Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

kassák

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében

lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is
visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Tisztelettel köszöntjük Portik József plébános Urat, Juta Község Díszpolgárát

Kéthelyen született 1950. július 6-án, családja erdélyi származású. Saját hitvallása szerint papnak született. Esztergomban végezte a szemináriumot, majd 1976. június 23-án – 35 éve – szentelték pappá Veszprémben.

Zalaapáti, Tab, Sümeg, Kétújfalu voltak lelkipásztori hivatásának első állomásai, majd következett a hetesi plébánia. Hosszú évek óta 5 településen áll helyt, a filiákra úgy tekint, mint saját gyermekeire.

1985 óta kapta feladatul Juta katolikus híveinek ellátását.

Immár 26. éve él köztünk, ismeri gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket, sőt dédszüleinket is.

Mint minden ember, ő is egyéniségéhez, önmagához hűen látja el feladatait, mely során tanúságot tesz szeretetről, szorgalomról, figyelmességről, nagylelkűségről, egyszerűségről, kitartásról.

Szónoklataiban is közvetlenül az  emberhez szól, képletesen beszél, hogy a hétköznapokból vett példák érthetőek legyenek  és ezáltal  vezessen mindenkit a „keskeny úton”. További jó egészséget kívánunk Plébános Úr!

A szennyvízcsatorna-hálózat építéséről

A viszontagságos téli munkálatok után a tavasz számvetésre ad lehetőséget. A változó időjárási körülmények mellett is jó ütemben folyt a csatornahálózat építése.

Juta szennyvízcsatorna hálózat készültségi szintje 2011. 03. 25.
Utca Gravitációs gerinc Bekötés
méter db
Széchenyi 328,5 29
Latinka 349,5 13
Nagy István 327,5 33
Kossuth Lajos 318,0 23
Árpád 190,5 13
Petőfi 330,0 14
Szabadság 140,0 10
összesen: 1 984,0 135
Átemelők készültsége:
2-es jelű: 83%
3-as jelű: 82%

Az 1-es jelű átemelő a meglévő, ami felújításra kerül.

A Dózsa és a Rákóczi utcában párhuzamosan megkezdődött a házi beállások megépítése, s a két főúton a gerincvezeték kiépítése is elkezdődött. Májusban a meglévő szennyvíztisztító telepen – a folyamatos működést biztosítva – elkezdődik az új tisztítómű megépítése. A csatornarendszer várható átadási ideje 2011. augusztus 12.

Terveink szerint az ünnepélyes átadásra augusztus 19-én kerül sor.

Többen érdeklődtek, hogy van-e mód a rákötésre azokban az utcákban, ahol már elkészült a vezeték. Sajnos nem lehetséges, mert az új tisztítómű építése, valamint ezzel párhuzamosan a meglévő telep folyamatos működtetése nem teszi lehetővé, hogy nagymennyiségű plusz szennyvizet tudjon fogadni.

Kérjük a lakók megértését, hogy a beruházás mielőbbi befejezése, és a hosszú időre szóló zavartalan működés érdekében szíveskedjenek kis türelemmel lenni!

A rákötés lehetőségéről természetesen időben értesítjük a lakosságot.

Az utak helyreállítása a másik gyakori kérdés. Erre csak a beruházás teljes befejezése után van lehetőség. Kellemetlen az utcák porossága, de a későbbiekben kárpótolja a falut az egységesen helyreállított úthálózat.

Ünnepi hangverseny

A Vikár Béla Vegyeskar 2011. május 18-án 18 órakor a Kultúrházban ünnepi hangversenyt ad. Az énekkar 2010-ben Ars Maior Versenykórus minősítést nyert. Itt kerül átadásra a Juta Község Díszpolgára cím Béres Józsefné (Gizi óvó néni) részére. Szeretettel várunk mindenkit a díj átadására és az utána következő hangversenyre és szerény vendéglátásra.

Receptverseny

Receptversenyt hirdetünk településünk honlapján “Kedvenc ételem” címmel. Három kategóriában lehet indulni: főétel, sütemény, pogácsa. Az elkészített ételről  fotót kell készíteni, melyet a recepttel együtt közzéteszünk honlapunkon: www.juta.hu, ahol szavazással dől el, melyik nyeri el a közönség tetszését. Szavazni május 16-tól június 10-ig lehet. Eredményhirdetés június 18-án, a Falunapon. Részletes részvételi szabályzat a honlapon lesz olvasható. A jelentkezéseket a következő e-mailcímre várjuk: infojuta@gmail.com.

2011. évi lomtalanítás május 6-án!

Kérjük az elszállításra váró lim-lomot reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé!

A lomtalanításkor az alábbi hulladékokat nem szállítják el: bontási, építési törmelék, növényvédőszer, gyógyszer, akkumulátor, gumi, festékek, olajok, zsírok, zöldhulladék.

Közlemények

  • „25/2011.(II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről” szóló 8/2010.(II. 26.) ÖM rendelet és a 112/2009.(VIII. 29.) FVM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások keretében meghirdetett „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” című 2009.10.15 pályázatra benyújtott igényét lemondja.”

A lemondás oka, hogy a vállalandó önrész nagy terhet rótt volna az Önkormányzatra. Az idei év legfontosabb célkitűzése a szennyvízberuházás számláinak pontos és maradéktalan kiegyenlítése, s az iskola továbbműködtetése a többszörösére emelkedett költségekkel.

A művelődési ház felújítását más pályázati forrásból fogjuk megvalósítani.

  • 2011. május 31-én Vassné Enyedi Mária jegyzőasszony nyugdíjba vonul.
  • Az új jegyző kinevezése – sikeres pályázat esetén – 2011. június 1. napjával történik.
  • A 2010-es gazdasági beszámoló megtekinthető az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben.

Óvodásaink áprilisi programjai:

A jutai tagóvodába 7 kisgyerek iratkozott be a 2010/2011-es tanévre. A statisztikai létszámunk ennek megfelelően 2011. október 31-ig 23 fő lesz.

  • Április 1. hete: Látogatás a helyi könyvtárba (ismerkedés a kölcsönzés lehetőségeivel, vers- és mesehallgatás).
  • Április 18: Húsvéti munkadélután a szülőkkel 15.30 – 17.30 óráig.
  • Április 20. Húsvét az óvodában.
  • Április 29. Anyák napi ünnepély 17 órakor.

Hamarosan megkezdi működését a sószoba, amely a légzőszervi betegségek megelőzésében és az allergiás tünetek kezelésére alkalmas. Kérjük az óvodába járó gyermekek szüleit, írásba nyilatkozzanak arról, hogy gyermekük részt vehet-e a sószobai foglalkozásokon.

Várható létszámok a Jutai Tagiskolában 2011/12 tanévre

Osztály Beiratkozott
1. 8 fő
2. 7 fő
3. 5 fő
4. 6 fő
Összesen:       26 fő

Az iskola 3, 75 századnyi munkaidőben, 4 pedagógussal működik tovább.

Elindult a jutai iskola honlapja, kérjük, kísérje figyelemmel az eseményeket!

Látogasson el a http://www.konyvtar-juta.blogspot.com-ra!

Kedves jutai Fiatalok!

A Jutáért Ifjúsági Kulturális Egyesület nem tűnt el. Vezetőséget váltottunk és most új tagokat toborzunk. Ha eddig még nem léptél be, itt a remek alkalom, hogy egy kiváló csapat tagja légy! Keresd Bodzai Melindát!

Tegyél valamit a közösségért, mert közöd van hozzá!

Felhívás!

A szennyvíz-csatorna kivitelezője és a Kapos Volán vezetése közötti egyeztetés után az a döntés született, hogy forgalombiztonsági okok miatt a Kaposvár irányába közlekedő autóbuszok 2011. április 26-tól május 5-ig nem állhatnak meg a Rákóczi utcai busz-megállóban. Legközelebbi megálló a Hősök terén.

Kérjük az utazók szíves megértését!

By

2848