Bölcsöde és Óvoda

Jutai Mini Bölcsőde

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Jutai Mini bölcsődéje

7431 Juta, Dózsa György utca 29.

email: jutabolcsode@gmail.com

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/pg/jutaminibolcsi


Óvoda

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Jutai Tagóvodája
7431 Juta, Dózsa György utca 29.
Telefon: +36 30 217 8698
email:
jutaovoda@kapos-net.hu
honlap:
http://jutaovoda.blogspot.com

https://www.facebook.com/jutaovoda

„Föl kell emelni az embert saját maga előtt!
Az első szó, amit a kisgyermekeknek mondanak,
az legyen:
Te szabad és méltóságos embernek születtél!”

Nevelőtestületünk azért választotta ezt a mottót, mert illeszkedik intézményünk nevelési filozófiájához.

 
Óvodánk a lakóövezethez közel, a falu központjában található.
Az épületet 1971-ben építették, 1983-ban bővítették és felújították. Az intézmény udvara parkos, fenyőfák és nyírfák teszik széppé, hangulatát a természetes anyagokból készült játékok, zöld növények, virágok teszik vidámabbá.
Egy vegyes csoportot tudunk évente indítani. Két óvónő és egy dajka segíti az óvodai nevelést és az iskolára való felkészítést. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült (felsőfokú végzettségű, szakirányban több diplomával rendelkező óvodapedagógusok), pedagógiai megújulásra törekvő nevelők, akik rendszeresen vesznek részt tovább- képzéseken, szakmai napokon, önképzéseken. Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs. Hagyományrendszerünk jellemzője, hogy aktív módon kapcsolódunk a falu életének szervezésébe, segítjük a fiatal szülőket abban, hogy közös programokkal közelebb kerüljenek egymáshoz, szeressék lakókörnyezetüket, beilleszkedjenek a közösség szokásrendszerébe és a falu életébe.
Alapvető feladataink nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtése, egészséges óvodai környezet biztosítása, élménygazdag mindennapok megteremtése. Célunk az egészséges, harmonikus személyiségfejlődés. Kis létszámú csoportunk lehetővé teszi az egyéni bánásmód, valamint az egyéni fejlesztés szélesebb körű kihasználását, mely az iskolára való felkészítést hatékonyabbá teszi. A gyermekek mindennapos mozgásigényének kielégítését a változatos udvari játékokkal, sokirányú mozgásos tevékenységgel biztosítjuk. Óvodánk tágas udvara sokféle lehetőséget nyújt ehhez.
Sétákkal, kirándulásokkal színesítjük a mozgás lehetőségét. Az esztétikus környezet biztosítására természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő tornaszereket és eszközöket biztosítunk. Pedagógiai programunk az évek folyamán különféle szolgáltatásokkal bővült. Gyermekeink anyanyelvi fejlődését logopédus irányítja. A gyerekek pozitív személyiségfejlődését, felzárkóztatását fejlesztő pedagógus munkája segíti. Lehetőség nyílik játékos angol nyelv tanulására is. Szabadidős tevékenységünk úszásoktatással bővült. Nevelési programunkat színessé teszi a minden évben már hagyományként megrendezett „Állatok hete”, „Zöld napok”, ami természetes környezetünk értékeinek, szépségeinek megóvását, védelmét szolgálja.
Kulturális programunkhoz tartozik a kaposvári Csiky Gergely Színház gyerekelőadásainak megtekintése és rendszeres könyvtár látogatása. Hagyományainkat bővíti még a szülőkkel közösen megrendezett teaház, melynek lényege egymás megismerése, közvetlenebb kapcsolat kialakítása a szülők, pedagógusok között, miközben gyerekeink játszóházban tevékenykedhetnek. Hagyományőrző programunk a jelmezes farsangi felvonulás, melyre a szülőket is meghívjuk. Nyílt ünnepeink továbbá a télapó érkezése, karácsonyest, anyák napja, évzáró-ballagás is. Az év folyamán még bűvész előadással, meseszínházzal, zenés műsorral gazdagodnak mindennapjaink.

 

Jövőképünk:

A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva, a tanulás iránti vágy felébresztésével az életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességének legmagasabb fokára jusson. Képességeihez mérten be tudjon illeszkedni felnövekedve a társadalomba.
 

Az óvodai dolgozók névsora

Pékó Ramóna óvónő
Török Renáta óvónő
Landek Lászlóné dajka
 
Óvodai házirend
Az óvoda házirendje letölthető innen: Óvodai házirend 2015
 
7317