Az Országos Választási Iroda honlapján megjelent tájékoztató a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek részére az adatvédelmi nyilvántartásba vételről, mielőtt még megkezdenék az
ajánlószelvények gyűjtését.

Ezzel kapcsolatban a Somogy Megyei TVI-hez számos észrevétel
érkezett.A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 28. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség szerint az adatkezelőknek be kell jelenteni a személyesadat-kezeléseiket az Adatvédelmi Nyilvántartásba.

Az Adatvédelmi Nyilvántartás célja, hogy segítségével a polgárok tájékozódhassanak a róluk szóló személyes adat nyilvántartások tartalmáról.

A jelölt, illetőleg a jelölő szervezet nyilvántartásba vételének nem lehet akadálya, hogy bejelentkezett-e már az adatvédelmi nyilvántartásba vagy sem, de az Avtv. ilyen irányú kötelezettséget számukra előír. Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés teljes egészében a jelölt, illetve a jelölő szervezetnek a felelőssége.

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok az adatvédelmi biztos honlapján is elérhetők.

A kitöltött nyomtatványokat az adatvédelmi biztos titkárságával történő telefonbeszélgetés alapján az alábbi módokon lehet elküldeni a hivatal részére:

1. e-mail: adatved@obh.hu

2. fax: 06-1/269-3541

3. posta: 1387 Budapest, Pf.: 40.

A megadott elérhetőségek közül (e-mail, fax, posta) bármelyik választható, ezért pl. ha e-mailben elküldi a jelölt, akkor faxon és postán nem kell elküldeni.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a választási irodák részére az adatvételi nyilvántartással kapcsolatban semmilyen kötelezettséget nem ír elő.

Juta, 2010. augusztus 17.

Vassné Enyedi Mária
jegyző

HVI vezető

By

644