Monthly Archives: június 2012

Felhívás – ingyenes tanfolyam!

Felhívás

A Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Alapítvány

az Önök településén is megszervezi

60 órás, ingyenes tanfolyamát!

 A képzés célja, hogy a résztvevők gyakorlati ismeretek elsajátítása révén

 képesek legyenek önállóan használni számítógépüket élve az internet 

adta lehetőségekkel. 

A tanfolyam során sor kerül szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 

internetes böngésző, kép- és videószerkesztő, víruskereső, 

dvd író stb. programok használatának elsajátítására. 

Emellett a hallgatók elsajátíthatják a ház körül saját felhasználásra,

 és eladásra előállítható állati- és növényi termékek termeléstechnikáját, 

az értékesítéssel kapcsolatos jogi, valamint a fenntartható környezethez 

szükséges ismereteket. 

A részvétel nincs képzettséghez, korhoz kötve, feltétele a jelentkezési lap 

kitöltése.

Mindenkit szívesen várunk!

Jelentkezési lap kérhető, és kitöltést követően leadható a 

Jutai könyvtárban.

Jelentkezési lap letöltése: innen

 

 

 

Komplex közkincsnap

Ez a rendezvény, remek alkalom egy kellemes hétvégi kirándulásra.
A települések utcáján egy sátorban bemutatjuk községünket.
a Sporthorgász Egyesület csapata részt vesz a horgászversenyen.
Minél több jutai érdeklődőt várunk szeretettel!

komplex kozkincsnap
Kattintson a képre a teljes mérethez!

Háziorvos rendelése

Tisztelt Betegeink!

 

Értesítem Önöket,hogy 

2012.07.02.-07.27.-ig 

szabadság miatt  helyettesítés lesz.

Rendelési idő Jutában: 

szerdánként: 13:00-15:00

Receptírás kedden 9:00-11:00

és csütörtökön 08:30-10:30

A többi napokon a kaposvári rendelőben kaphatnak ellátást.

(48-as Ifjúság útja 72, tel.:06-82-411-102

hétfő, szerda, péntek:08:00-12:00,

kedd: 12:00-16:00,

csütörtök:13:00-17:00)

                           Dr. Misky Edit

Falunapi pályázat jutai fiataloknak

Milyen legyen a jutai falunap?

Pályázat jutai fiatalok részére

viewer

Kedves fiúk, lányok! Lehetőséget adunk nektek arra, hogy ötleteitekkel segítsétek megszervezni a szeptemberi falunapot!

Írjátok meg, Ti milyen játékokat, műsorokat terveznétek erre a napra.

Rajzoljatok térképet, hogy melyik programot, hol képzelitek el.

A falunap keretében megrendezendő akadályverseny helyszínéről és feladatairól is
küldjetek ötleteket.

A pályázaton tüntessétek fel a neveteket, korotokat, elérhetőségeteket.

Az első 3 legjobb elképzelést ajándékkal jutalmazzuk.

Az ötleteket személyesen a könyvtárban, vagy e-mailben (konyvtarjuta@gmail.com) várjuk.

A pályázat beadási határideje: július 20. péntek 18.00 óra.

Munkád során segítséget kérhetsz a könyvtárban!

Várjuk jelentkezésedet!

Jó munkát kívánunk!

Pályázati lapok letöltése:falunapi-paly-jutai-fiataloknak

Véradás!

A  Magyar Vöröskereszt véradásra  kéri Juta lakosságát!
2012. július 27-én, pénteken 14.00-17.00 óra között
lesz erre lehetőség a könyvtárban. (Juta, Dózsa Gy.u. 29.)
Kérjük jelezze véradási szándékát a
konyvtarjuta@gmail.com email-címen,
személyesen, vagy a következő telefonszámon:
06-30-299-8236

Véradáshoz szükséges iratok:
személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– tajkártya

 
Mindenki adhat vért aki egészséges, betöltötte a 18. életévét,
de még nincs 60 éves. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
Bővebb információ a véradásról:
http://www.veradas.hu/tudnivalok-a-veradasrol.html

M E G H Í V Ó – LEADER VIDÉK- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUM

leader-fej

ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

LEADER HACS

Székhely: 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12. 

Munkaszervezeti Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 57. szám I. em. 18. Nytsz: 3585

e-mail: info@ek-p.hu tel: 82/436-000

M E G H Í V Ó

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) LEADER VIDÉK- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUMOT tart az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 

1.) ÚMVP III. tengely (Falumegújítás és – fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése,

     korszerűsítése jogcímek) pályázati lehetőségei

 

2.) LEADER együttműködés, önkormányzati lehetőségek, közösségépítés

 

Időpont: 2012. június 19. (kedd) 14:00 óra

Helyszín: 7434 Mezőcsokonya, Szabadság u. 25. (Rózsakert vendéglő)

 

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

 

Kaposvár, 2012. június 11.
 

Tisztelettel: 

Kiss Péter Pálné s.k                                Dr. Sebők László s.k

             Elnök                                           Munkaszervezet-vezető

Észak-Kaposi Partnerek                   Észak-Kaposi Partnerek

 

                                          

Jutai Hírlevél 2012. június

Jutai Hírlevél 2012. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Lim-lom akció!

2012. június 25-én (hétfőn) az önkormányzat

lim-lom akciót szervez.

Az építési törmelék kivételével minden feleslegessé vált holmi kirakható!

A KVG Zrt. reggel 6 órától kezdi meg a szállítást,

melynek díja 550,-Ft+Áfa/háztartás, melynek költségét az önkormányzat vállalja.

 


Hulladékszállítási díjak változása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás díjfizetésének módja 2012. július 1-től megváltozik. Az elmúlt években lehetőség  volt arra, hogy a helyi önkormányzat átvállalja  a szolgáltatás díját.

A Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 13.§-a meghatározza a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körét.

A jogszabályi változások miatt kényszerült meghozni a hulladékkal kapcsolatos 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletét, melynek alapján a hulladékszállítási díj fizetését 2012. június 30-ig vállalja át a lakosságtól.

2012. július 1-től minden háztartás egyénileg köt szerződést a KVG Zrt-vel.

 

A szerződéskötés időpontja és helye :

2012. június 11-én 8-16 óráig, 12-én 10-18 óráig jutai művelődési házban.

Kérjük, a szerződés megkötéséhez a tulajdonosok személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek maguk-kal hozni.

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy a közszolgáltatás igénybevétele minden lakott ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelező. A szerződés megkötésekor regisztrációs címkét ad ki a KVG Zrt., melyet a kuka oldalára jól látható helyre kell felragasztani.

Amennyiben a szerződéskötés nem történik meg, az ingatlan tulaj-donosa szabálysértést követ el. Kérjük, hogy a megadott idő-pontokban szíveskedjenek a szerző-dést megkötni, mert a későbbiekben erre csak Kaposváron lesz lehetőség.

A hulladék heti egyszeri elszállításának 2012. évi díjai

60 literes

 

275,-Ft+ ÁFA
120 literes

 

349,- Ft+ ÁFA
240 literes 467,- Ft+ ÁFA

 

Az óvoda hírei

 

Június 8-án, pénteken kirándulni megyünk. Útvonal:Keszthely –kisvasút, Vadászati múzeum,vasútmodell  – Balatonederics– Afrika múzeum – Balatonszentgyörgy– Csillagvár.

Június 15-én 16.30 órai kezdettel tartjuk a ballagási ünnepélyünket, melyre minden érdekeltet szeretettel várunk!

Az iskola hírei

2012. június 9-én szombaton 15-19 óráig tanévbúcsúztató összejövetelre hívunk minden gyermeket, testvéreikkel, szüleikkel együtt a Jutai  Tagiskolába!

A jó hangulatról, zenéről, enni-innivalóról közösen gondoskodunk, csakúgy, mint év elején, a nagysikerű nyitó partin.

 

Tisztelt Betegeink!

 

 

Értesítjük Önöket,hogy 2012.06.08.-án pénteken Jutában nem lesz rendelés.

 

Panaszaikkal a kaposvári rendelőben jelentkezhetnek:

pénteken 08:00-11:00-ig.

Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.

Telefon:06-82/411-102, 06-20/243-32-24

 

Dr. Misky Edit háziorvos

 

 

Betegszállítás falubusszal

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falubusszal való betegszállítást csak olyan jutai lakos veheti igénybe, akinek nincs  hozzátartozója, gondozója elérhető távolságban aki szállítani tudja, s aki képtelen a tömeg-közlekedést igénybe venni.

 

A betegszállítás napja: SZERDA

 

 

A posta nyitva tartása

 

 

Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Ebédszünet:12-12.30-ig

 

Tel.:510-276

 

 Jutai Víziközmű Társulat
7431 Juta, Hősök tere 8.

Cégjsz.: 14-16-300046  Nyt: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 22702573-1-14

Pénzforgalmi jelzőszám: 11743002-20193869

Meghívó

 

A Jutai Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében – a Társulat alapszabályának 14. § (1) bek.-ben foglaltak szerint

2012. június 20-án (szerdán) 17.00 órára

rendes taggyűlést hívok össze.

A taggyűlés helye: Juta, Művelődési Ház (Hősök tere 8.)


Napirend:

1./ Az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységről, további feladatok.(díjhátralékok)

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

2./ A Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: pénzügyi vezető

3./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, valamint az éves zárómérleg ellenőrzése során tett megállapításokról. Javaslat a mérleg elfogadására.

Előadó:  az Ellenőrző Bizottság elnöke

4./ A Társulat tagjegyzékének felülvizsgálata.

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

5. A települési szennyvízkezelés díjáról

Előadó: Kavíz képviselője
Az Intéző Bizottság kéri a Társulat tagjait, hogy az ügy fontosságára tekintettel a Taggyűlés határozatképessége és érdemi munkájának elősegítése érdekében a tanácskozáson pontosan megjelenni szíveskedjen.

Az Intéző Bizottság arra az esetre, ha a fent jelzett időpontban – a megjelentek elégtelen számára tekintettel – a Taggyűlés határozatképtelennek bizonyulna, újabb taggyűlést változatlan helyre és napirenddel – 2012. június 20-án 17.30 órára ezennel összehívja.

Az Intéző Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ez az újabb taggyűlés – az Alapszabály 14.§ 8./ pontja értelmében – a megjelentek számára és érdekeltségi arányára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Juta, 2012. június 5.

                                                                             Hivatal Nándorné
                                                                              a Társulat elnöke

Juta község honlapja