Category Archives: Hírlevél

Jutai Hírlevél 2012. szeptember

Elnézést kérünk, mert a hírlevél nyomtatott változata hibásan, márciusi fejléccel került a postaládákba!

 

Jutai Hírlevél 2012. szeptember

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                 

emberek

 

Bor, kultúra, gasztronómia

 

Falunapi rendezvényünk  a hagyományőrzés, kultúra, sport, gasztronómia és ismeretterjesztés jegyében szerveződött meg. Az Új Magyar-ország Vidékfejlesztési Program támogatására pályáztunk, s nyertünk el 760 000,- forintot. Ez az összeg tette lehetővé, hogy programokban gazdag napot szervezzünk, melyen kicsitől az idősekig minden korosztály megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a borongósnak ígérkező időjárás ellenére szép számú résztvevő gyűlt össze.  Jó volt együtt lenni, játszani, versenyezni,  beszélgetni, vidáman eltölteni  ezt a napot.  Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik eljöttek, jól érezték magukat,  és azoknak, akik segítettek abban, hogy ez a nap ünnepnap legyen.

Elsőként köszönet kedves vendégeinknek, a környező települések polgármestereinek, képviselőinek, jegyzőknek, a Kistérség és Munkaügyi központ vezetőinek, minden kedves barátnak, ismerősnek, hogy elfogadta meghívásunkat!

Örömünkre szolgál, hogy itt üdvözölhettük Gelencsér Attila urat, országgyűlési képviselőnket, aki számtalan más elfoglaltsága mellett megtisztelte a települést részvételével.

Kiemelt köszönet a főzőcsapatoknak, akik kora reggeltől  készítették a finom falatokat, majd jóltartottak majdnem 800 jó étvágyú vendéget. A meg-hirdetett főzőverseny olyan eredményesen zárult, hogy a döntés csak az lehetett, hogy mindenki a legjobbat, legízletesebbet főzte meg az adott hozzávalókból, így az első helyezést megosztva kapták a csapatok.

Köszönet: a  dolgozóknak akik a sátrak, a színpad építésén, berendezésén  fáradoztak, Oros Andrásnak, Bódis Bálintnak a hangosításért és a jó hangulat megalapozásáért. Köszönet Éhl Fülöpnek az erőverseny létrehozásáért és lebonyolításáért. Örültünk a színpadon bemutatkozó csapatoknak, a Somogytúri, Somogyaszalói, Magyaregresi, Somodori vidám fiataloknak, (akárhány évesek is..) Köszönjük a ”Szivárvány Nyugdíjas Klub” tagjainak,  a körjegyzőség és intézményei  dolgozóinak az előtte, alatta és utána végzett fáradságos munkát,valamint a falunap lebonyolításában segítő Bodzai Melindának, és Csima Petrának.

Támogatóink többek között: Szenna Község Önkormányzata, Somogyjád Község Önkormányzata, Magyaratád Község Önkormányzata, Közkincs Egyesület, COOP Kereskedelmi Zrt., KAVIZ Kft, Kaposújlaki Bázisugró S.E ejtőernyősei, Csányi Pékség,

Bocskor Sándorné, Erdmanné Álló Andrea, Csima Gyula, Fábián Gábor, Fucskár József, Gazda Zsuzsa, Gyura Tibor,  Hederics László, Horváth Éva,

Kovács Gábor, Majer József, Ormai Erika, Pavlin Lajos, Pogány Zoltán, Pohlné Klári Portik József Plébános úr, Sámócziné Sági Gyöngyi, Stadler Györgyné, Tarján Tamás,  Tóth Sándor, Vörös József, Vörösné Kántás Szilvia, Zsoldos László, és a sor folytatható….

 Legvégül, de nem utolsósorban köszönet Csimáné Varga Líviának, aki a programok összeállítását, meg-szervezését, fellépők meghívását végezte.

Köszönjük Lívia, az egész falu nevében!

 

foci

III. Jutai Strandfoci Bajnokság

 Harmadik alkalommal rendezik meg a jutai fiatalok az igen népszerűvé vált sportág versenyét.  2012. szeptember   15-én 8.00 órától várják a jelentkező csapatokat és  a   szurkolókat.

Nevezési díj 1000,-Ft/3 fő ami az ebédet is tartalmazza a verseny-zőknek.  Este levezetésképpen buli a Sport Büfében.

Esőnap szept. 22.

 

Az önkormányzat hírei

 

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyaregressel kötött megállapodással létrejött  Körjegyzőség működése zavartalan.
A Jutában újnak számító kollégák beilleszkedtek, s folyik nap, mint nap a megszokott munka.  A  somodori és a somogyaszalói képviselő-testületek által meghozott döntések szerint a körjegyzőség 2013 januártól remélhetően a két településsel kibővül.
Így a Körjegyzőségbe tartozó lakosságszám több, mint 3000 fő lesz.

A Belügyminisztérium döntése alapján Juta Község Önkormányzata 7 583 000,-Ft támogatásban részesült, a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása címre benyújtott pályázatára. Ebből az összegből, ill. a kötelező önrészből, rövidesen olyan települési biztonsági rendszer kiépítésére kerül sor, ami reményeink szerint mind az átmenő, mind a kertek alatt megjelenő nem jószándékú látogatóink számát csökkenti.

A Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért  Közalapítvány nyerte el azt a vidékfejlesztési forrást, amiből az önkormányzat alatti pince megújul, s hamarosan hangulatos közösségi térként szolgálja tovább a falu lakóit.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az adók befizetésének határideje szeptember 15. A be nem fizetett adók behajtását átadjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Kérjük, hogy a Víziközmű Társulatnak nem teljesített közműfejlesztési hozzájárulásokat is szíveskedjen mindenki kiegyenlíteni.

 

Felhívás!

Évadnyitó suli-parti az iskolában szeptember 14-én pénteken 4 órától.

 

lepke

Jutai Hírlevél 2012. szeptember 

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester www.juta.hu

 

Jutai Hírlevél 2012. június

Jutai Hírlevél 2012. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Lim-lom akció!

2012. június 25-én (hétfőn) az önkormányzat

lim-lom akciót szervez.

Az építési törmelék kivételével minden feleslegessé vált holmi kirakható!

A KVG Zrt. reggel 6 órától kezdi meg a szállítást,

melynek díja 550,-Ft+Áfa/háztartás, melynek költségét az önkormányzat vállalja.

 


Hulladékszállítási díjak változása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás díjfizetésének módja 2012. július 1-től megváltozik. Az elmúlt években lehetőség  volt arra, hogy a helyi önkormányzat átvállalja  a szolgáltatás díját.

A Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 13.§-a meghatározza a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körét.

A jogszabályi változások miatt kényszerült meghozni a hulladékkal kapcsolatos 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletét, melynek alapján a hulladékszállítási díj fizetését 2012. június 30-ig vállalja át a lakosságtól.

2012. július 1-től minden háztartás egyénileg köt szerződést a KVG Zrt-vel.

 

A szerződéskötés időpontja és helye :

2012. június 11-én 8-16 óráig, 12-én 10-18 óráig jutai művelődési házban.

Kérjük, a szerződés megkötéséhez a tulajdonosok személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek maguk-kal hozni.

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy a közszolgáltatás igénybevétele minden lakott ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelező. A szerződés megkötésekor regisztrációs címkét ad ki a KVG Zrt., melyet a kuka oldalára jól látható helyre kell felragasztani.

Amennyiben a szerződéskötés nem történik meg, az ingatlan tulaj-donosa szabálysértést követ el. Kérjük, hogy a megadott idő-pontokban szíveskedjenek a szerző-dést megkötni, mert a későbbiekben erre csak Kaposváron lesz lehetőség.

A hulladék heti egyszeri elszállításának 2012. évi díjai

60 literes

 

275,-Ft+ ÁFA
120 literes

 

349,- Ft+ ÁFA
240 literes 467,- Ft+ ÁFA

 

Az óvoda hírei

 

Június 8-án, pénteken kirándulni megyünk. Útvonal:Keszthely –kisvasút, Vadászati múzeum,vasútmodell  – Balatonederics– Afrika múzeum – Balatonszentgyörgy– Csillagvár.

Június 15-én 16.30 órai kezdettel tartjuk a ballagási ünnepélyünket, melyre minden érdekeltet szeretettel várunk!

Az iskola hírei

2012. június 9-én szombaton 15-19 óráig tanévbúcsúztató összejövetelre hívunk minden gyermeket, testvéreikkel, szüleikkel együtt a Jutai  Tagiskolába!

A jó hangulatról, zenéről, enni-innivalóról közösen gondoskodunk, csakúgy, mint év elején, a nagysikerű nyitó partin.

 

Tisztelt Betegeink!

 

 

Értesítjük Önöket,hogy 2012.06.08.-án pénteken Jutában nem lesz rendelés.

 

Panaszaikkal a kaposvári rendelőben jelentkezhetnek:

pénteken 08:00-11:00-ig.

Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.

Telefon:06-82/411-102, 06-20/243-32-24

 

Dr. Misky Edit háziorvos

 

 

Betegszállítás falubusszal

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falubusszal való betegszállítást csak olyan jutai lakos veheti igénybe, akinek nincs  hozzátartozója, gondozója elérhető távolságban aki szállítani tudja, s aki képtelen a tömeg-közlekedést igénybe venni.

 

A betegszállítás napja: SZERDA

 

 

A posta nyitva tartása

 

 

Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Ebédszünet:12-12.30-ig

 

Tel.:510-276

 

 Jutai Víziközmű Társulat
7431 Juta, Hősök tere 8.

Cégjsz.: 14-16-300046  Nyt: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 22702573-1-14

Pénzforgalmi jelzőszám: 11743002-20193869

Meghívó

 

A Jutai Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében – a Társulat alapszabályának 14. § (1) bek.-ben foglaltak szerint

2012. június 20-án (szerdán) 17.00 órára

rendes taggyűlést hívok össze.

A taggyűlés helye: Juta, Művelődési Ház (Hősök tere 8.)


Napirend:

1./ Az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységről, további feladatok.(díjhátralékok)

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

2./ A Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: pénzügyi vezető

3./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, valamint az éves zárómérleg ellenőrzése során tett megállapításokról. Javaslat a mérleg elfogadására.

Előadó:  az Ellenőrző Bizottság elnöke

4./ A Társulat tagjegyzékének felülvizsgálata.

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

5. A települési szennyvízkezelés díjáról

Előadó: Kavíz képviselője
Az Intéző Bizottság kéri a Társulat tagjait, hogy az ügy fontosságára tekintettel a Taggyűlés határozatképessége és érdemi munkájának elősegítése érdekében a tanácskozáson pontosan megjelenni szíveskedjen.

Az Intéző Bizottság arra az esetre, ha a fent jelzett időpontban – a megjelentek elégtelen számára tekintettel – a Taggyűlés határozatképtelennek bizonyulna, újabb taggyűlést változatlan helyre és napirenddel – 2012. június 20-án 17.30 órára ezennel összehívja.

Az Intéző Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ez az újabb taggyűlés – az Alapszabály 14.§ 8./ pontja értelmében – a megjelentek számára és érdekeltségi arányára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Juta, 2012. június 5.

                                                                             Hivatal Nándorné
                                                                              a Társulat elnöke

Csatorna hírlevél – Meghívó!

ÚSZT

MEGHÍVÓ

Kedves Vendégeink, Kedves Jutai Lakók!

Tisztelettel hívjuk a „Juta község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt záró rendezvényére!
Időpont: 2011. szeptember 10. 1030 óra
Helyszín: Juta, Községi Könyvtár (Dózsa Gy. u. 29.)

Sportpálya, Latinka utca
Program:
1030 Kiállítás megnyitó a Községi könyvtárban: Vörös József

festményei
1100 Záró rendezvény a Sportpályán
Hivatal Nándorné polgármester köszöntője
Ünnepi műsor
Köszöntőt mond: Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, a

Somogy  Megyei Közgyűlés elnöke, Országgyűlési képviselő
A csatornahálózatot készre jelenti: Pappert Attila közmű

üzletág igazgató, Colas Alterra Zrt.
1200 Ebéd, készíti Éhl Fülöp mesterszakács

Egész napos program: Biotermékek vására (méz, olaj), festmény-vásár, foltvarrók,fatermékek,lángos, vattacukor….A gyermekeknek: játszó-utánfutó, légvárak, trambulin,  íjászat mindenkinek, ifjúsági és felnőtt focimeccs, büfé.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Hivatal Nándorné
polgármester

NFÜcolasBFH