Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 27.) rendelete alapján az idei évben is kéri a község lakóit,

hogy a

„Juta Község Díszpolgára”

cím adományozására szíveskedjenek javaslatot tenni. A jelölt nevét, s jelölésének rövid indoklását írásban közvetlenül az önkormányzatnak címezve kérjük eljuttatni,

2011. február 11-ig!

Részlet a rendeletből:

1. §

(1) A díszpolgár cím adományozásának célja, hogy a község kitüntető címmel ismerhesse azok érdemeit, akik

–   kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal hozzájárultak a község fejlődéséhez,

–   hosszú időn át kifejtett oktatási, kulturális tevékenységükkel elismerést szereztek a községnek.

(2) A díszpolgár cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki az  (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

2. §

(1) A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb két személy részére adományozható.”

Hivatal Nándorné

polgármester

By

2458