Jutai Hírlevél 2010. szeptember 2.szám

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ

repcsi

Várunk minden gyereket, fiatalt és érdeklődő felnőttet a jutai

játszótérre és sportpályára 2010. szeptember 26-án,

vasárnap délután 14.00 órakor!

A rossz idő miatt meghiúsult  Falunapi modellező bemutatót rendezik meg a versenyzők, természetesen cukoresővel, ahol sor kerül a falunapi versenyek elmaradt eredményhirdetésére is.

A bemutató 14.00-18.00 óráig tart,

eredményhirdetés 15.00 órakor,

cukoreső 15.30-tól

eső

Kormányzati támogatás

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Juta Község Önkormányzatának

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter (FIDESZ-KDNP) az ún. ÖNHIKI alapból 3 435 000,-Ft, a 6/3-as szeptemberi döntéssel 3 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.

Tájékoztató a szennyvíz-beruházásról

Juta Község Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-2009-5.1.4/A kódszámú, „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című támogatási keretéből 348.956.800.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Juta község szennyvíz-elvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt megvalósítására. A támogatási szerződés hatályba-lépésének időpontja: 2010. július 26.
A projekt teljes bekerülési összege: 436.196.000.-Ft, amelyhez az önerőt a lakosság és az önkormányzat biztosítja. A támogatást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és a Magyar Köztársaság biztosítja.

A fejlesztés eredményeként jelentős környezetterhelést szüntet meg az önkormányzat azzal, hogy a szennyvíz elszikkasztása, és más, illegális módon való elhelyezése helyett korszerű, az európai elvárásoknál is szigorúbb hazai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítás feltételei kiépülnek.

A beruházás menedzsmentjét a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft., a műszaki ellenőri feladatokat a Kapos Hidro Kft látja el. A közbeszerzés lezárulásával tudott, hogy a kivitelezői feladatokat a Colas-Alterra Zrt. végzi, melynek szakemberei megkezdték a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges tájékozódást, lakossági igény-felmérést. (A Colas-Alterra Zrt. Kaposváron és a somi szennyvíz-elvezetésen, -nagy értékű beruházáson bizonyította – hozzáértését.)

2010. október 7-én kerül aláírásra a kivitelezői szerződés, melyet követően  megkezdődik a település eddigi legnagyobb beruházása.

Tájékoztató a magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának visszaigényléséről

A 262/2004. (IX. 23.) és a 46/2007. (III. 20.)Korm. rendeletek alapján az anyagilag rászoruló, a rendeletben felsorolt feltételeknek megfelelő magánszemélyek közműfejlesztési támoga-tást igényelhetnek. A támogatás a befizetett közműfejlesztési hozzájáruláshoz kapcsolódik, visszaigénylés formájában.

Támogatásra jogosult az a magánszemély, aki az öregségi teljes nyugdíj legkisebb össze-gének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban, illetve rendszeres gyermek-védelmi támogatásban részesül, és a közműfejlesztési hozzá-járulást nem vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként (építési telek) bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként, bérlőjeként vagy használójaként első ízben, közvetlenül fizeti meg.
A támogatás alapja a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingat-lanonként és közművenként azonban legfeljebb 150 ezer forint. A jogosult a közműfejlesztési támogatást a támogatás alapjának 25%-a erejéig igényelheti, annak a településnek a jegyzőjétől, ahol a közművesítés történt.

A közműfejlesztési támogatás visszaigényelhető összege legfeljebb 37 500,- Ft.

Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás:
– az ingatlanon belüli közmű vezetékhálózat megépítése után,
– közművesített lakás és lakóház vagy közművesített építési telek vásárlása esetén az adott ingatlanon már meglévő közmű után, kivéve, ha a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetése esetén a vevő a további részletek megfizetését igazoltan átvállalja,
– a közműfejlesztési hozzájárulás címén megfizetett azon összeg után, amelyet a jogosult önkormányzati támogatásból, a lakás-előtakarékosság állami támogatásából, továbbá az önkormányzatnak vagy a jogosultnak harmadik személlyel kötött szerződése alapján kézhez vett pénzeszközből fizetett meg, vagy azt az említett forrásokból befizetéseként javára jóváírták.

A visszaigényléshez szükséges nyomtatványt és tájékoztatást kérje Juta Község Önkormányzatánál. Tel.: 510-366.

Kérjük, hogy a kiküldött, bekötési helyet jelölő térkép-vázlatot szíveskedjenek megőrizni, majd a kivitelező megbízottjának átadni a személyes egyeztetéskor!

Új helyen a családsegítő szolgálat!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Fazekas Alíz 2010. szeptember 15-től az Orvosi Rendelő épületében (Juta, Dózsa Gy. u. 27/a) várja a segítségét igénylőket, minden szerdán 7.30-12 óráig.

Dr. Misky Edit háziorvos rendelési ideje

hétfő: 13.00-15.00 óráig

kedd: 9.00-11.00 óráig

szerda: 13.00-15.00 óráig

csütörtök: 8.30-10.30 óráig

péntek: 13.00-14.00 óráig

A rendelő telefonszáma: 82/428-000

Címe: 7431 Juta, Dózsa Gy. u. 27/a.

levelek

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.

1. Juta Községi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően képviselő-testületi döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.Az önkormányzat nem kívánja igénybe venni az on–line csatlakozást.

2. Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára:

–          az „A” típusú pályázatot a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére

–          a „B” típusú pályázatot a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek számára.

(Pályázati űrlap kérhető az önkormányzatnál.)

A pályázat benyújtási határideje 2010. október 29.

Élelmiszer-segély október végén

A  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet következő élelmiszersegély osztása  2010. október végén lesz.Az élelmiszercsomagok összetétele: ( 13 kg-os csomagok):     3 kg liszt, 8 kg száraztészta, 2 kg édeskeksz.

bőségszaru

Falunap 2010.

A többnyire szomorú, esős idő ellenére jó érzéssel gondolhatunk vissza az idei Falunapra.  A meghívott vendégek közül elsőként Gelencsér Attila elnök úr mondott barátságos hangú köszöntőt, Feigli Ferenc szólt a befejezett és az induló beruházásainkról.  Végül Bodor Zoltán esélyegyenlőségi szakmérnök szólt elismeréssel az akadálymentes intézményeinkről, a bennük megjelenő szemléletről.

A könyvtárban megnyitott, Alb Erzsébet kaposvári, Erdmann Andrea és Szummer Márta jutai  festők kiállítása sok érdeklődőt vonzott. A meghirdetett „nyitott intézmények”, (orvosi rendelő és óvoda) melyeket 13-15 óráig terveztünk nyitva-tartani, olyan sok látogatót fogadtak, hogy csak 4 óra körül tudták bezárni.

A jó hangulatú Falunap megszervezésében és lebonyolításában olyan sokan segédkeztek, hogy hiánytalanul nem lehet felsorolni: a Szentesi, a Polák, a Zsoldos, a Stadler, a Fábián, a Szabó a Tar család, Mayer Transz, Baloghné Bíró Mária, Szarvadi Sándor, Szivárvány Nyugdíjas Klub, Pingár Jenő, Pap Gábor, Pap József és Angéla – Mozgó ABC,  Horváth Józsefné. Az intézmények dolgozóinak egész napos helytállása  volt a biztos háttér. Köszönet a pedagógusoknak a szervezésért, a versenyek megrendezéséért. Köszönet a JIKE tagjainak, a falu fiataljainak, a lelkes munkáért!

Nagy siker volt a Töksátor és a Szivárvány Nyugdíjasklub lángosa. Receptek a www.juta.hu honlapon.

S akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg: Csimáné Varga Lívia és Oros András. Köszönjük Nektek!

Köszönet a rend és a biztonság fenntartásáért rendőreinknek és a polgárőrség tagjainak!

By

1053