leader-fejléc

TÁJÉKOZTATÁS – LEADER KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS a IV. tengely LEADER 2. körében nyert pályázók figyelmét felhívja az alábbiak teljesítésére:

az ügyfél köteles,
LEADER közösségi célú fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a támogatási határozat közlésétől (kézhezvétel napja) számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

 

LEADER rendezvény, LEADER Képzés, LEADER Térségen belüli együttműködés és LEADER Tanulmányok jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől (kézhezvétel napja) számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakok:

 

2012. augusztus 01. – december 31.

2013. február 01. – május 31.
A kifizetési kérelmet a 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012 mellékletét képző formanyomtatványon kell benyújtani.
Tisztelettel:

 

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

LEADER HACS

By

4770