2010. július

Jutai Hírlevél 2010. július

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

É r t e s í t é s !

Dr. Misky Edit háziorvos  2010. július 13-tól július 23-ig csak a kaposvári rendelőben (Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.) rendel az alábbi időpontokban: hétfő, szerda, péntek  8.00-12.00, kedd 12.00-16.00, csütörtök 13-17 óráig.

A rendelő épülete felújításának gyors befejezése érdekében szükséges a rendelés szüneteltetése Jutában. Az elektromos- és fűtési-, valamint a vizes rendszerek csak az épület egészében, egyszerre készíthetők el, valamint a külső munkák miatt az épület megközelítése is nehézkes.

Kérjük a betegek szíves megértését!

A falugondnoki  busz  14-én  és  21-én szerdán az előzetesen jelentkezőket a doktornő kaposvári rendelőjébe szállítja. Fél 11-kor indul, s a hazautazás is szervezetten történik.

Július 12-én, hétfőn a doktornő még a megszokott időben, 13-15 óráig  várja betegeit  Jutában.

M e g h í v ó

2010. július 15-én, csütörtökön 18.00 órakor

a Jutai Községi Könyvtárban a Körmező KHA tájékoztató előadást tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az előadás témái:

– a napenergia hasznosításának lehetőségei – fűtésrásegítés, áramtermelés.

– szélenergia hasznosításának lehetőségei

– a környezeti energia hasznosítása, hőszivattyúk

– mezőgazdasági melléktermékek energia célú hasznosítása

– aktuális kérdések megvitatása.

Kedves Szülők, Diákok!

Községi könyvtárunkban szeretnénk tankönyv állományt létrehozni használt tankönyvekből.

Sokunknál otthon halmozódnak fel a tankönyvek – néha több példányban is – melyek még használhatók lennének ugyan, de nincs rá szükségünk, mégis sajnáljuk kidobni.

Szívesen fogadjuk ezeket a példányokat, akár általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai tankönyveket, egyetemi jegyzeteket is, felesleges földrajz-, történelem atlaszt, függvénytáblázatot, felvételi-, érettségi feladatgyűjteményt stb.

Ezeket kölcsönöznénk egész tanévre, csökkentve a szülők – egyébként is magas – iskolai kiadásait.

Ne dobjuk ki, ne égessük el, hiszen még valaki hasznát veheti!

A nyár folyamán folyamatosan várjuk ezeket a példányokat.

Egyben szeretném felhívni a szakdolgozat írásra készülők figyelmét, hogy a somogyi  vonatkozású dolgozatokat a Megyei Könyvtár ingyen beköti, ha egy példányt a könyvtár gyűjteményébe adnak. Kérjük, egyeztessenek a könyvtár igazgatójával!

& & &

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Juta község lakói 2010.április 10-én, 264 ingatlan képviseletével (az összes érintett ingatlan 73,5%-a) megalakították a Jutai Víziközmű Társulatot.

A  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján létrehozott Társulat feladata, hogy Juta Község Önkormányzatával társberuházóként megvalósítsa Juta belterületén a vezetékes szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást.

A Társulat feladata a beruházásban a lakossági önerő (érdekeltségi hozzájárulás) összegyűjtése az érintett ingatlantulajdonosoktól és az összegyűjtött pénz átadása az önkormányzatnak.

A szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító telep kivitelezése előreláthatólag ősszel kezdődik és 2011. év végén fejeződik be. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik közbeszerzési eljárás keretében.

A lakósági önerőt – az Önök határozatai alapján – 3 módon lehet megfizetni: egy összegben 250 000.- Ft július 15-ig,  64 hónap alatt egyenlő részletben (havonta 5 000.- Ft, mindösszesen 320 000.- Ft), az első részlet július 15-ig esedékes, ill. lakás-takarékpénztár útján.

Lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált fizetési mód esetén Ön, mint az ingatlan tulajdonosa kötött egy 5 év 2 hónapnál nem hosszabb futamidejű szerződést, amelynek megtakarítási összege elérte a legalább 250 000.-Ft-ot.  A megtakarítási összegből 250 000.- Ft-ot engedményezett Juta község önkormányzatára, és Ön külön fizet  még havi 1600.- Ft-ot 2010. július 15-től annak a hónapnak utolsó napjáig, amíg a megtakarítása át nem kerül az önkormányzat számlájára.

Akinek lakás-takarékpénztári szerződésén 3 hónapnál nagyobb hátralék mutatkozik, fizetési módját átalakítjuk „havi 5000-es” módra és az eltelt hónapokra eső hozzájárulást azonnal egy összegben beszedjük.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, ha az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben vagy 64 hónap alatt részletben fizeti meg és az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, időskorúak járadékában, aktív korúak ellátására jogosult, normatív lakásfenntartási támogatásban illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, az érdekeltségi hozzájárulás 25%-át, de maximum 37 500.- Ft-ot visszaigényelhet a befizetett összegből. A közműfejlesztési támogatást a 262/2004.(IX.23.) Korm. rendelet alapján a település jegyzőjénél lehet igényelni, amennyiben a teljes összeg befizetésre került.

A szennyvízberuházásról illetve az Ön fizetési kötelezettségéről az önkormányzat hivatalában kaphat bővebb felvilágosítást.

Hulladékgyűjtés

A Kaposvári Városgazdálkodási ZRT. tájékoztatja  a lakosságot, hogy a 2010. június 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban a hulladékgyűjtést korábbi időpontban, hajnali 4 órakor kezdi. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényeket ennek megfelelően, időben szíveskedjenek az ingatlanok elé kitenni!

2010. június

2010-06-01lap

2010-06-02lap

2010-06-03lap

2010-06-04lap

2010. április

Jutai Hírlevél 2010. április

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ünnep Jutában

Az 1848-49-es forradalom és szabadság évfordulóját ünnepelte a falu március 12-én. Délelőtt 11 órakor az óvodások és az iskolások rövid műsor keretében helyezték el az iskola falán lévő emléktáblára a megemlékezés virágait. A FIDESZ helyi szervezete is ekkor helyezett el koszorút.

Délután 2 órakor a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjai Nagy István jutai mártír sírjánál műsorral emlékeztek. Az iskolások részvételével tartott meghitt ünnepséget köszönjük a nyugdíjas klub tagjainak! Öröm volt együtt énekelni a nyugdíjasokkal és a kisiskolásokkal.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megemlékezésre gyűlt össze a település apraja-nagyja 2010. március 12-én 18 órakor a kultúrházban.

Az általános iskolások meghatóan szép és színvonalas műsorát köszönjük a felkészítő tanároknak s a fellépő diákoknak!

Az ünnepség keretén belül került átadásra a „Juta  Község Díszpolgára” cím. 2010-ben a falu elismerő kitüntetését a település lakóinak javaslata s a képviselő-testület döntése alapján

Szabó Tibor, a falu első polgármestere

vette át. Szabó Tibor a jutai lakók bizalmát és támogatását élvezve 16 évig volt a falu elsőszámú vezetője.

Munkásságának eredményei a teljesség igénye nélkül: a Polgármesteri Hivatal és a Kultúrház tetőzetének felújítása, a sportöltöző és  ifjúsági klub, új orvosi rendelő és orvos lakás építése, az iskola bővítése, telefonhálózat, kábeltévé és az internet hálózat kiépítése, járda építése a temetőig, parkoló és szabadidőpark kialakítása…

S a sport, a nagy kedvenc, a labdarúgás támogatása. 18 évig aktívan futballozott a jutai csapatban, 1974-től  2007-ig vezetője volt a sportegyesületnek. Megszervezte a polgárőr egyesületet, melynek szintén vezetője volt évekig. Nyugdíjba vonulása után a napi kötelezettségektől megszabadulva, több időt tölthet kedves unokájával, s műveli kertjét, szőlőjét.

További jó egészséget, hosszú munkás életet kívánunk!

Ünnepi köszöntőt Dr. Kolber István országgyűlési képviselő mondott. Kiemelte a márciusi események történelmi jelentőségét, a 19. századi forradalom máig ható lelkesítő, büszke magyarságra nevelő szerepét. Méltatta Juta Díszpolgárainak, kiemelten Szabó Tibornak település-építő, fejlesztő szerepét. Hosszú évek közös munkája során személyesen is megismerte, s elismeréssel szólt azokról a kezdeményezésekről, melyek nevéhez fűződnek.

Folyamatban lévő felújítás

A DDOP-3.1.1-9-2009-es számú pályázatunk címe: „Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat, a Mozgó Szakorvosi  ellátás intézmények komplex akadálymentesítése az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében, a fogyatékos, az idősek és babakocsit használó személyek számára.”

A fejlesztés építési munkáinak megvalósításához a kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra 2010. január hónapban. A kivitelezési munkákat KALÉT Létesítményfenntartási Kft. Kaposvár valósítja meg bruttó 15.987.500,- Ft értékben 2010.május 31-ig. A kivitelező részére a munkaterület 2010. február 8-án átadásra került, és a munkák megkezdődtek. Ez idáig a bontási munkákkal készült el teljes egészében a vállalkozás, és megkezdte a belső építési munkákat.

A támogatási döntést követően a település honlapján a www.juta.hu folyamatosan nyomon lehet követni a projekt előrehaladását, valamint a helybeli lakosok a „Jutai Hírlevél”-ben is tájékoztatást kapnak. A projekttel kapcsolatosan információt lehet kérni a Polgármesteri Hivatal hivatali óráiban a 82-510-366 telefonszámon és személyesen Juta, Hősök tere 8. sz. alatt.

Képek a fejlesztésről (elérési link): http://www.juta.hu/index.php/gallery/show

Tájékoztató (elérési link): http://www.juta.hu/index.php/hirek/show

Ez a beruházás a közismerten orvosi rendelő megnevezésű épületet jelenti. A háziorvosi rendelő felújítása önkormányzati saját erőből valósul meg. Az épület teljes külső képe megújul, s ami fontosabb, a megközelíthetősége, belső használhatósága lényegesen jobb lesz. Új nyílászárókat építenek be, új burkolatok és mosdók készülnek. Itt működik a továbbiakban a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat.

Az építés ideje alatt a háziorvos rendelési ideje változatlan. A helyszíne szintén, csak az épületben lévő hátsó, volt gyermekrendelőben történik a rendelés.

Kérdőív

Jó néhány kérdőív visszaérkezett már, a múlt alkalommal kiküldöttekből. Kérjük minél többen töltsék ki és juttassák el a könyvtár vagy  az önkormányzat postaládájába, hogy megismerjük kulturális igényeiket, tájékozódjunk arról amit tudnak vagy tanulni szeretnének!

Húsvéti vásár az Idősek Klubjában!

Az idősek és néhány szülő szorgos munkája révén idén is megnyithattuk

Húsvéti Ajándékkosarunkat!

Szeretettel várunk mindenkit az Idősek Klubja és Könyvtárban, hogy apró ajándékkal kedveskedhessünk.

Felajánlásaikból az Idősek Klubjának  tagjai az óvodások számára új drapériát, párnát, játékot, és egyéb házilag megoldható dekorációt készít, hogy a kicsinyek minél otthonosabban érezzék magukat új helyükön.

Hamarosan elkészül az óvoda

Sajnos a hosszú, hideg, havas tél késleltette az óvodaépítést. Az építés  befejezése és a költözés április második felére tevődik át. Kérjük a szülők megértését! Az új eszközök és a bútorok már itt vannak, az épületben a fűtés, világítás elkészült. A burkolás egy része, s az utolsó réteg festés, a külső munkák vannak vissza.  Hiányoznak még a belső ajtók, s a kerítés elkészítése, az udvarrendezés. Reméljük, az időjárás kegyes lesz hozzánk, s mihamarabb birtokba vehetik óvodásaink megszépült birodalmukat

Az óvoda tervrajza s az építkezés menetéről készült fotók Juta honlapján, a kép-galériában megtekinthetők.

Ha nehézséget okoz a receptek kiváltása

Akinek gondot okoz a városba való utazás, juttassák el a recepteket és egyéb gyógyszer igényüket az Idősek Klubja és Könyvtárba. Természetesen a gyógyszer árát is kérjük leadni! A következő napon megkapják a kiváltott gyógyszereket s az elszámolást azok áráról.

Részletes felvilágosítást a helyszínen, vagy a 06-30/299-8236-os telefonszámon kaphatnak.

Zöldhulladék gyűjtés!

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Juta község területéről

2010. április 16-án pénteken reggel 6 órától

szállítja el a zöldhulladékot. A háztartási mennyiségben keletkező kaszálékot, falombot ép és zárt fóliazsákban, a faágakat, fanyesedéket összekötve kis kötegekben ingatlanonként,  maximum 1 m3 mennyiségig az út szélére kérjük kihelyezni.

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a húsvét

A húsvét ünnepének szertartásai közül már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep reggelén történt. A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10. században említik a sonkaszentelést is. Szokásban volt még a kenyér, a 12. században pedig a tojásszentelés. Ezekkel a liturgikus cselekményekkel mutatnak összefüggést a naphoz fűződött hiedelmek, szokások… A Székelyföldön a római katolikus vidékeken még a századforduló táján is szokásban volt, hogy a legények és a fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a falun, énekelve, imádkozva, majd megkerülték a határt, miközben bő termő esztendőért, békéért imádkoztak. A határkerülés után, amikor már hajnalodni kezdett, a legények színes szalaggal cifra papírossal és hímes tojással díszített fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára: ennek neve hajnalfa volt.
Ünnepélyesen, a pap részvételével ment végbe a zalaegerszegi határkerülés, amelyet az 1850-es években még tartottak. Számtalan hiedelem fűződik a húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is. Mint sok szentelményt, ezek maradékait is mágikus tárgyként használták. Például a szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen…
Változatlanul a legnépszerűbb a húsvéti locsolás. Katartikus népszokás, az egész ország területén ismert. A húsvéthétfő vízbevető, vízbehányó hétfő elnevezése utal a szokás eredeti jellegére. A gyerekek locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék kíséretében adománykérés céljából már újabb keletű. A locsolás köszöntő versei csekély eltérésekkel országosan ismertek, nem népi eredetűek. Például: „Szépen kérem az anyját, adja elő a lányát, hadd locsolom a haját! Hadd nőjön nagyra, mint a csikó farka, még annál is nagyobbra, mint a Duna hossza! Szabad-e locsolni?”
A húsvéti tojás a húsvéttal, mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. Ugyanakkor a tojás díszítését nem a kereszténység kezdeményezte. A díszített húsvéti tojás elsősorban Európa keleti felén terjedt el. Hazánk nagy részén ismert a húsvéti tojás hímzése, legkevésbé az Alföldön. A családok nagy részénél még ma is készül a húsvéti piros tojás.

Boldog ünnepeket, a falu minden Lakójának!

{ { {

Lomtalanítás

2010. április  27-én az Önkormányzat megbízásából KVG Zrt. elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált dolgokat. Az építési törmeléket  nem szállítják el!

Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékot csak hétfőn rakják ki!

2010. március

Jutai Hírlevél 2010. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelettel hívjuk a község lakóit

az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján tartandó közös megemlékezésre

2010. március 12-én 18 órára a Jutai kultúrházba.

Ünnepi köszöntőt mond:

Dr. Kolber István országgyűlési képviselő

Az ünnepség keretén belül kerül átadásra a

„Juta Díszpolgára” cím.

Közreműködnek:

az Általános Iskola tanulói és a Néptánckör

(Az ünnepséget követően állófogadásra várjuk a résztvevőket.)

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az1848-as Szabadságharc  évfordulóján az iskola falán Nagy István tiszteletére elhelyezett emléktáblát koszorúzzák meg az óvodások és az iskolások rövid műsor keretében:

2010. március 12-én de. 11.00 órakor

A település neves személyisége Nagy István tanító, jegyző és kántor, aki az 1848-49-es szabadságharc idején toborzásokat szervezett, s mártírhalált halt.

A temetőben lévő  emlékművénél a Szivárvány Nyugdíjas Klub és az Iskola tanulói adnak műsort, s helyezik el a megemlékezés virágait:

2010. március 12-én du. 14.00 órakor

Tisztelettel hívunk mindenkit a megemlékezésekre!

Internet Fiesta  a Könyvtárban– Juta, 2010. március 24-26.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Internet Fiestára hívja korhatár nélkül az érdeklődőket és a könyvtárakat. A 11. magyarországi fesztivál programjaira

Jutában 2010. március 24. és 26. között kerül sor.

Célunk annak bemutatása, hogy az internet segítségével milyen új módszerek, új közösségek, együttműködések hozhatók létre. Az internet gazdagságát, és az azt kiszolgáló technológiák sokrétűségét szeretnénk megismertetni a könyvtárak jelenlegi és leendő használóival.

Várunk mindenkit szeretettel!

Programjaink:

Március 24. szerda, 10.00 órától

Könyvtárhasználat az Internet segítségével – aktív könyvtárhasználóknak

Célközönség: minden korosztály

Március 25. csütörtök, 15.00 órától

Játékos vetélkedő gyerekeknek, az Internet segítségével

Célközönség: kölyök olvasók

Március 26. péntek, 17.00 órától

Ügyintézés, közhasznú információk az Interneten keresztül – eTanácsadás felnőtteknek

Célközönség: tini, felnőtt, nagyi

Várja Önt is az

Iskolai beiratkozás

2010. március 11-én 8-16 óráig, az iskolában. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek anyakönyvi kivonata s az óvodai szakvélemény.

Óvodai beiratkozás

2010. március 22-én 8-16 óráig, az óvoda ideiglenes helyén, a Rákóczi u. 38-ban. Az a kisgyermek vehető fel, aki 2010. szeptember 31-ig betölti a 2 és fél életévét. Beiratkozáshoz a szülő személyigazolványa és a gyermek anyakönyvi kivonata szükséges.

A szennyvíz közmű-hozzájárulás fizetése április hónapban!

A  lakosság 80%-a  a nyilatkozatokat leadta, kérjük, hogy a még le nem adott nyilatkozatokat szíveskedjenek eljuttatni az önkormányzathoz!

2010. február

2010-02-01lap

2010-02-02lap

By

1028