Category Archives: Hírek

Felhívás Tűzifa igénylésére

FELHÍVÁS

 szociális tűzifa igénylésére

 Juta Község Önkormányzata 2020-as évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 80 m3 szociális tűzifát oszthatunk ki.

A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, illetve letölthetők a község honlapjáról. Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Jutai lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

 b) a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedülálló esetén a 300% (85.500,-Ft)-át nem haladja meg.

c) A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik. A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 6.

A kérelmek elbírálását Juta Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

Juta, 2020. október 2.

Major János sk. polgármester

Igénylőlap letöltése: http://juta.hu/doc/remote.php/webdav/Documents/Let%C3%B6lt%C3%A9s/Szoci%C3%A1lis%20t%C5%B1zifa%20k%C3%A9relem%20-%20Juta.pdf

Fogászati rendelés

TISZTELT BETEGEINK!

2020. augusztus 24-től a fogászati rendelés 2020. szeptember 04-ig szünetel szabadság miatt.

Helyettes: Dr Farkas Éva
Somogyjád Fogorvosi Rendelő
telefonszám: 489-017

Rendelési idő:
hétfő: 12-17 óráig
kedd: 08-13 óráig
szerda: 08-13 óráig
csütörtök: 12-17 óráig
péntek: 08-12 óráig

Helyettesítés esetén ellátás kizárólag sürgős esetekben és előzetes telefonos egyeztetéssel történhet.

Tisztelettel:

Dr Révfalvy Mónika

Tájékoztatás

Tisztelt lakosság!

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatalból Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő községek kiváltak.

Csatlakozott hozzánk Bodrog, Csombárd, Várda és Kaposszerdahely települések, Magyaregres továbbra is a Közös Hivatal tagja maradt. A körjegyzőség központja változatlanul Juta község.

Változott a jegyző személye: Dr. Lukács Zoltán
aljegyző: Szabó Bunovácz Katalin

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Juta

jegyző ügyfélfogadási időben

jegyző ügyfélfogadási időben

jegyző ügyfélfogadási időben

Kaposszerdahely

aljegyző ügyfélfogadási időben

aljegyző ügyfélfogadási időben

aljegyző ügyfélfogadási időben

Elérhetőségek:

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

 Polgármester: Major János 

7431 Juta, Hősök tere 8.

Telefon/fax: 82/510-366

e-mail cím: polgarmester.juta@gmail.com juta@kapos-net.hu

 Ügyintézők

 Miha Tiborné könyvelés, pénzügyi ügyintéző

Vörösné Fábián Veronika pénzügyi ügyintéző, munkaügyi ügyintéző

Gulyás Dominika igazgatási ügyintéző

Ferencziné Hatta Violetta szociális, anyakönyvi ügyintéző

Miha Tibor adóügyi ügyintéző

Zsinkó Brigitta adóügyi ügyintéző

Gajdacsi Attiláné pénztáros

Rapatyiné Szummer Márta kulturális referens

Juta

Hétfő                                             730 -1200 1230– 1600

Kedd                                             ügyfélfogadás szünetel

Szerda                                          730 -1200 1230– 1600

Csütörtök                                     730 -1200 1230– 1600

Péntek                                         730 -1200

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Kaposszerdahelyi Kirendeltsége

Polgármester: Prépost László

+36 (82) 712 526
+36 (82) 584 011
kaposszerdahely@kapos-net.hu ujpolgarmester@gmail.com
7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.
Szabó Bunovácz Katalin
aljegyző

Ügyintézők

Horváth Istvánné gazdasági vezető, pénzügyi ügyintéző

Farkas-Hudi Klaudia szociális ügyintéző és pénztáros

Horváth Lívia Igazgatási ügyintéző és kulturális referens

Ügyfélfogadási rend:

 Kaposszerdahely

Hétfő                                                800-1200 1230– 1600

Kedd                                             ügyfélfogadás szünetel

Szerda                                             800-1200 1230– 1600

Csütörtök                                         800-1200

Péntek                                             800-1200

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Magyaregresi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Bodor Zoltán

(82)686-517
7441 Magyaregres, Dózsa Gy. u. 8.

Ügyintéző

 Gulyás Dániel Ferencné pénztáros, ügyintéző

Ügyfélfogadási rend:

Magyaregres

Hétfő                                             730 -1200 1230– 1600

Kedd                                             730 -1200 1230– 1600

Szerda                                          730 -1200 1230– 1600

Csütörtök                                      ügyfélfogadás szünetel

Péntek                                          730 -1200

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Bodrogi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Erdei Norbert

(82)489-0718
onkormanyzat@bodrog.hu
polgarmester@bodrog.hu
7439 Bodrog Kossuth L. u. 54.

Ügyfélfogadási rend: 

Bodrog

Hétfő                                             800-1200 1230– 1600

Kedd                                             800-1200 1230– 1600

Szerda                                          800-1200 1230– 1600

Csütörtök                                     ügyfélfogadás szünetel

Péntek                                          800-1200

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Csombárdi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Sótonyi Györgyné

(06-82) 715-606
csombard@kapos-net.hu
7432 Csombárd, Kossuth L. u. 45.

Ügyfélfogadási rend:

 

Csombárd

Hétfő                                             ügyfélfogadás szünetel

Kedd                                             800-1200 1230– 1600

Szerda                                          ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök                                     1230– 1600

Péntek                                          ügyfélfogadás szünetel

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Várdai Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Varga András

Telefon: +36 82/589-008
Fax: +36 82/589-008
vardapmh@gmail.com
7442 Várda, Fő u. 94.

Ügyintéző

Barti Gáborné ügyintéző

Ügyfélfogadási rend:

 Várda

Hétfő                                             800-1200 1230– 1600

Kedd                                             ügyfélfogadás szünetel

Szerda                                          800-1200 1230– 1600

Csütörtök                                      800-1200

Péntek                                          800-1200

“Díszítsük fel közösen Juta tojásfáját” pályázat sorsolás és eredményhirdetés

A nyertes család: Berényi Andrea családja.

Major János polgármester úr sorsolta ki és adta át a nyertesnek az ajándékcsomagot.

Traktor mezőgazdasági pályázatból

Tisztelt Lakosság!

Nagy örömünkre szolgál, hogy megérkezett a mezőgazdasági pályázaton nyert ARBOS típusú traktor, amely községünk kül,- és belterületi útjainak karbantartását, illetve a lakosságot szolgálja.

A traktor és a hozzávaló munkagépek 20 millió Ft támogatásból 15% önrésszel került megvalósításra.

Köszönettel tartozunk Gelencsér Attila képviselő Úrnak, hogy pályázatunkat támogatta.

Továbbra is számítunk támogatására.

 

Major János sk

polgármester

Fotók a (https://www.facebook.com/gelencsera/ oldalról

 

Vállalkozói alapismeretek oktatás

 

FELHÍVÁS

Juta Község Önkormányzata képzést hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00099 kódszámú „Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben” című projekt keretein belül „Vállalkozói alapismeretek” oktatásra.

Az alábbiak szerint: – 1. Programmodul: Alapítás és marketing

  1. Programmodul: Gazdasági ismeretek
  2. Programmodul: Üzleti tervezés és pályázatírás

A képzés 60 órás, helyszíne Juta könyvtár, az időpontja várhatóan 2018.10.15- től egyeztetés alatt. A részvétel ingyenes!

Jelentkezés és részletek az Önkormányzatnál 2018.09.30- ig.

Kapcsolattartó: Rapatyiné Szummer Márta

30/4748-798

Juta község honlapja