Jutai Hírlevél 2010. november

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

H I R D E T M É N Y

2010. november 26-án (pénteken) 17,30 órakor

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Művelődési Házban (Hősök tere 8.) közmeghallgatást tart, melynek témája:

Beszámoló a Juta Községi Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről, a 2011. évi költségvetési koncepcióról és a szennyvízberuházással kapcsolatos kérdésekről

A Tanyagondnok beszámolója

A közmeghallgatásra tisztelettel hívjuk és

várjuk a község lakosságát!

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Hivatal Nándorné polgármester

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő                          8,00-19,00

Kedd                          ügyfélfogadás nincs, kivétel az anyakönyvezés

Szerda                        8,00-16,30

Csütörtök                    8,00-16,30

Péntek                       8,00-12,00

A Képviselő-testület döntése alapján a hétfői ügyfélfogadási rend változott, a reméljük a meghosszabbított ügyfél-fogadás elnyeri a lakosok tetszését és egyetértését!

leader

FÓRUM

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER Helyi Akciócsoport fórumot tart a térség jelenlegi és potenciális turisztikai fejlesztőinek, szolgáltatóinak, ahol megoszthatják egymással elképzeléseiket, partnerséget, kapcsolatot alakíthatnak ki, és amennyiben igénylik, előkészíthető egy térségi turisztikai „bejárás” is, ahol ténylegesen, a helyszínen is megismerhetik egymás fejlesztéseit.

Fórum időpontja: 2010.11.25 (csütörtök) 14.30 h.

Helyszín: 7431, Juta Hősök tere 8. ( Polgármesteri Hivatal nagyterme)

Alapszolgáltatási Központ és “Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

házi segítségnyújtó,szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege:részmunkaidős – napi 4 óra

A munkavégzés helye:Juta község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása,

– gondozottakkal való kapcsolattartás

– dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmaz-ottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

Pályázati feltételek: személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendelet 3.számú mellék-letében felsorolt végzettség:   felhasználói szintű számítógép ismerete, internet, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat, csapatban való dolgozás készsége,  önálló munkavégzésre.

Elvárt kompetenciák: a szociális munka eszközeinek, értékeinek, készségeinek, ismereteinek birtoklása, pontos, precíz munkavégzés.

Előnyt jelentő kompetenciák: jó szervező készség, új feladatokhoz való megfelelő alkalmazkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakmai önéletrajz, szakmai munkával kapcsolatos jövőkép, célok, munkavégzéshez kötődő elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Juta Község Polgármesteri Hivatalban adnak.

A pályázatok benyújtásának módja, postai úton, vagy személyesen: 7431 Juta, Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást és a benyújtott dokumentumok értékelését követően Juta község polgármestere és az Alapszolgáltatási Központ és “Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona Intézményvezetője dönt a munkavállaló személyéről. A pályázók hivatalos értesítést kapnak a döntésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: helyben szokásos módon

By

1857