Karácsonyi hála és köszönet

Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból,
szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.(Fésüs Éva)


Az óvoda Szülői Szervezete köszönetét és háláját küldi az adventi ajándék-kosár megszervezésében segítőknek.

KÖSZÖNET  Hivatal Nándorné polgármester asszonynak, hogy helyet biztosítva engedélyezte és támogatta a vásár létrejöttét.

KÖSZÖNET  az Idősek Klubja tagjainak, hogy segíttették rengeteg munkával, jó szóval, bizalommal céljainkat. Akik az  időt nem sajnálva minden kérésünkre, csak „igen”-t tudtak mondani.

KÖSZÖNET, az óvónőknek, az óvoda dolgozóinak, hogy ajándéktárgyakkal, alapanyagokkal és segítő munkájukkal színesítették a vásárt.

A vásár eredményességét segítették munkájukkal és adományokkal:

Baloghné Bíró Mária

Barnáné Fanyar Judit

Béres Lászlóné

Bocskor Sándorné

Dénesné Lassu Andrea

Fehér Edit

Ferencz Bernadett

Hábetler Józsefné

Id. Stanics Zoltán

Schreiber Józsefné

Spannenberger Melinda

Stadler Györgyné

Stadlerné Péter Tünde

Tar Zsolt

Vörös József Rákóczi u.44-ből

Vörösné Kántás Szilvia

Köszönet a sok-sok jutai embernek, kicsiknek és nagyoknak, akik szeretettel segítettek, adtak és vásároltak. Ezerszer köszönjük!

Kedves Adományozók!

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki hozzájárult a csecsemőknek szánt  ruhagyűjtéshez.

Örülünk, hogy az édesanyák  a kedves emlékeket felelevenítő gyönyörű ruhácskáktól meg tudtak válni és e nemes célra fel tudták ajánlani. Szeretettel adták, ahogy egy újszülötthöz közeledik az édesanyja, amikor először kezébe kapja.

A Kaposi Mór Oktató Kórház újszülött osztályának sikerült  igazi meglepetést okoznunk.

Az ott dolgozók nagy örömmel fogadtak bennünket és megköszönték az átadott 156 db ruhát.

Köszönjük Bárándi-Gyura Csilla és Takács Jánosné Eta néni közreműködését, akik segítségével létre jöhetett ez a találkozó.

Felajánlók:

Almási Adrienn

Béres Magdolna

Csurgóné Meiszterics Angéla (Kaposvár)

Horváth Renáta ( Lara ABC)

Könyéné Gelencsér Mónika

Kovácsné Papik Orsolya

Nübl-Csuha Katalin

Szabó Zoltánné,  Mónika

Tarné Dr. Kozári Anita

Tompa Csilla

Tóthné Kiss Katalin

Vörösné Kántás Szilvia

Az átadott ruhákról és azok átadásáról képek megtekinthetők www.juta.hu honlapunkon.

Kicsi az én szívem, kicsike darabka,
Édesanyáméból úgy van kiszakítva,

Azért siet oda, azért szeret ottan,
Ahol ez a két szív újra összedobban.

Jutai Óvoda Szülői Szervezete

By

2410