Jutai Hírlevél 2012. március

Kiadja: Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Lim-lom akció!

2012. június 25-én (hétfőn) az önkormányzat

lim-lom akciót szervez.

Az építési törmelék kivételével minden feleslegessé vált holmi kirakható!

A KVG Zrt. reggel 6 órától kezdi meg a szállítást,

melynek díja 550,-Ft+Áfa/háztartás, melynek költségét az önkormányzat vállalja.

 


Hulladékszállítási díjak változása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás díjfizetésének módja 2012. július 1-től megváltozik. Az elmúlt években lehetőség  volt arra, hogy a helyi önkormányzat átvállalja  a szolgáltatás díját.

A Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 13.§-a meghatározza a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körét.

A jogszabályi változások miatt kényszerült meghozni a hulladékkal kapcsolatos 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletét, melynek alapján a hulladékszállítási díj fizetését 2012. június 30-ig vállalja át a lakosságtól.

2012. július 1-től minden háztartás egyénileg köt szerződést a KVG Zrt-vel.

 

A szerződéskötés időpontja és helye :

2012. június 11-én 8-16 óráig, 12-én 10-18 óráig jutai művelődési házban.

Kérjük, a szerződés megkötéséhez a tulajdonosok személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek maguk-kal hozni.

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy a közszolgáltatás igénybevétele minden lakott ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelező. A szerződés megkötésekor regisztrációs címkét ad ki a KVG Zrt., melyet a kuka oldalára jól látható helyre kell felragasztani.

Amennyiben a szerződéskötés nem történik meg, az ingatlan tulaj-donosa szabálysértést követ el. Kérjük, hogy a megadott idő-pontokban szíveskedjenek a szerző-dést megkötni, mert a későbbiekben erre csak Kaposváron lesz lehetőség.

A hulladék heti egyszeri elszállításának 2012. évi díjai

60 literes

 

275,-Ft+ ÁFA
120 literes

 

349,- Ft+ ÁFA
240 literes 467,- Ft+ ÁFA

 

Az óvoda hírei

 

Június 8-án, pénteken kirándulni megyünk. Útvonal:Keszthely –kisvasút, Vadászati múzeum,vasútmodell  – Balatonederics– Afrika múzeum – Balatonszentgyörgy– Csillagvár.

Június 15-én 16.30 órai kezdettel tartjuk a ballagási ünnepélyünket, melyre minden érdekeltet szeretettel várunk!

Az iskola hírei

2012. június 9-én szombaton 15-19 óráig tanévbúcsúztató összejövetelre hívunk minden gyermeket, testvéreikkel, szüleikkel együtt a Jutai  Tagiskolába!

A jó hangulatról, zenéről, enni-innivalóról közösen gondoskodunk, csakúgy, mint év elején, a nagysikerű nyitó partin.

 

Tisztelt Betegeink!

 

 

Értesítjük Önöket,hogy 2012.06.08.-án pénteken Jutában nem lesz rendelés.

 

Panaszaikkal a kaposvári rendelőben jelentkezhetnek:

pénteken 08:00-11:00-ig.

Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 72.

Telefon:06-82/411-102, 06-20/243-32-24

 

Dr. Misky Edit háziorvos

 

 

Betegszállítás falubusszal

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a falubusszal való betegszállítást csak olyan jutai lakos veheti igénybe, akinek nincs  hozzátartozója, gondozója elérhető távolságban aki szállítani tudja, s aki képtelen a tömeg-közlekedést igénybe venni.

 

A betegszállítás napja: SZERDA

 

 

A posta nyitva tartása

 

 

Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Ebédszünet:12-12.30-ig

 

Tel.:510-276

 

 Jutai Víziközmű Társulat
7431 Juta, Hősök tere 8.

Cégjsz.: 14-16-300046  Nyt: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 22702573-1-14

Pénzforgalmi jelzőszám: 11743002-20193869

Meghívó

 

A Jutai Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében – a Társulat alapszabályának 14. § (1) bek.-ben foglaltak szerint

2012. június 20-án (szerdán) 17.00 órára

rendes taggyűlést hívok össze.

A taggyűlés helye: Juta, Művelődési Ház (Hősök tere 8.)


Napirend:

1./ Az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységről, további feladatok.(díjhátralékok)

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

2./ A Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: pénzügyi vezető

3./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, valamint az éves zárómérleg ellenőrzése során tett megállapításokról. Javaslat a mérleg elfogadására.

Előadó:  az Ellenőrző Bizottság elnöke

4./ A Társulat tagjegyzékének felülvizsgálata.

Előadó: az Intéző Bizottság elnöke

5. A települési szennyvízkezelés díjáról

Előadó: Kavíz képviselője
Az Intéző Bizottság kéri a Társulat tagjait, hogy az ügy fontosságára tekintettel a Taggyűlés határozatképessége és érdemi munkájának elősegítése érdekében a tanácskozáson pontosan megjelenni szíveskedjen.

Az Intéző Bizottság arra az esetre, ha a fent jelzett időpontban – a megjelentek elégtelen számára tekintettel – a Taggyűlés határozatképtelennek bizonyulna, újabb taggyűlést változatlan helyre és napirenddel – 2012. június 20-án 17.30 órára ezennel összehívja.

Az Intéző Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ez az újabb taggyűlés – az Alapszabály 14.§ 8./ pontja értelmében – a megjelentek számára és érdekeltségi arányára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Juta, 2012. június 5.

                                                                             Hivatal Nándorné
                                                                              a Társulat elnöke

By

3907