Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv) megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű védekezési kötelezettségének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó kötelezettsége. A hatóság feladata a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására. Az Éltv. alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ennek értelmében a földhasználót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű által veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A határidő lejártát – július 1-je után – követően, amennyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást – akár a lezárt terület felnyitásával – elvégezteti. Továbbá a mulasztóval szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően 15.000-Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot szab ki, e körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége. A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze le. Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez. Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha ennek a kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget. Ennek költsége a tulajdonost terheli, mely adók módjára behajtható.

Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lévő kül- és belterületi ingatlanjaikon a parlagfű mentesítést folyamatosan végezze el.

Juta, 2017. július 17.

Springmann-Flórián Anita Kitti

jegyző

By

5381