Category Archives: Leader hírek

Meghívó fórumra

fejlec

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) LEADER VIDÉK-, ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUMOT tart az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 

1.) Bemutatkozik a Bodrogi IKSZT

 

 2.) ÚMVP IV. tengely 2. körös Leader pályázatok tapasztalatai és a jövőbeni pályázati lehetőségek

 

3.) Civil szervezetek lehetőségei az új Civil törvény jogi szabályozása alapján

 

 Időpont: 2012. március 26. (hétfő) 16:30 óra

Helyszín: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 54. (IKSZT épülete)
 Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Kaposvár, 2012. március 19.
 Tisztelettel:                                           

  Kiss Péter Pálné  s.k                    Dr. Sebők László s.k
          Elnök                                   Munkaszervezet-vezető

Észak-Kaposi Partnerek             Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület         Vidékfejlesztési Egyesület

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS is részt vett a „Keresd a helyit” kampányban

fejlec

2011. december elején egy országos kampány indult „Keresd a helyit” címmel a Valóságunk Alakítása Napról-Napra (VAN) Alapítvány szervezésében. A kampány fókuszában a helyi, azaz az adott régió termékeinek életvitelünkre és jövőnkre gyakorolt hatásának megismertetése áll.

Egyesületünk a kampány részletes leírásával megkereste tagjait, hogy összegyűjtse azokat a helyi termelőket és szolgáltatókat, akik szívesen részt vennének a kampányban és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kampány honlapján (www.keresd-a-helyit.hu), a termelői adatbázisban szerepeljenek.

Egyesületünk fórumain is hirdette a kampányt (2011.december 1. Hetes, 2011. december 19. Somogyaszaló), ahol a résztvevők között kiosztásra kerültek az adatlapok, melyek az adatbázis összeállításához szükségesek. A szervezők kérésének megfelelően, az összegyűjtött adatokat – Észak-Kaposi Helyi Termelő Partnerek címmel – részükre továbbítottuk. Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS illetékességi területéről összesen 11 helyi termelő és 3 szolgáltató küldte meg adatait.

Fontos része lesz a népszerűsítő akciónak az is, hogy a kampány logójával
ellátott több ezer környezetbarát – ingyenes – csomagolóanyag eljusson a termelőkhöz, melyben Egyesületünk is szerepet vállal.

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

Módosultak az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer regisztrációs formanyomtatványai

fejlec

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Leader HACS felhívja partnerei figyelmét, hogy módosultak a MVH regisztrációs szám igényléséhez (G0001-11-1) és az adatmódosításhoz (G0002-11-1) kapcsolódó formanyomtatványok.

A regisztrációs és módosítási kérelem, még 2011. évi formanyomtatványon történő benyújtási és befogadhatósági határideje 2012. január 31.

A jelenleg már érvényes, hatályban lévő nyomtatványok az MVH honlapjának ügyfélnyilvántartás menüpontja alatt elérhetőek (2012. február 01-jét követően csak ezek a nyomtatványok fogadhatók el).

  • G0001-12-1 Ügyfél regisztrációs adatlap és kitöltési útmutató

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395

  • G0002-12-1 Ügyfél regisztráció módosítási adatlap és kitöltési útmutató

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g002_ugyfel_regisztracio_modos_20091115_1007397

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a regisztráció és a módosítás kérelmét, ha az ügyfél nem a jogszabályban meghatározott módon, nem az arra rendszeresített nyomtatványon nyújtja be azt (MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdés b) pontja).

Tisztelettel:

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER HACS munkaszervezete

Kifizetési kérelmek benyújtása

fejléc

Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ÚMVP III.-as tengely TK2-es körében támogatási határozattal rendelkező ügyfelek esetében a 23/2007-es FVM rendelet 24.§(1) alapján a 33. § (4)  bekezdésében meghatározott kivétellel (közbeszerzés) az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb
elszámolható kiadásnak.

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 16/B. § (1) pontja alapján:

Kifizetési kérelmet
a) 2012-től évente
aa) február 1.-május 31., valamint
ab) augusztus 1.-december 31.,   lehet benyújtani.

Kaposvár, 2011.december 28.

Tisztelettel:
Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS)
munkaszervezete

Juta község honlapja