PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

használt gépjármű értékesítésére

Juta Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) pályázatot hirdet az MXT491 forgalmi rendszámú, VOLKSWAGEN gyártmányú, 7HC típusú (kereskedelmi leírás: TRANSPORTER) gépjármű értékesítésére az alábbiak szerint:

1) A pályázattal érintett gépjármű adatai:
Forgalmi rendszám: MXT491
Első nyilvántartásba vétel: 2014.11.27
Gyártmány: VOLKSWAGEN
Típus: 7HC
Kereskedelmi leírás: TRANSPORTER
Gyártási év: 2014
Hengerűrtartalom: 1968 cm3
Hajtóanyag: DIESEL
Sebességváltó fajtája: MECHANIKUS
tényleges km futás: 189.685
Műszaki vizsga érvényessége: 2024.11.27
Eddigi tulajdonosok száma: 1
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat: 5.500.000,-Ft

2) A pályázat kiírója:
Juta Község Önkormányzata (7431 Juta, Hősök tere 8.)

3) A pályázat jellege:
Nyilvános.

4) A jogviszony típusa:
Adásvételi szerződés

5) A pályázat benyújtásának határideje:
2024. február 9. (péntek) 12.00

6) A pályázat benyújtásának helye: Juta Közös Önkormányzati Hivatal – 7431 Juta, Hősök tere 8. 1. em. jegyzői iroda

7) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy eredeti példányban cégszerű aláírással, zárt borítékban személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter – Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 2024. február 9. 12.00 óra előtt!”.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét/székhelyét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét, valamint a pályázó jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
b) a vételár összegére
c) fizetés módjára és határidejére

A pályázati felhívásra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő!

8) A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Juta Közös Önkormányzati Hivatal 7431 Juta, Hősök tere 8. 1. em. tárgyaló 2024. február 9. (péntek) 12.05 óra

A pályázatok felbontásán a pályázók jelen lehetnek, melyre ezúton meghívásra kerülnek.

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a gépjárművet e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között liciteljárást alkalmaz az Ajánlatkérő.

A benyújtott ajánlatokat Jutai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és a pénzügyi ügyintézők – a pályázati felhívásban előírt bírálati/értékelési szempontok, valamint az egyéb kiírt feltételek tüzetes vizsgálata alapján – véleményezik és a Képviselő-testületnek az elbírálásra javaslatot tesznek.

9) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatok elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű bruttó vételi ajánlat.
A legmagasabb összegű vételi ajánlat értékelési szempont vizsgálatának keretében az Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a legelőnyösebbet (legmagasabbat) preferálja.
Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi határidőt követő 90 napig fenn kell tartania.

10) Eredményhirdetés:
A pályázat eredményéről, az adásvételi szerződés megkötéséről a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
A pályázati felhívás eredményéről ajánlattevők, a képviselő-testületi döntést (eredményhirdetést) követő 10 munkanapon belül elektronikus formában (e-mail útján) értesítést kapnak.

A szerződéskötés időpontját illetően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot a nyertes Ajánlattevővel.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köthet szerződést.

Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek és az ügyintézés a nyertes ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt.

11) A pályázattal érintett gépjármű megtekinthető:
A Juta Közös Önkormányzati Hivatalnál az ajánlattételi időszak alatt előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés lehetséges a +36-20/254-4323-os telefonszámon vagy az info@juta.hu email címen.

12) Pályázati felhívás közzététele:
Az Ajánlatkérő jelen pályázati felhívást közzéteszi Juta Község Önkormányzatának honlapján (www.juta.hu) és hirdetőtábláján (7431 Juta, Hősök tere 8.).

Juta, 2024. január 30.

Major János
polgármester
AJÁNLAT

Juta Község Önkormányzata tulajdonában lévő az MXT491 forgalmi rendszámú, VOLKSWAGEN gyártmányú, 7HC típusú (kereskedelmi leírás: TRANSPORTER) használt gépjárműre

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye/lakóhelye:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Gépjármű vételár megajánlása:
Fizetés módja:
Fizetés határideje:

Nyilatkozom, hogy pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom!
Nyilatkozom, hogy ajánlatot ajánlattételi határidőt követő 90 napig fenntartom.

Kelt: …………………………., 2024. év ………………… hónap …… napján

aláírás/cégszerű aláírás

Letöltés:https://juta.hu/wp-content/uploads/2024/01/Palyazati-felhivas-hasznalt-gepjarmu-ertekesitesere-Juta.pdf

By

7877