2009. december

2009-12-01lap

2009-12-02lap

2009. november

2009-11-01lap

2009-11-02lap

2009-11-03lap

2009-11-04lap

2009. augusztus

2009-08-01lap

2009-08-02lap

2009-08-03lap

2009-08-04lap

2009. július

Jutai Hírlevél 2009. július/2

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Jutai Lakosok!

Az előző Hírlevélben a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérésére értesítettük a Lakosságot, hogy a szemétszállítás rendje szigorúbb lett. A kaposmérői új hulladéklerakó megnyitásáig a szemetet Marcaliba szállítják hetente.

Juta Község Önkormányzata a befolyt kommunális adóból fizeti a háztartásokban keletkező hulladék elszállításának díját.

2008. évben befolyt kommunális adó:                  3.452.600,- Ft,

2009. június 30-ig befolyt kommunális adó:         1.911.404,- Ft,

2008. évi szemétszállítási díj:                                 3.072.275,- Ft,

2009. június 30-ig fizetett szemétszállítási díj:      1.633.000,- Ft.

A Marcaliba szállítás költségnövekedése háztartásonként 1 db 120 literes kukát számítva hetente 44,- Ft.

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ismételten felhívta Önkormányzatunk figyelmét, hogy ingatlanonként csak 1 db 120 literes kukát ürítenek ki. Az ezen felül keletkező háztartási hulladékot plusz térítés ellenében szállítják csak el.

Aki igényel nagyobb szállítási mennyiséget, kérem, hogy a mellékelt nyilatkozatot 2009. július 13-án (hétfőn) kitöltve, aláírva a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjen leadni. A nyilatkozatokat a KVG Zrt-nek továbbítjuk. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél a tevékenységük során hulladék keletkezik, az elszállításra külön megállapodást kell kötni a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű elleni védekezés nemcsak a földhasználó és a földtulajdonos – beleértve a kiskertek tulajdonosait is –kötelező feladata.

A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok    június 30-ig végezhették el büntetlenül.

A növényvédelmi bírság 15.000 és 5.000.000 Ft között határozható meg.

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással védekezni kell!

{ { {

Falunap 2009. augusztus 29-én, szombaton!

Örömmel értesítjük településünk lakosságát, hogy Községi Könyvtárunkban

eMagyarország Pont nyílt.

Új szolgáltatásunkról tájékoztató előadásokat tartunk, melyek segítenek  megismerni és használni mindazokat az elektronikus szolgáltatásokat, melyekkel a mindennapi élet, a jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése egyszerűbbé válik.

Az előadások helyszíne: Juta, Dózsa Gy. u. 29. – Községi Könyvtár

Időpontjai:

Augusztus 4. kedd, 17.00 óra

Augusztus 7. péntek, 17.00 óra

Augusztus 12. szerda, 9.00 óra

Augusztus 15. szombat, 9.00 óra

Augusztus 26. szerda, 9.00 óra

Szeptember 2. szerda 17.00 óra

Várunk mindenkit szeretettel!

Az eMagyarország Ponton a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

ü      számítógép és internet használat  alapismereteinek elsajátítása,

ü      szélessávú internet használat, internet- telefon  – kapcsolat, elektronikus

levelezés – ingyenes elektronikus postaláda létrehozása,

ü      elektronikus közszolgáltatás igénybevétele (pl. pályázatfigyelés,

ü      álláskeresés, szociális, adó-, államigazgatási  és egyéb ügyek

elintézésének elősegítése,

ü      fénymásolás, nyomtatás,  lapolvasás

ü      valamint könyvtárunk megszokott – helyben használható – szolgáltatásai,

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek :   9.00  – 12. 00

16.00  – 18.00

Szombat:            13.00  – 17.00

Címünk: eMagyarország Pont Juta ID 6522, 7431 Juta, Dózsa Gy. u. 29.

eTanácsadó: Csimáné Varga Lívia, telefon.: 30/299-8236

email: konyvtarjuta@kapos-net.hu

Központi szerv: NT Nonprofit Közhasznú Kft. –  eMagyarország Centrum

1398 Budapest, Pf. 570 . email: info@emagyarorszag.hu

2009.július (első szám)

2009-07-1-01lap

2009-07-1-02lap

2009-07-1-03lap

2009-07-1-04lap

2009. június

Jutai Hírlevél 2009. június

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete


A „Juta község  szennyvíz-elvezetése és szennyvíz-tisztítása”

című DDOP-5.1.4-2008-0041  jelű pályázatunkról  az alábbi értesítést kaptuk: „… a bíráló bizottság döntése alapján a projekt forráshiány miatt elutasításra és tartaléklistára került, és a tartaléklista első helyes státusza a 2009. évi keretre történő pályázati felhívás megjelenéséig szólt.” Ez annyit jelent, hogy hiába reménykedtünk az utolsó napig, a pályázat végleg elutasításra került. Ez a rossz hír.

A jó az, hogy 2009. augusztus 15-ig újabb lehetőség nyílik a pályázat beadására, s élni fogunk vele. Tudjuk, hogy ez nagyon nagy lépés egy település életében, s tudjuk azt is, hogy volt már ennél szerencsésebb időszak is, de ha most nem adunk be pályázatot, nagyon hosszú ideig lehetőségünk sem lesz rá. Elindultunk egy úton, s elhatároztuk, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy Juta felzárkózzon a környező településekhez. Mindenkinek nehéz lesz, de menni, csak előre szabad……

Pályázatot adunk be belterületi vízrendezésre, ami a Rákóczi, a Latinka és a Búzavirág utcát érinti.

Bizonyára sokan látták a Somogyi Hírlapban, hogy az óvoda felújításához a Wienerberger Jövővár pályázatán több, mint 2,6 millió Ft értékű tetőcserepet, ill. kerítéselemeket nyertünk. Ebből az óvoda területének teljes bekerítése, ill. az iskola hiányzó kerítésének a pótlása is megvalósítható.

A kisiskolák felújítása pályázaton a tavalyi 8 millió után, idén újabb 4 millió forintot nyertünk, amit 1 millió forint önkormányzati saját erővel kell kiegészítenünk. A régi termekbe új parketta kerül, új bejárati lépcsőt, kerítést építtetünk és ami a legörvendetesebb, udvari játékokat vásárolunk.

A Közösségi Internet Hozzáférési Pontok kiépítése programra 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

A Falunap (2009. augusztus 29.) megszervezéséhez 500 ezer forint támogatást használhatunk fel.

Nem nyert a sportöltöző és környezete rendbetételére beadott pályázatunk.

Háziorvosi ellátás

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében Juta község közigazgatási területe a kaposvári 14-es háziorvosi körzet részeként működik tovább. 2009. augusztus 1-től határozatlan időre feladat-ellátási szerződést kötöttünk Dr. Misky Edit háziorvossal, aki az iskola egészségügyi feladatot is ellátja. Kovácsné Saci változatlan feladattal a háziorvos alkalmazottjaként dolgozik tovább. A rendelési idő: hétfő: 13.00-15.00, kedd, csütörtök: 9.00-11.00, szerda: 15.30-17.30, péntek: 13.00-14.00.

Gyermeknap 2009.

Bár ez az ünnep elméletileg a kisebbekről szólt, ezúttal közös gyermeknapi szórakozásra gyűlt össze Juta apraja-nagyja május  23-án a focipálya környékén.

Kezdésnek gyerekek, szülők, nagyszülők önfeledten hallgatták Figura Ede vidám műsorát, melyben a kicsik is szerepeltek, ha Ede bácsinak segítőre volt szüksége, és a történet úgy kívánta. Majd iskolánk és óvodánk pedagógusai ötletes akadályversennyel örvendeztették meg a versenyző csapatokat, melyeket különböző korú gyerekek és szülők alkottak.  Volt itt rókavadászat, ugrókötelezés, puzzle, oroszlánetetés – kaptak feladatot az ovisok és az anyukák, apukák is.

A nap fő attrakciója a felajánlásokból készült kb. 2300 db! palacsinta volt. Az önkéntes sütő asszonyok egész délután készítették a finomságot, mely aztán – nem meglepő módon… – utolsó darabig elfogyott.  Kellett is a kalória: az érdeklődők délutántól sötétedésig játszhatták a méta játékot.

Bemutatkoztak gitáros fiataljaink is, akiket Horváth János vezet a zenekarrá válás útján, s már most, az első „hazai” fellépésen nagy szeretettel fogadta őket a hálás közönség.

Köszönet mindazoknak, akik eljöttek, és munkájukkal vagy felajánlásukkal hozzájárultak a gyerekek öröméhez:

Ambrus Zoltán, Baloghné Bíró Mária, Barnáné Fanyar Judit, Béres Lászlóné, Domián Lászlóné, Dudinszki Enikő, Csima Tiborné, Csonka Ferencné, Csonka Melinda, Gelencsér Gyuláné, Győrfi Károlyné, Horváth Istvánné, Horváth János, Ludmány Gézáné, Lukács Istvánné, Dr. Miski Edit, Molnár Ferencné, Dr. Molnár Marcell, Nagy Lajosné, Ifj. Oros András, Pap József, Polák Lászlóné, Schreiber Józsefné, Spiesz Ádámné, Stadler Györgyné, Stadlerné Péter Tünde, Stellerné Várhelyi Mária, Id. Szabó Zoltánné, Vörös Sándorné, Vörösné Kántás Szilvia.

Köszönet a Községi Könyvtárnak Figura Ede műsoráért, a pedagógusoknak a közös játékért, Oros Andrásnak a hangosításért és a fantasztikus zenéért, Hamnek pedig a finom Hami-dogikért és a jó hangulatért!

Az óvoda hírei

Az óvodában július 6-tól augusztus 3-ig lesz a nyári szünet. Nyitás: augusztus 3-án, hétfőn.

A várható nagy átalakítási munkálatok pontos kezdési időpontja még bizonytalan. Ha a támogatási szerződés aláírása legkésőbb augusztus végére megtörténik, akkor még ebben az évben megkezdjük a felújítást. A felújítás ideje alatt az óvodai ellátás folyamatos lesz, nem terheljük a szülőket a kisgyermekek elhelyezésének gondjával.

Az óvoda látványterve

A 2009/2010-es tanévre gyarapodott a létszám, a négy új kisgyerekkel 25 fő igényli majd az óvodai ellátást.

Az iskola hírei

Június 15-én bezártuk a 2008/2009-es tanévet. Iskolánk minden tanulója sikeresen teljesítette a tantervi követelményeket.

Voltak tanulóink, akik kiválóan, voltak akik jól teljesítettek, s pár gyereknek a következő évben egy kicsit többet kell majd tanulnia.

Kiválóan teljesítettek az első osztályból 3 tanuló, a második osztályból 4 tanuló, a harmadik osztályból 2 tanuló, a negyedik osztályból 2 tanuló. Gratulálunk!

Az utolsó hetekben változatos programokat szerveztünk tanulóinknak. Élményekben gazdag napot töltöttünk a Balaton-felvidéken. Megnéztük Tihanyban az apátságot, kipróbáltuk a visszhangot, világgá kürtöltük, hogy itt vannak a jutai iskolások. Nagyvázsonyban megmásztuk a lakótorony csigalépcsőit, rácsodálkoztunk a néprajzi múzeum érdekességeire, végül Veszprémben az állatkertben töltöttük el a délutánt. Hazafelé Földváron még a Balatonban is megmártóztunk.

Egy hét múlva, szombaton kirándulásra hívtuk a szülőket is. Csaknem százan indultunk el autókkal Somogyfajszra. Kisvasúttal elmentünk Mesztegnyőre, ahol a falumúzeum kiállítását csodálhattuk meg. Visszatérve Somogyfajszra egy kellemes gyalogtúra után megérkeztünk a Birkás tóhoz, ahol már várt minket a kondérban főtt finom paprikás krumpli, és a helyben sütött meleg kenyér. Ebéd után kellemes délutánt töltöttünk a tó partján, egyes gyerekek a tóban. Akinek kedve volt még csónakázhatott is. Kora este indultunk haza.

Június 5-én rendeztük a Templomdomb Kupa 2009. elnevezésű tájfutó versenyt. Szinte az összes tanulónk és néhány szülő is elindult valamelyik versenyszámban. A verseny előkészítését és lebonyolítását Barna Róbert és a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség két munkatársa segítette. Köszönjük.

Az utolsó tanítási héten Öko-napokat szerveztünk iskolánkban. Az egész hét az újra hasznosítás jegyében zajlott. A programsorozatot Andi néni szervezte, koordinálta, irányította. Sokféle kézműves technikával ismertette meg az év során tanulóinkat, így a fakanálbáb, a rongybaba , babaház készítése, az üvegfestés örömmel töltötte el a gyerekeket. Papírmaséból léghajót készítettek és használt újságpapírból újra papírt merítettek. Előzetes feladatként újra hasznosítható anyagokat, illetve használt elemeket kellett a gyerekeknek gyűjteni. Ebben leginkább a 3. osztályos tanulók jeleskedtek. Az anyagokból figyelemfelkeltő szobrokat készítettek, melyek kiválóan sikerültek A hét során készített alkotásokból az iskola folyosóján kiállítást rendeztünk. A programsorozatot a héten megtanult ismeretekből összeállított vetélkedővel zártuk.

A Pünkösdi Koncert

reményeink szerint hagyománnyá válik. Ez évben május 29-én, este 7.00 órakor az Önkormányzat kultúr-termében sokan voltak kíváncsiak a műsorra. Községünk zeneiskolás gyermekei, ezüst minősítésű „Ördögfiókák” táncosai, a Szivárvány Nyugdíjas Klub énekesei és a Jutai Vegyeskar  aratott megérdemelten nagysikert. Köszönjük!

Jutában adott koncertet a Vikár Béla Vegyeskar, Ludmány Géza karnagy úr vezetésével. A szokatlan, – vasárnap esti- időpont ellenére sokan voltak részesei a különleges élménynek. Az élőzene varázsa semmilyen technikai megoldással össze nem hasonlítható. Köszönet a szép estéért, reméljük lesz még alkalmunk találkozni a Vegyeskar tagjaival, s személyesen gratulálhatunk a csehországi megmérettetésen szerzett ezüst minősítéshez!

Tisztelt Jutai Lakosok!

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri u. 16.) településünkön felmérést végzett, melynek eredményéről értesítette az önkormányzatot: „a hulladék elszállítása során az egyes ingatlanok előtt „nagymennyiségű” hulladék, nagyobb méretű tárolóedény, illetve zsákban többletszemét jelenik meg. Számos helyszínen a kukaedények tetejére zsákban hulladékot tesznek, így az nem zárható le.”

A szállítójárművek gyűjtőkapacitását a szolgáltatási szerződésben szereplő mennyiségre tervezték, ezért a KVG Zrt. a jövőben ingatlanonként csak 1 db,120 literes kukában gyűjtött hulladékot tud elszállítani.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a nyári időjárásra tekintettel július és augusztus hónapokban a szemétszállítás hajnali 4 órától kezdődik, célszerű este kirakni a kukákat.

Kérjük a fentiek figyelembe vételét, ill. betartását!

SZÁMÍTÓGÉP-használói   TANFOLYAM JUTÁBAN !

A jutai OPTIMIZMUS  Egyesület 40 órás számítógép-használói tanfolyamot hirdet .

A TANFOLYAM AZ ELSŐ 50 JELENTKEZŐNEK INGYENES !

Helyszín: Idősek Klubja és Könyvtár, Juta

A foglalkozások időpontja rugalmasan, a jelentkezők igényeinek szem előtt tartásával kerül megállapításra. A program 2009. július-szeptember időszakban kerül lebonyolításra.

Előképzettség NEM szükséges, minden korosztályt szeretettel várunk!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:

Dr. Molnár Marcellnél tel: 06-30/9109-418 és

Csimáné Varga Líviánál tel.: 06-30/299-8236, email: idosekklubja@kapos-net.hu

Buszvárók

Kérjük, legyen a képviselő-testület segítségére a döntésben! Kovács Gyula jutai építész-tervező készítette a buszváró látványtervét. Kérjük, mondja el, írja le, Ön milyen buszvárót látna szívesen a Hősök terén és a Rákóczi utcában látható „bádog-csodák helyett!

Ezt például? Esetleg cseréptetővel?

Írja le véleményét!

Itt a nyár!

A községben megszaporodtak a vagyon elleni kisebb-nagyobb cselekmények.

Kérjük, vigyázzanak értékeikre, figyeljenek egymásra!

Jutai Hírlevél 2009/4.  Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester www.juta.hu

2009. május

Jutai Hírlevél 2009. május

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Gyermeknapot rendezünk 2009. május 23-án,

szombaton délután a sportpályán

Szeretettel várunk minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt! Töltsünk együtt néhány órát gyermekünkkel, unokánkkal! A tervezett programok minden korosztály számára biztosítanak szórakozást.

16.00 órától    Figura Ede játszik a gyerekekkel

17.00 órától    Akadályverseny vegyes csapatokkal  a pálya körüli területen – kistestvér,

nagytestvér,  szülő és nagyszülő is  nevezhet.

A feladatokat az óvoda és iskola  pedagógusai állítják össze, s megtanulhatunk métázni is.

Utána nagy lakomát rendezünk: ingyen palacsinta (az idősek klubja jóvoltából), ital, Hami- dog 100,-Ft-ért.

18.00 órától  a színpadon bemutatkoznak gitárosaink, majd Oros András és zenekara gondoskodik a jó hangulatról.

õõõõõ

Szeretettel hívjuk

Pünkösdi Koncertünkre május 29-én,

este 7.00 órára

az Önkormányzat kultúrtermébe, ahol községünk zeneiskolás gyermekei, ezüst minősítésű táncosai, a Szivárvány Nyugdíjas Klub énekesei és a Jutai Vegyeskar  ad műsort.

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2009. (IV. 7.)  rendelete

az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

(részletek a rendeletből)

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat 2008. évi teljesítés teljesítés alakulása
Bevételek főösszege 509.116 548.920 113.905 20,6
Kiadások főösszege 509.116 548.920 105.533 19,2

A költségvetési bevételek

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési működési, felhalmozási és tőkejellegű, támogatások és támogatásértékű, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételeinek előirányzatát teljesítette, a kiadásokkal a költségvetés egyensúlya megőrizhető volt.

A helyi adóbevételek

ezer Ft-ban

Szöveg eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés teljesítés %-a
1. Vállalkozók kommunális adója 360 360 339 94,2
2. Magánszemélyek kommunális adója 3.524 3.524 3.427 97,2
3. Iparűzési adó 9.100 9.100 7.788 85,6
4. Helyi adók összesen 12.984 12.984 11.554 89
5. Pótlékok, bírságok 150 480 526 109,6

A költségvetési kiadások

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2008. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat 2008. évi teljesítés teljesítés alakulása %
Összesen: 77.706 105.803 92.870 87,8
Ebből:
– Személyi jellegű kiadások 27.239 31.007 30.045 96,9
– Munkaadókat terhelő járulékok 8.119 9.909 9.734 98,2
– Dologi kiadások és folyó kiadások 25.924 35.382 27.093 76,6
– Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.030 16.284 12.939 79,4
– Működési célú pénzeszköz átadás 9.394 13.221 13.059 98,8

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat 2008. évi teljesítés teljesítés alakulása %
Összesen: 431.210 442.917 12.663 2,8
Ebből:
– Felújítások 5.706 8.359 3.295 39,4
– Felhalmozási kiadások összesen 425.504 433.114 7.924 1,8
– Támogatás értékű felhalmozási kiadás 1.444 1.444 100

Megjegyzés a zárszámadáshoz: a bevételek és kiadások összegében egyaránt szerepel a tervezett szennyvíz-beruházás. Sajnos a nagy számok mögött valóságos pénz nincsen, de június végéig még reménykedhetünk egy kedvező válaszban. Ha a jelenlegi pályázatunk nem kap támogatást, a nyáron újra pályázunk.


„Jutáért Ifjúsági Kulturális Egyesület”

alakult. Szeretettel üdvözöljük a jót- és összefogni akaró ifjakat. Számíthatnak az önkormányzat támogatására programszervezésben, pályázatokon, az önkormányzat pedig számít az egyesület aktív tagságára a falu rendezvényein s a mindennapokon. Sok sikert, sok örömet!

Hivatal Nándorné polgármester

Egyesületünk egy nonprofit szervezet. 2009. 04. 17-én jött létre, 27 alapító taggal, ebből 5 fő a vezetőség. (Elnök: Mátés Ágnes; alelnök: Pereg Péter; alelnök: Matucza Enikő; gazdasági vezető: Varga Renáta; titkár: Fábián Vera).

Legfőbb célunk, hogy a jutai fiatalokat összekovácsoljuk, összetartó csapatot hozzunk létre. Eme cél megvalósítása érdekében különféle programokat szervezünk, melynek lebonyolítása során a fiatalok felelősségtudatukat, fontosságukat és figyelmük összpontosítását gyakorolhatják, edzhetik, ily módon is készülve a nagybetűs életre.

Természetesen egyesületünkben nem csak a munka lesz a fő szempont, hanem az, hogy együtt vigyünk véghez olyan dolgokat, melyeket egyedül nem, vagy csak nagyon nehezen tudnánk megcsinálni. Így is harcolva napjaink társadalmának széthúzó, megosztó ereje ellen.

És természetesen a szórakozás 🙂

Szemétszedés Jutában

2009. 04. 25-én délelőtt 10 órakor kezdtünk el gyülekezni a Jutai Önkormányzat parkolójában. Fél órán belül tizenegyen lettünk, s miután fölosztottuk a csapatokat, neki is vágtunk a falunak. Hihetetlen, hogy milyen sok és különböző szemet szedtünk össze, csupán 4 óra alatt. Az elemektől elkezdve az üvegeken át a meszes-zsákokig mindent találtunk. Kicsit “felfedezőknek” is érezhettük magunkat.:) A hangulat a vártnál sokkal jobb volt, hiszen mindenki egyforma tevékenységet csinált, senki sem különcködött, nyafogott vagy hisztizett. Itt mindenki egyforma volt. Élveztük egymás társaságát, rengeteget nevetgéltünk, sőt a hasznosból még hasznunk is volt, mivel csigát is gyűjtöttünk, s eladtuk. A földes úton annyi szemét volt, hogy az egyik tagunk fölajánlotta, hogy elhozza a robiját, arra fölpakoltuk a szemetet így egyszerűbben el tudtuk vinni. Hát igen, ez egy örök élmény marad! Aztán a focipálya központjánál találkoztunk, a Juta SE-nél, megbeszéltük kivel milyen meglepő vagy nevetséges dolog történt, ki milyen érdekes dolgokat talált, majd mindenki fáradtan, izzadtan és büdösen tért haza.:) Este folytatódott az “ismerkedés” az alelnök házának az udvarában, pincepörkölt rotyogott a tűzön, s zenehallgatás közben rengeteget beszélgettünk. Nagyon jó lehetőség volt, hogy közelebbről is megismerhessünk mindenkit.

“Az összetartás olyan erő, amely képes hegyeket megmozgatni. Főleg, ha legalább a fele egy irányba tolja!”

Mátés Ágnes

Idősek klubja

Húsvéti ajándékkosarunk bevétele 12.200,-Ft. Az idősek klubja ezzel az összeggel kíván hozzájárulni a május 23-án megrendezendő gyermeknap lebonyolításához.

Köszönet az adományozóknak:

Barnáné Fanyar Judit, Béres Lászlóné, Béresné Nagy Éva, Bocskor Sándorné, Domián Lászlóné, Hábetler Józsefné, Horváth Jánosné, Horváth Józsefné Kiss Réka, Lengyel Györgyi, Lukács Istvánné, Kartali Erzsébet, Schreiber Józsefné, Stadler Andrea, Stadler Györgyné, Stadlerné Péter Tünde, Szabó Zoltánné, Várhelyi Mária, Vígh István, Vörösné Kántás Szilvia, Hivatal Nándorné, Csima Tibor, Oros András, Stanics Zoltán.

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás kézműves kiállítást szervez, melyen az Idősek Klubja több kézimunkát is szerepeltet.  Kérjük azokat, akik szeretnék bemutatni kézműves munkáikat és még nem tették, jelentkezzenek.

Szívesen vennénk adatbázisunkba email címeket, melyen értesítéseket küldhetnék hírekről, információkról. Várjuk

a honlapon még nem szereplő egyesületek, alapítványok jelentkezését!

email: idosekklubja@kapos-net.hu

www.otye.blogspot.com

www.jutaszivarvany.blogspot.com

Kedves Jutaiak!

Június 4-én 13 órától “Templomdomb Kupa” néven tájfutó versenyt rendezünk az iskolánál, melyre az iskolásokon kívül is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A tájfutást kortól és nemtől függetlenül bárki gyakorolhatja, legfeljebb tájgyaloglás lesz belőle.

Június 3-án az iskolában, az 5. órában tartunk ismertetőt a térképről és a tájfutásról.

Két pálya lesz: egy szalagozott és egy térképes. A szalagozott nem igényel semmilyen tájékozódási ismeretet.

Nyílt kategóriában várjuk a jelentkezéseket, bármelyik pályára. Nevezni az iskolában, e-mailben (barna.robert@ke.hu) vagy a helyszínen is lehet. A nevezés díjtalan.

A helyezettek érmeket nyernek, de minden résztvevőt jutalmazunk.

“Táncoslábú Ördögfiókák”

Iskolásaink Csoportja az Együd Árpád emlékére megrendezett XXIV. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon nyújtott kimagasló művészeti tevékenységéért „Ezüst fokozatú” minősítést kapott.

Felkészítő tanár: Varjas Tamás

Segítő: Stadler Andrea

Sikerükhöz gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

(Üres dvd lemez ellenében másoljuk a felvételeket.)

A gyerekek ügyessége és sikerei hozták azt a döntést, hogy 2009. szeptember 1-től a somogyjádi művészeti iskola keretein folyik tovább a néptánc-oktatás. A gyerekek az elvégzett művészeti oktatásról bizonyítványt kapnak, mellyel bármelyik iskola művészeti tagozatán folytathatják a tánctanulást.

Meghívó

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a jutából elszármazott Fogarassy Bernadett, – lánykori nevén Tóth Bernadett – a Fogi Színház ügyvezetője és művésze

2009. május 23-án Kaposváron vendégszerepel társulatával.

Szeretettel hív mindenkit a Városi Sportcsarnokba egy fergeteges vígjáték megtekintésére!

Előadásuk: Elvámolt nászéjszaka című zenés vígjáték.

Jegyek megvásárolhatók a Sportcsarnoknál és a Tourinform, Kaposvár, Fő u. 8. sz. alatti irodájában.

Az Észak-Kaposi Partnerek Helyi Vidékfejlesztési Egyesület stratégiájának felülvizsgálata érdekében megtartotta Közgyűlését Jutában, 2009. április 22-én 17.00 órakor.

Az egyesület elkötelezte magát a stratégia kidolgozásakor az együttműködés, a közös gondolkodás, a közös jövő megtervezése mellett. A közgyűlés egyetértéssel hagyta jóvá a módosított terveket a 6/2009. (IV.22.) Kgy. határozatával.

Virágok

Megkezdődött a tavaszi virágosítás sok jó ember és az önkormányzat alkalmazottai jóvoltából.

Sok szép virággal támogatja a faluszépítést a Tar kertészet. Sajnos a húsvét előtt elültetett 19 láda muskátliból 15-öt május 12-én reggelre elloptak…….

Köszönet Bencs Zoltánné, Bencs Gyuláné, Béres Lászlóné, Dénes Attila, Domián Lászlóné,  Fazekas Józsefné, Hábetler Józsefné,  Horváth Istvánné, Horváth Józsefné, Lukács Istvánné, Sasvári Kálmánné,  Stadler Györgyné, Szekeres Jánosné, Vörös Józsefné kedvességéért, s a tőlük kapott virágokért!

2009. február

Jutai Hírlevél 2009. február

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felhívás

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 27.) rendelete alapján az idei évben is kéri a község lakóit, hogy a

„Juta Község Díszpolgára”

cím adományozására szíveskedjenek javaslatot tenni. A jelölt nevét, s jelölésének rövid indoklását írásban közvetlenül az önkormányzatnak címezve kérjük eljuttatni,

2009. február 15-ig.

— õ –

pályázatainkról röviden

Az óvoda felújításának és bővítésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tevékenységek korrekt, előrelátó tervezése folyamatos kapcsolattartást igényel az intézményvezetés, az óvónők, a tervezők s az önkormányzat, mint a beruházás megvalósítója között. A megvalósításhoz szükséges közel 6 millió forint biztosítása a község költségvetéséből körültekintő, takarékos gazdálkodással biztosítható.

Az önrész vállalása szükséges már a pályázatok beadásánál, s a fejlesztések, eszközbeszerzések megvalósításának feltétele a pályázatban előírt önerőnek a költségvetésben való biztosítása.

A művelődési ház (IKSZT) újjáépítésére beadott pályázatunk elbírálására, ill. a támogatás igénylésének határidejére 2009. február végét jelölte meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A támogatás összegétől függően készíttetjük el a végleges terveket. Elképzeléseink szerint a művelődési házban kapna helyet a könyvtár, a közösségi Internet szolgáltatás, a civil szervezetek, s ezzel együtt megújulna az iskola konyhája és az ebédlő is. Mint mindegyik pályázatnál, itt is az önerő biztosítása jelent nagy terhet a költségvetésben.  (A támogatási összeg 20%-a.)

Utolsóként néhány mondat a legtöbbeket érintő szennyvíz-beruházásról. A 2008. év áprilisában beadott pályázatunk elbírálása, s a támogatási összeg meghatározása rövidesen várható. A gazdaság helyzete, s a rendkívül sok pályázati igény indokolhatja, hogy az eredeti tervek megvalósításához szükséges támogatás esetleg nem éri el a kért összeget. Ebben az esetben a szennyvíz-beruházás megvalósítása nagyobb anyagi terhet fog jelenteni.


2009. február 1-től elindult a tanyagondnoki szolgálat

A szociális szolgáltatások egyik legjobban hiányzó láncszeme vált valóra azzal, hogy a tanyagondnoki pályázaton a település lehetőséget kapott egy 8+1 személyes kisbusz vásárlására. A 7,2 millió forint értékű buszhoz 6 millió Ft támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól, 600 ezer forintot a Somogy Megyei Önkormányzat pályázati alapjából nyertünk.

A jutai Képviselő-testület döntésével Csima Tibor kapott megbízást a tanyagondnoki szolgálat ellátására. A szolgálat elsődleges feladata a faluban már működő szociális ellátások támogatása, ill. a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás  segítése.

Napi munkája az ételszállítás, a konyháról az iskolai konyhára, ill. a szociális étkeztetést igénylőknek az éthordóban való házhoz szállítás.

A háziorvossal történő egyeztetés után kijelölünk heti egy napot, amikor a szakellátásokra a beutaltakat elszállítja. Rendszeres feladata, a gyógyszer-beszerzés is.

Minden kedden 9.30 órakor a Szőlőhegyen, a középső út bejárójánál várja a busz az orvosi-rendelőbe szállítandó lakókat.

Az óvodások, iskolások szállítása rendszeres feladata lesz a külterületről. Valamint az óvodások és iskolások elszállítása az egyéb, oktatással kapcsolatos programokra.

Minden hónap 3. péntek: bevásárló nap. Előzetes igénybejelentés után mindenki, akinek kora  vagy egészségi állapota indokolja, segítséget kérhet az alapvető fogyasztási cikkek bevásárlásához. A tanyagondnoki szolgálat további programjáról rendszeresen hírt adunk.


Polgármesteri Hivatal

Telefon: 82/320-243, 06-30-824-7544 (Polgármester)

Telefon/fax: 82/510-366 (Jegyző és szociális ig.)

82/510-367 (Adó- és pénzügyek)

e-mail cím: juta@kapos-net.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00-12.00       12-30-16.00

Kedd: az ügyfélfogadás szünetel – kivéve haláleset anyakönyvezése

Szerda:8.00-12.00       12.30-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00       12.30-16.00

Péntek: 8.00-12.00      12.30-14.oo

Gyermek-, és családvédelmi ügyintézés:

szerda: 8.00-12.00

Műszaki ügyintézés:

csütörtök: 8.00-12.00       12.30-16.00

Falugazdász fogadóórája:

csütörtök: 11.00-12.00

A háziorvos rendelési ideje:

hétfő és péntek: 13.00-15.00-ig

kedd és csütörtök: 9.00-11.00-ig

szerda: 15.30-17.30 óráig

Rendelő tel. száma: 82/428-000

Az üzenetrögzítő hívást nem fogad, de minden aktuális információ, ügyelet tel. száma, rendelési idő, helyettesítés meghallgatható róla.)

A 06-20-243-3224 szám hívható munkaidőben (8-16 óráig)

Dr. Misky Edit háziorvos


Pályázat a Sportbüfé működtetésére

A Képviselő-testület pályázatot hirdet a jutai sportpályán lévő (237. hrsz.) sportöltöző emeleti részének működtetésére.

A  bérlő tevékenységével szembeni  elvárások:

– szervezi a szabadidő  hasznos eltöltését programok szervezésével,

– a büfét korlátozott nyilvánossággal működteti,

– a büfé környezetét rendben tartja.

Jutában élő pályázó előnyben részesül.

A pályázatot írásban 2009. február 20-ig zárt borítékban kérjük Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testület címére benyújtani!

Megújult iskola várja az elsősöket

2007. szeptemberétől a jutai iskola a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola tagintézményeként működik. 4 önálló osztályban és egy napközis csoportban folyik az oktatás.

Iskolánk gyönyörű környezetben, tiszta levegőjű zöld övezetben helyezkedik el, nagy gyepes udvarral és egy bitumenes pályával.

2008. szeptemberében kívül-belül felújították az épületet, korszerű fűtés, világítás, új öltözőbútorok, új berendezés a napközis teremben. Minden tanteremben kiépítették az Internet hálózatot, felkészülve ezzel a hamarosan megérkező interaktív táblák használatára.

Csak alsó tagozattal rendelkezünk, de a családias légkörben, kis létszámú osztályokban megalapozott tudásra tehetnek szert tanulóink, hatékonyabb lehetőség nyílik a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

Alapelvünk, a gyermekek tudásának, képességeinek egész személyiségének fejlődéséhez biztosítani a nyugodt, szeretetteljes légkört, a képességek sokoldalú kipróbálását, és fejlesztését. Pedagógusaink nyitottak az új pedagógiai módszerekre, folyamatosan képezik magukat. A 2006-os tanévtől felvállaltuk az integrálható, autizmussal élő gyermekek oktatását. Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a Szív és Kéz Alapítvánnyal, akik biztosítják a fejlesztését és segítik munkánkat.

Fejlesztő pedagógus látja el a logopédiai munkát, pszichológus is foglalkozik a gyerekekkel.

Angol nyelvoktatás folyik iskolánkban a 3.és 4. osztályban.  Napközis ellátásban minden tanulónk részesül.

A félévente megjelenő „Suli-buli” iskolaújságban és a színpadi előadásainkban kommunikációs képességeiket tehetik próbára gyermekeink, s a rendszeres versenyeken mérettetik meg tudásuk. Választható szakköreink: matematika, kézműves szakkör, népszerű a számítástechnikai szakkör, 2009. szeptembertől a művészeti iskola keretein belül folyik a néptánc-oktatás. Heti egy alkalommal hittan oktatáson vehetnek részt tanulóink, keddenként úszni járnak.

Az első osztályosok ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek.

Kikapcsolódást nyújtanak a tanulmányi kirándulások, a színház-, mozi-, könyvtár- és múzeumlátogatások, táborozás. Sok kiváló eredménnyel büszkélkedhetünk, amelyeket különböző tanulmányi és kulturális vetélkedőkön értek el diákjaink.

Kedves Szülők!

Szeretettel és szakmailag felkészülten várjuk mindazokat a gyermekeket, akik idén szeptemberben kezdik az iskolát. A kis létszámú osztályok, a kiváló felszereltség, a családias légkör ideális az alapkészségek elsajátítására! Az elsősök osztályfőnöke Kaponya Józsefné Ági néni lesz.

Beiratkozás: 2009. március 27. 8-16 óráig.

A jutai iskola pedagógusai

Az idei tanévben a következő programokat tervezzük az óvodában:

ùFebruárban teaház kerül megrendezésre farsangi mulatsággal, zenés műsorral egybekötve

ùmárciusban a nagyobbak az iskolásokkal együtt koszorúzási ünnepélyen vesznek részt

ùhúsvéti munka-délelőtt szervezése, ahol a szülők a gyerekeikkel együtt készíthetnek      húsvéti díszeket, ajándékokat.

ùMeseszínház előadása a csoportban, színházlátogatás, anyák napi ünnepély, nagyobbakkal könyvtárlátogatás, nyílt nap szervezése, kirándulás szülőkkel együtt, gyereknapi programok, évzáró, ballagás.

Heti egy alkalommal zeneovi – fakultatív tevékenységre van lehetőségük a gyerekeknek. Keddenként úszásoktatás van a Gyakorló Általános Iskolában. Szintén heti egy alkalommal logopédus foglalkozik a középső-nagycsoportos gyerekekkel.

Beiratkozás: 2009. március 27. 8-16 óráig.

A meghirdetett óvodai dajka álláshelyre  Landek Lászlónét alkalmazza a tagóvoda  vezetője január 19-től.

Teaház

Február 21-én délután 14.30 órai kezdettel farsangi óvodás teaház kerül megrendezésre a helyi kultúrházban. A délután a gyerekek jelmezes felvonulásával, bemutatkozásával kezdődik. Helye lesz játékos, tréfás vetélkedőnek is szülők bevonásával. Végül a Cibere vendégelőadó zenés-műsorával zárul a nap. A délután folyamán egy-egy tea mellett alkalom lesz a felnőtteknek egy kis beszélgetésre, ismerkedésre. Várjuk az aktívan közreműködő szülők jelentkezését, hogy ez a szép hagyomány tovább folytatódjon!

Pavlin Lajosné és Stanicsné Tóth Tímea óvónő

Az eseményekről, ünnepekről folyamatosan készülnek képek, amelyek megtekinthetők a www.juta.hu honlapon.

Jutai Hírlevél 2009/1.  Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester www.juta.hu

By

1033