Tag Archives: Hírlevél

Jutai Hírlevél 2012. szeptember

Elnézést kérünk, mert a hírlevél nyomtatott változata hibásan, márciusi fejléccel került a postaládákba!

 

Jutai Hírlevél 2012. szeptember

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                 

emberek

 

Bor, kultúra, gasztronómia

 

Falunapi rendezvényünk  a hagyományőrzés, kultúra, sport, gasztronómia és ismeretterjesztés jegyében szerveződött meg. Az Új Magyar-ország Vidékfejlesztési Program támogatására pályáztunk, s nyertünk el 760 000,- forintot. Ez az összeg tette lehetővé, hogy programokban gazdag napot szervezzünk, melyen kicsitől az idősekig minden korosztály megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a borongósnak ígérkező időjárás ellenére szép számú résztvevő gyűlt össze.  Jó volt együtt lenni, játszani, versenyezni,  beszélgetni, vidáman eltölteni  ezt a napot.  Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik eljöttek, jól érezték magukat,  és azoknak, akik segítettek abban, hogy ez a nap ünnepnap legyen.

Elsőként köszönet kedves vendégeinknek, a környező települések polgármestereinek, képviselőinek, jegyzőknek, a Kistérség és Munkaügyi központ vezetőinek, minden kedves barátnak, ismerősnek, hogy elfogadta meghívásunkat!

Örömünkre szolgál, hogy itt üdvözölhettük Gelencsér Attila urat, országgyűlési képviselőnket, aki számtalan más elfoglaltsága mellett megtisztelte a települést részvételével.

Kiemelt köszönet a főzőcsapatoknak, akik kora reggeltől  készítették a finom falatokat, majd jóltartottak majdnem 800 jó étvágyú vendéget. A meg-hirdetett főzőverseny olyan eredményesen zárult, hogy a döntés csak az lehetett, hogy mindenki a legjobbat, legízletesebbet főzte meg az adott hozzávalókból, így az első helyezést megosztva kapták a csapatok.

Köszönet: a  dolgozóknak akik a sátrak, a színpad építésén, berendezésén  fáradoztak, Oros Andrásnak, Bódis Bálintnak a hangosításért és a jó hangulat megalapozásáért. Köszönet Éhl Fülöpnek az erőverseny létrehozásáért és lebonyolításáért. Örültünk a színpadon bemutatkozó csapatoknak, a Somogytúri, Somogyaszalói, Magyaregresi, Somodori vidám fiataloknak, (akárhány évesek is..) Köszönjük a ”Szivárvány Nyugdíjas Klub” tagjainak,  a körjegyzőség és intézményei  dolgozóinak az előtte, alatta és utána végzett fáradságos munkát,valamint a falunap lebonyolításában segítő Bodzai Melindának, és Csima Petrának.

Támogatóink többek között: Szenna Község Önkormányzata, Somogyjád Község Önkormányzata, Magyaratád Község Önkormányzata, Közkincs Egyesület, COOP Kereskedelmi Zrt., KAVIZ Kft, Kaposújlaki Bázisugró S.E ejtőernyősei, Csányi Pékség,

Bocskor Sándorné, Erdmanné Álló Andrea, Csima Gyula, Fábián Gábor, Fucskár József, Gazda Zsuzsa, Gyura Tibor,  Hederics László, Horváth Éva,

Kovács Gábor, Majer József, Ormai Erika, Pavlin Lajos, Pogány Zoltán, Pohlné Klári Portik József Plébános úr, Sámócziné Sági Gyöngyi, Stadler Györgyné, Tarján Tamás,  Tóth Sándor, Vörös József, Vörösné Kántás Szilvia, Zsoldos László, és a sor folytatható….

 Legvégül, de nem utolsósorban köszönet Csimáné Varga Líviának, aki a programok összeállítását, meg-szervezését, fellépők meghívását végezte.

Köszönjük Lívia, az egész falu nevében!

 

foci

III. Jutai Strandfoci Bajnokság

 Harmadik alkalommal rendezik meg a jutai fiatalok az igen népszerűvé vált sportág versenyét.  2012. szeptember   15-én 8.00 órától várják a jelentkező csapatokat és  a   szurkolókat.

Nevezési díj 1000,-Ft/3 fő ami az ebédet is tartalmazza a verseny-zőknek.  Este levezetésképpen buli a Sport Büfében.

Esőnap szept. 22.

 

Az önkormányzat hírei

 

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyaregressel kötött megállapodással létrejött  Körjegyzőség működése zavartalan.
A Jutában újnak számító kollégák beilleszkedtek, s folyik nap, mint nap a megszokott munka.  A  somodori és a somogyaszalói képviselő-testületek által meghozott döntések szerint a körjegyzőség 2013 januártól remélhetően a két településsel kibővül.
Így a Körjegyzőségbe tartozó lakosságszám több, mint 3000 fő lesz.

A Belügyminisztérium döntése alapján Juta Község Önkormányzata 7 583 000,-Ft támogatásban részesült, a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása címre benyújtott pályázatára. Ebből az összegből, ill. a kötelező önrészből, rövidesen olyan települési biztonsági rendszer kiépítésére kerül sor, ami reményeink szerint mind az átmenő, mind a kertek alatt megjelenő nem jószándékú látogatóink számát csökkenti.

A Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért  Közalapítvány nyerte el azt a vidékfejlesztési forrást, amiből az önkormányzat alatti pince megújul, s hamarosan hangulatos közösségi térként szolgálja tovább a falu lakóit.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az adók befizetésének határideje szeptember 15. A be nem fizetett adók behajtását átadjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Kérjük, hogy a Víziközmű Társulatnak nem teljesített közműfejlesztési hozzájárulásokat is szíveskedjen mindenki kiegyenlíteni.

 

Felhívás!

Évadnyitó suli-parti az iskolában szeptember 14-én pénteken 4 órától.

 

lepke

Jutai Hírlevél 2012. szeptember 

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester www.juta.hu

 

Jutai Hírlevél 2012. június

Jutai Hírlevél 2012. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Lim-lom akció!

2012. június 25-én (hétfőn) az önkormányzat

lim-lom akciót szervez.

Az építési törmelék kivételével minden feleslegessé vált holmi kirakható!

A KVG Zrt. reggel 6 órától kezdi meg a szállítást,

melynek díja 550,-Ft+Áfa/háztartás, melynek költségét az önkormányzat vállalja.

 


Hulladékszállítási díjak változása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás díjfizetésének módja 2012. július 1-től megváltozik. Az elmúlt években lehetőség  volt arra, hogy a helyi önkormányzat átvállalja  a szolgáltatás díját.

A Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 13.§-a meghatározza a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körét.

A jogszabályi változások miatt kényszerült meghozni a hulladékkal kapcsolatos 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletét, melynek alapján a hulladékszállítási díj fizetését 2012. június 30-ig vállalja át a lakosságtól.

2012. július 1-től minden háztartás egyénileg köt szerződést a KVG Zrt-vel.

 

A szerződéskötés időpontja és helye :

2012. június 11-én 8-16 óráig, 12-én 10-18 óráig jutai művelődési házban.

Kérjük, a szerződés megkötéséhez a tulajdonosok személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek maguk-kal hozni.

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy a közszolgáltatás igénybevétele minden lakott ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelező. A szerződés megkötésekor regisztrációs címkét ad ki a KVG Zrt., melyet a kuka oldalára jól látható helyre kell felragasztani.

Amennyiben a szerződéskötés nem történik meg, az ingatlan tulaj-donosa szabálysértést követ el. Kérjük, hogy a megadott idő-pontokban szíveskedjenek a szerző-dést megkötni, mert a későbbiekben erre csak Kaposváron lesz lehetőség.

A hulladék heti egyszeri elszállításának 2012. évi díjai

60 literes

 

275,-Ft+ ÁFA
120 literes

 

349,- Ft+ ÁFA
240 literes 467,- Ft+ ÁFA

 

Az óvoda hírei

 

Június 8-án, pénteken kirándulni megyünk. Útvonal:Keszthely –kisvasút, Vadászati múzeum,vasútmodell  – Balatonederics– Afrika múzeum – Balatonszentgyörgy– Csillagvár.

Június 15-én 16.30 órai kezdettel tartjuk a ballagási ünnepélyünket, melyre minden érdekeltet szeretettel várunk!

Az iskola hírei

2012. június 9-én szombaton 15-19 óráig tanévbúcsúztató összejövetelre hívunk minden gyermeket, testvéreikkel, szüleikkel együtt a Jutai  Tagiskolába!

A jó hangulatról, zenéről, enni-innivalóról közösen gondoskodunk, csakúgy, mint év elején, a nagysikerű nyitó partin.

 

Tisztelt Betegeink!

 

 

Értesítjük Önöket,hogy 2012.06.08.-án pénteken Jutában nem lesz rendelés.

 

Panaszaikkal a kaposvári rendelőben jelentkezhetnek:

pénteken 08:00-11:00-ig.

Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.

Telefon:06-82/411-102, 06-20/243-32-24

 

Dr. Misky Edit háziorvos

 

 

Betegszállítás falubusszal

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falubusszal való betegszállítást csak olyan jutai lakos veheti igénybe, akinek nincs  hozzátartozója, gondozója elérhető távolságban aki szállítani tudja, s aki képtelen a tömeg-közlekedést igénybe venni.

 

A betegszállítás napja: SZERDA

 

 

A posta nyitva tartása

 

 

Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Ebédszünet:12-12.30-ig

 

Tel.:510-276

 

 Jutai Víziközmű Társulat
7431 Juta, Hősök tere 8.

Cégjsz.: 14-16-300046  Nyt: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 22702573-1-14

Pénzforgalmi jelzőszám: 11743002-20193869

Meghívó

 

A Jutai Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében – a Társulat alapszabályának 14. § (1) bek.-ben foglaltak szerint

2012. június 20-án (szerdán) 17.00 órára

rendes taggyűlést hívok össze.

A taggyűlés helye: Juta, Művelődési Ház (Hősök tere 8.)


Napirend:

1./ Az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységről, további feladatok.(díjhátralékok)

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

2./ A Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: pénzügyi vezető

3./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, valamint az éves zárómérleg ellenőrzése során tett megállapításokról. Javaslat a mérleg elfogadására.

Előadó:  az Ellenőrző Bizottság elnöke

4./ A Társulat tagjegyzékének felülvizsgálata.

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

5. A települési szennyvízkezelés díjáról

Előadó: Kavíz képviselője
Az Intéző Bizottság kéri a Társulat tagjait, hogy az ügy fontosságára tekintettel a Taggyűlés határozatképessége és érdemi munkájának elősegítése érdekében a tanácskozáson pontosan megjelenni szíveskedjen.

Az Intéző Bizottság arra az esetre, ha a fent jelzett időpontban – a megjelentek elégtelen számára tekintettel – a Taggyűlés határozatképtelennek bizonyulna, újabb taggyűlést változatlan helyre és napirenddel – 2012. június 20-án 17.30 órára ezennel összehívja.

Az Intéző Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ez az újabb taggyűlés – az Alapszabály 14.§ 8./ pontja értelmében – a megjelentek számára és érdekeltségi arányára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Juta, 2012. június 5.

                                                                             Hivatal Nándorné
                                                                              a Társulat elnöke

Jutai Hírlevél – 2011. augusztus

Jutai Hírlevél 2011. augusztus

Kiadja: Juta Község Önkormányzata Képviselő-testület

A szennyvíz-beruházásról

A Colas-Alterra Zrt. mint kivitelező és Juta Község Önkormányzata, mint a beruházás  megrendelője tájékoztatja a lakosságot, hogy a kivitelezési munkákról külön ismertető fog megjelenni.


Meseíró verseny

A Jutai Községi Könyvtár meseíró pályázatot hirdetett „Templomdombi Mesék” címmel.  Mese ötletet a faluközpontban felállított, s lelkes szülők által berendezett „Fészer-lakók” adtak.

Az elkészült mesékért a díjakat a Falunapon  vehették át az  ifjú írók.

A pályázók – Barna Zsóka, Gombos Lili, Gombos Luca, Gombos Panna, Molnár Balázs, Molnár Zsófia, Szabó Emese – kedves meséit a könyvtár honlapján olvashatják:  www.konyvtarjuta.blogspot.com

gomba

Alkotótábor

2011. június 28 – július 1. között könyvtárunk első ízben rendezett alkotótábort a jutai gyerekek részére. A nap egyik felében a porpasztell-technika rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, szülőket és gyermekeket, Erdmanné Álló Andrea festő. A nap másik felében ritmusjátékokat játszottak   Csimáné Varga Lívia könyvtárossal.

A hét zárásaként a 27 résztvevő fantasztikus kiállításon és hangulatos koncerten mutatta be a tanultakat.

Reméljük, hogy a jól sikerült tábor az első volt, amelyet újabb követ!

Az érdeklődők betekinthetnek a tábor vidám, ám figyelmet, fegyelmet és kitartást igénylő munkájába, ha  megkeresik a fotókat és video-felvételeket a könyvtár honlapján:

www.konyvtarjuta.blogspot.com

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Jutai alapszervezete köszönetet mond a 21 fő önkéntes véradónak, akik 2011. július 29-én bizonyosságot tettek önzetlenségről, segíteni akarásról – közülük 12-en első alkalommal. A véradóállomás dolgozói 21 adag  életmentő vért vittek a laborba a nap végén.

Köszönjük!

Felhívás parlagfű elleni védekezésre!

A parlagfű elleni védekezés a föld-használók,  földtu-lajdonosok – bele-értve a kiskertek és lakóingatlanok tulaj-donosait is – kötelező feladata!

parlagfu

A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok

június 30-ig végezhetik el büntetlenül.

A növényvédelmi bírság 15 000,-Ft és 5 000 000,- Ft között határozható meg.

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással védekezni kell!

Sókuckó az óvodában!

A Falunapon felavatott Somadrin Sókuckó az óvodai Szülői Szervezet lelkes szervezésével, az önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

A faliképet Tóthné Kiss Katalin festette, a párnákat Kovács Krisztike nagymamája varrta meg.

Egyre több az allergiás, asztmás gyermek és felnőtt. Közismert tény, hogy a sóbarlang klímája és a sós tengeri levegő a légzőszervekre jótékony hatással van. A jutai Sókuckó mindenki számára elérhetően, helyben nyújt segítséget a gyógyuláshoz, a jó közérzet, jó egészségi állapot fenntartásához.

Délelőtt az óvodások számára tarjuk fenn, délutánonként felnőttek és még vagy már nem óvodás gyermekek is látogathatják (szülő vagy nagytestvér felügyeletével).

A használat díjtalan, de szívesen veszünk alkalmanként adományt, hogy további fejlesztésként sótéglákat vásárolhassunk. (1 db 500,-Ft) Ha adományát névvel, borítékban helyezi a gyűjtőbe, (akár több részletben is), a megépülő falban saját, jelölt téglája lesz!

Nyeremény az óvodásainknak!

50 000,-Ft értékű Lego és Duplo csomagot nyert  óvodánk egy nyereményjáték során. A nyeremény- játékban közreműködött Nübl-Csuha Katalin, a Szülői Szervezet tagja, elnöke. Köszönjük figyelmességét!

Gyermekeink már a következő tanévtől használhatják az új építőjátékokat.

duplo

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal vezetőjének tájékoztatója

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény III. fejezete rendelkezik a termőföldek használatának nyilvántartásáról. Annak érdekében, hogy a haszonbérleti jogviszony létrejöhessen, szabályszerű bérleti ajánlatot kell kifüggesztenie a tulajdonosnak.

(Bérleti ajánlatmintát kérhet a helyi Önkormányzatnál. )

A szabályszerű bérleti ajánlatot kifüggesztés céljából szíveskedjen a települési önkormányzat jegyzőjéhez eljuttatni!

Iskolakezdési támogatás

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2011. (VIII. 9.) számú önkormányzati határozatával  a Jutában állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos általános és középiskolai tanulókat 5 000,-Ft, a nappali tagozatos főiskolai és egyetemi hallhatókat 7000,-Ft iskolakezdési támogatásban részesíti.

A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők csak iskolalátogatási igazolással kaphatják meg a támogatást!

Horgásztábor: Somogysárd, 2011.

Egyesületünk az idén is megrendezte a (már hagyománnyá) vált, gyermek és ifjúsági horgásztábort.

Ezzel szeretnénk az ifjú horgászokat a versenysport felé terelni, segíteni, hasznos tanácsokat adni nemcsak a horgászattal kapcsolatban, hanem a környezet megóvására, természetvédelemre, rendre, a horgászhoz méltó viselkedésre tanítani. A tizenhárom ifjú horgászpalánta, – akik között három lány is volt -, eléggé esős időben,de rendkívül kitartóan várta a halak kapását,kisebb-nagyobb szerencsével.

Nagy odafigyeléssel és fegyelmezetten hallgatták Kóbor Balázs halbiológus előadását  és figyelték Mike Józsi horgásztársunk rakós botos bemutatóját. A múlt évi tábor résztvevőin észre lehetett venni, hogy sokkal tájékozottabbak, érdeklődőbben figyeltek és a horgászat módszereit rendkívül ügyesen alkalmazták. Zárónapunkon horgász-versenyt rendeztünk, amelyen a szülők is részt vehettek.

Megköszönjük a támogatást a segítőknek Juta Község  Önkormányzata, Fehérvári József tógazda, Horváth Attiláné, Stanics Zoltán, Stanicsné Tóth Tímea, Stadlerné Péter Tünde, Zsoldos László és a Juta SHE vezetősége.

A Táborról készült fényképek a www.juta.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

mese

Szabó Emese rajza

Vízrendezésre  pályázat

A Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében, Európai Uniós forrásra pályáztunk  2010-ben, a falu három utcájának csapadékvíz elvezetésére. Pályázatunk nem nyert, így az idei évben újra benyújtjuk a Rákóczi, Latinka és a Búzavirág utca vízrendezésére az igényünket.

A tervekben az árkok burkolása, részbeni lefedése, ill. az átereszek és hidak rendezése szerepel.

Támogatások

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 5 millió forinttal támogatja az általános iskolánk további működtetését. Az önkormányzat számára vállalhatatlanul magas az az összeg, amit az állami normatíván túl a helyi bevételekből kell az iskola fenntartására fordítani. Szeptembertől az eddigieknél is kisebb létszámmal folyik tovább az oktatás.

Az ÖNHIKI, amiről Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr  aláírásával kaptuk meg az értesítést, szintén kötelezően csak az iskolára fordítható. Ez a 3 millió 800 ezer forint,  az 5 millió Ft-tal együtt, a 2010-2011-es tanév plusz ráfordításait részben fedezi.

A  Jutai Könyvtár  2011. augusztus 16-tól zárva, felújítás miatt!

Az I. Jutai Strandfoci Bajnokság

A I. Jutai Strandfoci Bajnokság, 2011. augusztus 6-ra lett kitűzve, amely meg is valósulhatott a kedvező időjárás miatt. A „derbi” 11 órakor kezdődött, 6 csapat részvételével. Minden csapat játszott egymással, a mérkőzések 2X10 percesek voltak, melynek Varga Kálmán volt a játékvezetője, és Csima Tibor buzdította a csapatokat a küzdelemre.

A meccs közben Stadler Gyuri főzte az ebédet.

Az első három helyezettet díjaztuk, kupával illetve oklevéllel. A helyezések az alábbiak szerint alakultak. I. hely: Pudingok; II.: Club; III.: Parasztok; IV.: Csigák; V.: Jäger; VI.: Tüske. Az ott lévők élvezték az eseményt és remélem jövőre is részt vesznek a megmérettetésben.

Szeretnénk ezt az eseményt népszerűsíteni, a környező falvakban is elhíresztelni. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, illetve segédkeztek az azt megelőző munkákban.

strandfoci

Akinek kedve, és egy kis ideje van, illetve szeretne egy kicsit mozogni, azokat szeretettel várjuk szombatonként 5 órától strandpályán, természetesen csak jó idő esetén.