: elindult a szennyvízberuházás

Juta Község Önkormányzata a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-2009-5.1.4/A kódszámú, „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című támogatási keretéből 80 %-os támogatási intenzitás mellett 348.956.800.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Juta község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt megvalósítására.
A projekt teljes bekerülési összege: 436.196.000.-Ft, amelyhez az önerőt a lakosság és az önkormányzat biztosítja. A támogatást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és a Magyar Köztársaság biztosítja. A szennyvízelvezető- és tisztító rendszer kiépítése a település fejlődésének egyik fontos eszköze, hozzájárul mind a település, mind a Dél-dunántúli Régió stratégiai céljainak megvalósulásához.

A beruházás célja a teljes lakosság ellátása, ezen keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológia céljai megvalósulásának elősegítése.

A fejlesztés eredményeként jelentős környezetterhelést szüntet meg az önkormányzat azzal, hogy a szennyvíz elszikkasztása, és más, illegális módon való elhelyezése helyett korszerű, az európai elvárásoknál is szigorúbb hazai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítás feltételei kiépülnek.

A projekt várható befejezése a fél éves próbaüzem lezárulását is beleértve: 2012. március.

A beruházás 2010-es Falunapi ünnepélyes elindítása egy nehézségekkel teli út kezdete, amelynek vége, „végre”, a teljes infrastruktúrával rendelkező település!

Terveink a közeljövőre

A cél, hogy Juta ne csak küllemét tekintve változzon, de megvalósulhassanak azok a beruházások, amelyek az élet-minőség további javulását szolgálják:

 • az önkormányzat alatti pince felújítása, alkalmassá tétele közösségi rendezvények tartására (14 millió Ft megnyert, 100 %-os támogatással)
 • szőlőhegyi közvilágítás megvalósítása (tervezés folyamatban!)
 • járdák, utak felújítása
 • dűlőutak karbantartása
 • belvízelvezetés, árkok burkolása (amelyre már egy pályázatot beadtunk, de nem kaptunk támogatást, újra próbálkozunk)
 • a játszótér és sportpálya további korszerűsítése
 • közpark kialakítása
 • körforgalom megépítése (pályázat beadva)
 • új utcák nyitása (állami földterület vételi szerződése az utolsó aláírásra vár, NFA)
 • rendőrségi szolgálati lakás felújítása
 • az intézmények energia felhasználásának csökkentése, pályázati támogatással
 • Kaposvártól a Balatonig vivő kerékpárút jutai szakaszának megépítése, s a településen belül kerékpárutakkal való összekötése
 • falutörténet összeállítása és kiadása.

Számunkra fontos, hogy nemcsak a közigazgatás különböző szintjein dolgozókkal, megyei és városi vezetőkkel, de a környező polgármesterekkel is jók a kapcsolataink. Az együttműködés fontossága számos esetben bizonyította, hogy előre csak együtt – egymást támogatva, segítve – juthatunk.

S mindezek mellett maradjanak meg a lakosság kényelmét szolgáló intézmények, maradjon meg a kialakult „összetartás”, a jövőt építő közösségi szellem.

Juta Község Képviselő-testülete

Hivatal Nándorné polgármester

Kedvenc ételem – szavazás

A következő kategóriákban keressük az otthon, saját kezűleg elkészíthető kedvenc ételt:
– kedvenc főételem,
– kedvenc süteményem,
– kedvenc pogácsám
A kedvenc étel elkészítőjét közönség szavazat alapján fogjuk díjazni – kategóriánként
egy nyertest – június 18-án, Falunapon. Korhatár és nevezési díj nincs.

Az ételekre június 1 – 16-ig lehet szavazni honlapunkon: www.juta.hu

Egy nevező kategóriánként 1 étellel indulhat, tehát maximum hárommal.
A nevezéseket május 30-ig várjuk az infojuta@gmail.com címre, kizárólag jutai lakosoktól.
A nevezésnek tartalmaznia kell a következőket:
Név:
Lakcím:
Elérhetőség:
Kategória:
Kedvenc étel neve:
Az étel elkészítésének
– leírása:
– a hozzávalók anyaghányada:
– elkészítés ideje:
Minden ételhez 1 db saját készítésű fénykép beküldése szükséges.
Kérjük nyilatkozzon, hogy kívánja-e élőben bemutatni falunapon az elkészített finomságot.

A honlapon ezen adatok közül csak a fotó, az étel neve, a recept, és a nevezési sorszám
fog szerepelni. Beérkezési sorrendben számozzuk az ételeket, mely számok egyben nevezési sorszámok is. A többi adatot nem jelenítjük meg és nem adjuk ki senkinek.

Néhány gondolat az ételek fotózásához:
– legjobb a természetes, de szűrt fény,
– fontos a háttér helyes, ízléses kiválasztása, színösszeállítása, amely azonban ne legyen domináns,
– az étel tálalását gusztusosan és kreatívan célszerű megkomponálni,
– lényeges a megfelelő fotózási szög kiválasztása,
– érdemes a képeket az étel elkészülése után közvetlenül elkészíteni.

Fotópályázat

„Kaposvári Kistérség Szakrális Öröksége”- FOTÓPÁLYÁZAT 2011

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás a Kaposvári Kistérségi Közkincs-Kerekaszatallal közösen FOTÓPÁLYÁZATOT ír ki a „Kaposvári Kistérség Szakrális Öröksége” címmel a következő altémákban:

I. Templomok és templomtornyok, kápolnák

II. Szakrális terek: szószékek, oltárok, úrasztala, orgonák…

III. Haranglábak

IV. Kisműemlékek: Kőkeresztek, bádogkeresztek szobrok, keresztutak, kálváriák.

A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet a Kaposvári Kistérségben található történeti értéket képviselő, nem egyszer művészi kvalitással bíró szakrális emlékeinkre.

A pályázatra bárki jelentkezhet altémánként legfeljebb 3 db 18×24 cm-es méretű fekete-fehér vagy színes fotóval (fotópapíron). CD mellékletként kérjük megküldeni a fotókat digitálisan is JPEG formátumban, felbontás min. 150 dpi!

A beadott pályázatok a Kaposvári Kistérségi Közkincs-Kerekasztal tulajdonában maradnak.

Nevezési díj nincs!

Pályázni mindegyik altémában lehet profi, amatőr és ifjúsági kategóriában. A pályázó maga dönti el, hogy melyik kategóriában nevez.

Kategóriák:

– Profi

– Amatőr

– Ifjúsági ( a 15 éven aluliak pályázatát várjuk).

A pályázathoz kérjük, csatolja a pályázó adatait, és a beadott képekkel kapcsolatos nevezési lapot!

Az altémát kérjük pontosan megjelölni!

Csak azok a pályázatok vesznek részt a pályázaton, ahol a kötelezően kitöltendő nyilatkozatot a pályázó a pályaművekhez csatolta.

A pályázat beadásának helye: Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (4K), 7400, Kaposvár, Berzsenyi u.9.

Beadási határidő: 2011. május 15.

Érdeklődni: Kiss Réka, 0630/298-3852 lehet!

A legjobb pályázatokat témakörönként és kategóriánként díjazzuk, és a válogatott pályamunkákból kiállításokat szervezünk kistérségünk településein 2011-ben.

A nyertesek nevét és a győztes fotókat a www.ktkt.hu honlapon publikáljuk, a későbbiekben kiadványok készítéshez használjuk fel.

A Kaposvári Kistérség településeinek jegyzéke: (Ezen települések szakrális emlékeinek megörökítését várjuk!)

Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Csoma, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Mosdós, Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál.

A pályázat szövege és a Jelentkezési lap letölthető innen: link

Húsvéti ékszerkészítés

ekszer

Meghívó a könyvtárba

Szeretettel várunk a Jutai Községi Könyvtár Húsvéti kézműves műhelyébe április 15-én, pénteken 14.00-17.00 óra között minden alkotó kedvű érdeklődőt.

Vendégünk lesz Kocsis Gáborné Dia, aki drótékszerek készítésének technikáját mutatja be.

A munkáiból készült kiállítást április 20-ig lehet megtekinteni a helyszínen.

Kérjük, aki tud, hozzon magával kúpfogót a drót hajlításához.

Ajánló!

Látogasson el a http://www.konyvtar-juta.blogspot.com/-ra!

Legyen hozzá Közöd!

közöd

2011. április 16-án, szombaton a

Jutáért Ifjúsági Kulturális Egyesület a „Közöd” Önkéntes Fiatalok Napja keretén belül sportnapot szervez!

Várjuk a sportolni vágyókat egy közös bemelegítésre, utána maradjanak és szurkoljanak a kispályás foci és a sorverseny résztvevőinek!

A focira 6 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A sorversenyre szintén 6 fős csapatok jelentkezhetnek. Lehetőleg mindegyikben legyen

legalább 2 felnőtt, és hívjuk a legkisebbeket is!

Várunk mindenkit a jutai sportpályán délelőtt 10 órakor!

Jelentkezni lehet:

Bodzai Melinda: jike2011@gmail.com email címen,

illetve a helyszínen, a bemelegítés ideje alatt!

Eső esetén a sportnapot május 21-én, szombaton tartjuk meg!

Juta község honlapja