Jutai Hírlevél 2011. augusztus

Kiadja: Juta Község Önkormányzata Képviselő-testület

A szennyvíz-beruházásról

A Colas-Alterra Zrt. mint kivitelező és Juta Község Önkormányzata, mint a beruházás  megrendelője tájékoztatja a lakosságot, hogy a kivitelezési munkákról külön ismertető fog megjelenni.


Meseíró verseny

A Jutai Községi Könyvtár meseíró pályázatot hirdetett „Templomdombi Mesék” címmel.  Mese ötletet a faluközpontban felállított, s lelkes szülők által berendezett „Fészer-lakók” adtak.

Az elkészült mesékért a díjakat a Falunapon  vehették át az  ifjú írók.

A pályázók – Barna Zsóka, Gombos Lili, Gombos Luca, Gombos Panna, Molnár Balázs, Molnár Zsófia, Szabó Emese – kedves meséit a könyvtár honlapján olvashatják:  www.konyvtarjuta.blogspot.com

gomba

Alkotótábor

2011. június 28 – július 1. között könyvtárunk első ízben rendezett alkotótábort a jutai gyerekek részére. A nap egyik felében a porpasztell-technika rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, szülőket és gyermekeket, Erdmanné Álló Andrea festő. A nap másik felében ritmusjátékokat játszottak   Csimáné Varga Lívia könyvtárossal.

A hét zárásaként a 27 résztvevő fantasztikus kiállításon és hangulatos koncerten mutatta be a tanultakat.

Reméljük, hogy a jól sikerült tábor az első volt, amelyet újabb követ!

Az érdeklődők betekinthetnek a tábor vidám, ám figyelmet, fegyelmet és kitartást igénylő munkájába, ha  megkeresik a fotókat és video-felvételeket a könyvtár honlapján:

www.konyvtarjuta.blogspot.com

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Jutai alapszervezete köszönetet mond a 21 fő önkéntes véradónak, akik 2011. július 29-én bizonyosságot tettek önzetlenségről, segíteni akarásról – közülük 12-en első alkalommal. A véradóállomás dolgozói 21 adag  életmentő vért vittek a laborba a nap végén.

Köszönjük!

Felhívás parlagfű elleni védekezésre!

A parlagfű elleni védekezés a föld-használók,  földtu-lajdonosok – bele-értve a kiskertek és lakóingatlanok tulaj-donosait is – kötelező feladata!

parlagfu

A törvény szerint a parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosok

június 30-ig végezhetik el büntetlenül.

A növényvédelmi bírság 15 000,-Ft és 5 000 000,- Ft között határozható meg.

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással védekezni kell!

Sókuckó az óvodában!

A Falunapon felavatott Somadrin Sókuckó az óvodai Szülői Szervezet lelkes szervezésével, az önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

A faliképet Tóthné Kiss Katalin festette, a párnákat Kovács Krisztike nagymamája varrta meg.

Egyre több az allergiás, asztmás gyermek és felnőtt. Közismert tény, hogy a sóbarlang klímája és a sós tengeri levegő a légzőszervekre jótékony hatással van. A jutai Sókuckó mindenki számára elérhetően, helyben nyújt segítséget a gyógyuláshoz, a jó közérzet, jó egészségi állapot fenntartásához.

Délelőtt az óvodások számára tarjuk fenn, délutánonként felnőttek és még vagy már nem óvodás gyermekek is látogathatják (szülő vagy nagytestvér felügyeletével).

A használat díjtalan, de szívesen veszünk alkalmanként adományt, hogy további fejlesztésként sótéglákat vásárolhassunk. (1 db 500,-Ft) Ha adományát névvel, borítékban helyezi a gyűjtőbe, (akár több részletben is), a megépülő falban saját, jelölt téglája lesz!

Nyeremény az óvodásainknak!

50 000,-Ft értékű Lego és Duplo csomagot nyert  óvodánk egy nyereményjáték során. A nyeremény- játékban közreműködött Nübl-Csuha Katalin, a Szülői Szervezet tagja, elnöke. Köszönjük figyelmességét!

Gyermekeink már a következő tanévtől használhatják az új építőjátékokat.

duplo

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal vezetőjének tájékoztatója

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény III. fejezete rendelkezik a termőföldek használatának nyilvántartásáról. Annak érdekében, hogy a haszonbérleti jogviszony létrejöhessen, szabályszerű bérleti ajánlatot kell kifüggesztenie a tulajdonosnak.

(Bérleti ajánlatmintát kérhet a helyi Önkormányzatnál. )

A szabályszerű bérleti ajánlatot kifüggesztés céljából szíveskedjen a települési önkormányzat jegyzőjéhez eljuttatni!

Iskolakezdési támogatás

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2011. (VIII. 9.) számú önkormányzati határozatával  a Jutában állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos általános és középiskolai tanulókat 5 000,-Ft, a nappali tagozatos főiskolai és egyetemi hallhatókat 7000,-Ft iskolakezdési támogatásban részesíti.

A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők csak iskolalátogatási igazolással kaphatják meg a támogatást!

Horgásztábor: Somogysárd, 2011.

Egyesületünk az idén is megrendezte a (már hagyománnyá) vált, gyermek és ifjúsági horgásztábort.

Ezzel szeretnénk az ifjú horgászokat a versenysport felé terelni, segíteni, hasznos tanácsokat adni nemcsak a horgászattal kapcsolatban, hanem a környezet megóvására, természetvédelemre, rendre, a horgászhoz méltó viselkedésre tanítani. A tizenhárom ifjú horgászpalánta, – akik között három lány is volt -, eléggé esős időben,de rendkívül kitartóan várta a halak kapását,kisebb-nagyobb szerencsével.

Nagy odafigyeléssel és fegyelmezetten hallgatták Kóbor Balázs halbiológus előadását  és figyelték Mike Józsi horgásztársunk rakós botos bemutatóját. A múlt évi tábor résztvevőin észre lehetett venni, hogy sokkal tájékozottabbak, érdeklődőbben figyeltek és a horgászat módszereit rendkívül ügyesen alkalmazták. Zárónapunkon horgász-versenyt rendeztünk, amelyen a szülők is részt vehettek.

Megköszönjük a támogatást a segítőknek Juta Község  Önkormányzata, Fehérvári József tógazda, Horváth Attiláné, Stanics Zoltán, Stanicsné Tóth Tímea, Stadlerné Péter Tünde, Zsoldos László és a Juta SHE vezetősége.

A Táborról készült fényképek a www.juta.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

mese

Szabó Emese rajza

Vízrendezésre  pályázat

A Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében, Európai Uniós forrásra pályáztunk  2010-ben, a falu három utcájának csapadékvíz elvezetésére. Pályázatunk nem nyert, így az idei évben újra benyújtjuk a Rákóczi, Latinka és a Búzavirág utca vízrendezésére az igényünket.

A tervekben az árkok burkolása, részbeni lefedése, ill. az átereszek és hidak rendezése szerepel.

Támogatások

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 5 millió forinttal támogatja az általános iskolánk további működtetését. Az önkormányzat számára vállalhatatlanul magas az az összeg, amit az állami normatíván túl a helyi bevételekből kell az iskola fenntartására fordítani. Szeptembertől az eddigieknél is kisebb létszámmal folyik tovább az oktatás.

Az ÖNHIKI, amiről Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr  aláírásával kaptuk meg az értesítést, szintén kötelezően csak az iskolára fordítható. Ez a 3 millió 800 ezer forint,  az 5 millió Ft-tal együtt, a 2010-2011-es tanév plusz ráfordításait részben fedezi.

A  Jutai Könyvtár  2011. augusztus 16-tól zárva, felújítás miatt!

Az I. Jutai Strandfoci Bajnokság

A I. Jutai Strandfoci Bajnokság, 2011. augusztus 6-ra lett kitűzve, amely meg is valósulhatott a kedvező időjárás miatt. A „derbi” 11 órakor kezdődött, 6 csapat részvételével. Minden csapat játszott egymással, a mérkőzések 2X10 percesek voltak, melynek Varga Kálmán volt a játékvezetője, és Csima Tibor buzdította a csapatokat a küzdelemre.

A meccs közben Stadler Gyuri főzte az ebédet.

Az első három helyezettet díjaztuk, kupával illetve oklevéllel. A helyezések az alábbiak szerint alakultak. I. hely: Pudingok; II.: Club; III.: Parasztok; IV.: Csigák; V.: Jäger; VI.: Tüske. Az ott lévők élvezték az eseményt és remélem jövőre is részt vesznek a megmérettetésben.

Szeretnénk ezt az eseményt népszerűsíteni, a környező falvakban is elhíresztelni. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, illetve segédkeztek az azt megelőző munkákban.

strandfoci

Akinek kedve, és egy kis ideje van, illetve szeretne egy kicsit mozogni, azokat szeretettel várjuk szombatonként 5 órától strandpályán, természetesen csak jó idő esetén.

By

3182