Category Archives: Hírek

A Kaposvári Egyetem pótfelvételi ajánlata

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Kaposvári Egyetem 2012-es pótfelvételi eljárásában kínált rendkívüli kedvezményeket.

 

Amennyiben Ön, vagy ismerőse a normál felvételi eljárásban nem nyert sehova felvételt, vagy épp nem jelentkezett felsőoktatási intézménybe, úgy lehetőséget kínálunk, hogy sikerrel pályázhasson egy olyan felsőoktatási intézménybe, amely jelenleg Magyarország legmodernebb campusával rendelkezik, és ahol önköltséges hallgatóként a legtöbb kedvezményben részesülve szerezheti meg piacképes oklevelét.

 

Jelentkezzen hozzánk a pótfelvételi eljárásban és sikeres felvétele esetén az alábbi kedvezményekben részesülhet:

 

1.      Költségtérítési díj (önköltség) kedvezmény. A pótfelvételi eljárás keretében a leggyorsabb jelentkezők a következő kedvezményeket vehetik igénybe:

 • az 1-75. jelentkező első és második félévi költségtérítési díjának 90%-át,
 • a 76-150. jelentkező első és második félévi költségtérítési díjának 60%-át, valamint
 • a 151-225. jelentkező első és második félévi költségtérítési díjának 30 %-át átvállalja a Kaposvári Egyetem. A további jelentkezők kedvezményeket kaphatnak a kollégiumi díjból, valamint tanulmányi eredményüktől függően elérhető számukra a teljes költségtérítési díj mentesség és a kollégiumi díj alóli mentesség. A kedvezmény feltétele, hogy augusztus 29-ig a jelentkezési díj befizetését igazoló feladóvevény másolatát, vagy a banki utalást igazoló dokumentumot juttassa el az Oktatási Igazgatóság címére (Lehőcz Gábor, oktatási igazgató; 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. – „Tandíjkedvezmény”) és a beiratkozáskor Önnek már csak a csökkentett díjat kell befizetnie az első félévben, amennyiben a dokumentumokon szereplő időpont alapján Ön jogosult a kedvezmények valamelyikére.

 

 • Mesterképzésre jelentkezők FIGYELEM!
  A pótfelvételi eljárásban a jelentkezés sorrendjétől függetlenül, a mesterképzésre jelentkező pályázók számára egységesen 90%-os önköltségi díj csökkentést biztosít a Kaposvári Egyetem az első két félév erejéig. Ezen felül, valamint ezt követően további ösztöndíjakra is nyílik pályázati lehetőség.

 

2.      Ösztöndíj lehetőség. A pótfelvételi keretében felvett hallgatóink tanulmányi eredmény függvényében pályázhatnak a Kaposvári Egyetem ösztöndíjára, amellyel fedezni tudják költségtérítéses tanulmányaikat. Az ösztöndíjra egy lezárt félévet követően pályázhatnak. Az ösztöndíj egy félévre szól és félévente újra pályázható.

3.      Ingyen laptop. A Kaposvári Egyetem a pótfelvételi eljárás során felvettek közül 30 hallgatónak laptopot biztosít tanulmányai idejére, tanulmányi eredményének függvényében.

4.      Ingyenes nyelvi képzés, térítésmentes nyelvvizsga. A hallgatóknak lehetőségük van ingyenesen részt venni az egyetem magas szintű nyelvvizsga előkészítő tanfolyamain, a legjobbaknak az egyetem térítésmentes nyelvvizsga lehetőséget biztosít.

5.      Kollégiumi kedvezmény. Tanulmányi eredmény függvényében lehetőség van arra, hogy az egyetem 21. századi színvonalat képviselő kollégiumát akár díjmentesen vegyék igénybe.

6.      Ingyenes városi közlekedés. A pótfelvételi eljárás keretében felvett és beiratkozott hallgatók között 10 db., a teljes iskolai évre szóló bérletet sorsolunk ki, amellyel ingyenesen vehető igénybe a városi közlekedés.

7.      Kedvezmények sportolók részére. A Kaposvári Egyetem valamennyi Kara szeretettel várja és invitálja  a minősített –versenysportban aktívan részt vevő sportolókat (kiemelten kajak-kenu, vízilabda, röplabda, kosárlabda, lovaglás sportágakban). Igénybe vehető kedvezmények:

 • jelentős költségtérítési- és kollégiumi díj kedvezmény (akár 90 %),
 • egyéni tanrend lehetőség, kiemelt kollégiumi elhelyezés,
 • egyeztetett versenyzési lehetőség,
 • városi sportösztöndíj lehetőség,
 • kaposvári minősített sport klubok.

8.      Lovaglással/lótartással kapcsolatos lehetőségek, kedvezmények. A Kaposvári Egyetem valamennyi Kara várja és hívja azokat a felvételiző fiatalokat, akik egyetemi tanulmányaik során szeretnének aktívan lovagolni, illetve lovaglási ismeretekre szert tenni. Számukra elérhető:

 • rendszeres szabadidős lovaglási lehetőség a Pannon Lovasakadémián,
 • fakultatív lovas tantárgyak felvétele alapszakon,
 • gyakorlati lovaglási ismeretek a gyógypedagógiai szakon (feltétel a lovas terapeuta képzéshez),
 • lovas FSZ- és OKJ képzés (ménesgazda, lovas oktató, lovas edző, belovagló, patkoló kovács),
 • versenysport 4 lovas szakágban (díjlovaglás, díjugratás, military, lovas torna), ehhez kiváló gyakorlati infrastruktúra áll rendelkezésre,
 • a Kaposvári Egyetem hallgatóinak kedvezményes lótartási lehetőség, az iskolarendszerű oktatásban térítésmentes lovarda-és ló használat.

 

Amennyiben pontjai alapján nem éri el a jogszabályi ponthatárt (240 pont), úgy – 2012-ben utolsó alkalommal – számos felsőfokú szakképzésből válogathat. Az itt elvégzett tanulmányait az alapképzéseinkben elismertetheti!

 

Bővebb információ a pótfelvételi eljárásról, a szakokról és a határidőkről a www.ke.hu és a  www.felvi.hu oldalon található.

 

Jelentkezési határidő 2012. augusztus 10. (péntek)
Egyetemi Nyílt Nap: 2012. augusztus 8. (szerda) 10.00 – Kaposvár, Guba S. u. 40.

Bízva a szeptemberi találkozásban sikeres felvételit és további jó nyarat kívánok!

 

Kaposvár, 2012. augusztus 1.

Üdvözlettel:
Lehőcz Gábor
oktatási igazgató, rektori titkár
(e-mail:
lehocz.gabor@ke.hu, telefon: 82/505-942)

egyetem

Melléklet (Forrás: Felvi)

 

Kik jelentkezhetnek a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba?

 

Fontos tudnivaló, hogy a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban csak azok nyújthatnak be jelentkezést, akik

– nem jelentkeztek a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során vagy

– jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

 

Meddig lehet jelentkezni?

 

2012. augusztus 10-ig van még lehetőség jelentkezni a felsőoktatásba. A 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre), a meghirdetett képzések kizárólag önköltséges formában indulnak. A választható képzések listája és a részletes tudnivalók elérhetők a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján, a www.felvi.hu-n.

 

Milyen módon lehet benyújtani a felvételi jelentkezést?

 

A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést két féle módon lehet benyújtani:

 

– elektronikus úton, a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi szolgáltatás keretében, előzetes regisztrációt követően, 2012. július 27. – augusztus 10. között. A pótfelvételi eljárási díj befizetése folyószámláról történő banki átutalással, illetve bankkártyás befizetéssel történhet. Az elektronikus jelentkezés előnye, hogy nem engedi meg a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lap hiányos kitöltését, és elektronikusan könnyen csatolhatóak a jelentkezés elbírálásához szükséges dokumentummásolatok. Akik ezt a jelentkezési módszert választják, azoknak a jelentkezési űrlapok kitöltését követően, ki kell nyomtatniuk az ún. hitelesítő adatlapot, azt aláírásukkal ellátni legkésőbb 2012. augusztus 13-áig postára kell adniuk az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre. (Akik az Ügyfélkapun már regisztráltak, ennek használatával is elvégezhetik a jelentkezésük hitelesítését, külön hitelesítő adatlap beküldése nélkül.)

– hagyományos papír alapú felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltésével, mely 2012. július 27-étől térítésmentesen beszerezhető az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán (1122, Budapest Maros utca 19-21.) és az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán (1055, Budapest Szalay utca 10-14.), valamint a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban képzés(eke)t hirdető felsőoktatási intézményeknél. A kitöltött felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapot az ahhoz mellékelt és megcímzett borítékban kell beküldeni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre, legkésőbb 2012. augusztus 10-ig. A felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz külön jelentkezési lap került kiadásra, korábbi felsőoktatási felvételi eljárások jelentkezési lapjai nem használhatók a jelentkezéshez

 

A felsőoktatási jelentkezési laphoz a felsőoktatási felvételi kiadványban – Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. szeptemberben induló képzések Érettségizetteknek, illetve Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója – 2012. szeptemberben induló képzések Diplomásoknak – megjelölt iratokat (bizonyítvány- és oklevélmásolatokat, igazolásokat), kell csatolni. Mindez megtalálható a www.felvi.hu honlap Egyetemek, főiskolák menüpontjában is. Ugyanitt a meghirdetett képzésekről is található bővebb információ.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a pontatlanul kitöltött, a jelentkezés érvényességéhez szükséges adatokat nem vagy rosszul tartalmazó, illetve hiányos dokumentációval beküldött jelentkezések a felvétel elutasítását vonhatják maga után.

A 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban több mint 400 képzésre vonatkozóan közel 2500 meghirdetés költségtérítéses finanszírozási formája közül lehet választani. A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2012. július 24-én meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál – alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 240 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 140 pontnál.

 

A 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás jelentkezési határideje: 2012. augusztus 10.

 

Az e-felvételi keretében jelentkezőknek a – jelentkezést – hitelesítő adatlapot 2012. augusztus 13-ig kell beküldeniük az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre.

Az eljárás alapdíja 5000 Ft, amely a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz tartozó csekken vagy banki átutalással fizethető be (ebben az esetben az utaláskor a közlemény rovatban a jelentkező 12 jegyű felvételi azonosítószámát – és csak azt – kell megadni, amely a jelentkezési lapon fel van tüntetve). Az elektronikus jelentkezés során lehetőség van bankkártyás fizetéssel történő teljesítésre is. Azok a jelentkezők, akik a – felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147.§ 10., illetve 11. pontja szerinti – hátrányos helyzetüket, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket a jelentkezési határidőig benyújtva megfelelően igazolják, a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás alapdíja 50%-nak, illetve 100%-ának megfelelő összegű költségmentességben részesülnek.

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek!

 

Ponthatárok: 2012. augusztus 29-én

 

A 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása 2012. augusztus 29-én lesz, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre.

A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2012. szeptember első napjaiban.

II. falunapi receptverseny – felhívás!

kötény2kötény

kötény3

 

 II. Falunapi receptverseny

Receptversenyt hirdetünk településünk honlapján “Kedvenc ételem” címmel.

Három kategóriában lehet indulni: főétel, sütemény, pogácsa.

Az elkészített ételről fotót kell készíteni, melyet a recepttel együtt

közzéteszünk honlapunkon: www.juta.hu,

Szavazással dől el, melyik nyeri el a közönség tetszését.

Szavazni július 28. – augusztus 24. között lehet a honlapon. 

Eredményhirdetés szeptember 1- én, Falunapon.

A következő kategóriákban keressük az otthon, saját kezűleg elkészíthető kedvenc

étel receptjét:
– kedvenc főételem,
– kedvenc süteményem,
– kedvenc pogácsám
A kedvenc étel elkészítőjét közönség szavazat alapján fogjuk díjazni – kategóriánként

egy nyertest.

Korhatár és nevezési díj nincs.
Egy nevező kategóriánként 1 étellel indulhat, tehát maximum hárommal.
A nevezéseket folyamatosan várjuk kizárólag jutai lakosoktól.
Kérjük, feltétlenül nyilatkozzon, hogy kívánja-e élőben bemutatni falunapon

az elkészített finomságot!

A honlapon a nevezési lapot közzétesszük, ezért kérjük, azon

csak a kért adatok szerepeljenek!

 

Nevezni a nevezési lap kitöltésével és beküldésével lehet.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre várjuk: infojuta@gmail.com.

 

Nevezési lap letöltése innen: link

Felhívás – ingyenes tanfolyam!

Felhívás

A Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Alapítvány

az Önök településén is megszervezi

60 órás, ingyenes tanfolyamát!

 A képzés célja, hogy a résztvevők gyakorlati ismeretek elsajátítása révén

 képesek legyenek önállóan használni számítógépüket élve az internet 

adta lehetőségekkel. 

A tanfolyam során sor kerül szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 

internetes böngésző, kép- és videószerkesztő, víruskereső, 

dvd író stb. programok használatának elsajátítására. 

Emellett a hallgatók elsajátíthatják a ház körül saját felhasználásra,

 és eladásra előállítható állati- és növényi termékek termeléstechnikáját, 

az értékesítéssel kapcsolatos jogi, valamint a fenntartható környezethez 

szükséges ismereteket. 

A részvétel nincs képzettséghez, korhoz kötve, feltétele a jelentkezési lap 

kitöltése.

Mindenkit szívesen várunk!

Jelentkezési lap kérhető, és kitöltést követően leadható a 

Jutai könyvtárban.

Jelentkezési lap letöltése: innen

 

 

 

Háziorvos rendelése

Tisztelt Betegeink!

 

Értesítem Önöket,hogy 

2012.07.02.-07.27.-ig 

szabadság miatt  helyettesítés lesz.

Rendelési idő Jutában: 

szerdánként: 13:00-15:00

Receptírás kedden 9:00-11:00

és csütörtökön 08:30-10:30

A többi napokon a kaposvári rendelőben kaphatnak ellátást.

(48-as Ifjúság útja 72, tel.:06-82-411-102

hétfő, szerda, péntek:08:00-12:00,

kedd: 12:00-16:00,

csütörtök:13:00-17:00)

                           Dr. Misky Edit

Falunapi pályázat jutai fiataloknak

Milyen legyen a jutai falunap?

Pályázat jutai fiatalok részére

viewer

Kedves fiúk, lányok! Lehetőséget adunk nektek arra, hogy ötleteitekkel segítsétek megszervezni a szeptemberi falunapot!

Írjátok meg, Ti milyen játékokat, műsorokat terveznétek erre a napra.

Rajzoljatok térképet, hogy melyik programot, hol képzelitek el.

A falunap keretében megrendezendő akadályverseny helyszínéről és feladatairól is
küldjetek ötleteket.

A pályázaton tüntessétek fel a neveteket, korotokat, elérhetőségeteket.

Az első 3 legjobb elképzelést ajándékkal jutalmazzuk.

Az ötleteket személyesen a könyvtárban, vagy e-mailben (konyvtarjuta@gmail.com) várjuk.

A pályázat beadási határideje: július 20. péntek 18.00 óra.

Munkád során segítséget kérhetsz a könyvtárban!

Várjuk jelentkezésedet!

Jó munkát kívánunk!

Pályázati lapok letöltése:falunapi-paly-jutai-fiataloknak

Véradás!

A  Magyar Vöröskereszt véradásra  kéri Juta lakosságát!
2012. július 27-én, pénteken 14.00-17.00 óra között
lesz erre lehetőség a könyvtárban. (Juta, Dózsa Gy.u. 29.)
Kérjük jelezze véradási szándékát a
konyvtarjuta@gmail.com email-címen,
személyesen, vagy a következő telefonszámon:
06-30-299-8236

Véradáshoz szükséges iratok:
személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– tajkártya

 
Mindenki adhat vért aki egészséges, betöltötte a 18. életévét,
de még nincs 60 éves. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
Bővebb információ a véradásról:
http://www.veradas.hu/tudnivalok-a-veradasrol.html

Júniusi rendelési szünetek!

Tisztelt Betegeink!

Értesítjük Önöket,hogy

2012.06.01.-jén pénteken,

2012.06.05.-én, kedden

2012.06.08.-án pénteken

Jutában nem lesz rendelés.

Panaszaikkal
a kaposvári rendelőben
jelentkezhetnek

kedden 12:00-15:00-ig

péntekenként 08:00-11:00-ig.

Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.

Telefon:06-82/411-102
06-20/243-32-24

Dr Misky Edit háziorvos

Juta község honlapja