FELHÍVÁS

szociális tűzifa igénylésére

Juta Község Önkormányzata 2021-es évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére. A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 71 m3 szociális tűzifát oszthatunk ki.

A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, illetve letölthetők a község honlapjáról. Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Jutai lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

b) a család egy főre jutó nettó jövedelme 60.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.

c) A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 5.

A kérelmek elbírálását Juta Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

Juta, 2021. október 12.

Major János sk.

polgármester 

Nyomtatvány letöltése: https://juta.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szoc-tuzifa-kerelem2021..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

7569