EFOP-3-3-2-16-2016-00121 pályázat

Akadálymentes nézet

Kedvezményezett neve: Jutai Község Önkormányzata
Projekt címe: “Előbb a tánc azután a lakoma”
Támogatás összege: 29.943.128 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás ideje: 2018.03.01-2019.08.31.
Támogatás azonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-000121

Az önkormányzat működése során szoros viszonyt alakított ki az őt körülvevő közoktatási intézményekkel és abban az esetben is mikor nem fenntartó az egyik kiemelt feladata a közművelődés biztosítása szem előtt tartva a fiatal korosztályt. Juta önkormányzata számos lépést tett az elmúlt években, hogy lakosai kulturális életét fejlessze, lehetőséget biztosítson különböző szolgáltatások elérésére. (könyvtár, felújított művelődési ház, Internet pont, Közösségi helység, Sport pálya és egyéb létesítményei/.

A gyermekeken, tanulókon túl a beavatkozások a szülők bevonását is ösztönzik, különös tekintettel a témanapok és a táborok programokban. A közös tevékenységek ösztönzőleg hatnak a családok életére, jövőjére is. Tapasztalataink alapján a családok nagy részének ezek az alkalmak jelentik a kultúrához való hozzáférés egyedi lehetőségét.

A településen lévő közművelődési intézmények, amelyek egyes rendezvényeink helyszínéül szolgálnak, illetve a táborok helyszínei.

 

Az önkormányzat a fenntarthatóságot az alkalmazásában álló szakemberek segítségével és a közművelődésben segítséget nyújtó civil szervezetekkel karöltve kívánja megvalósítani. Különleges programokból pedig minden évben bemutató alkalmakat szervez, így a következő generáció is részese lehet az új módszereknek, eseményeknek.

Az itt bemutatásra kerülő projektünk növeli a benne résztvevők kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Hisszük és valljuk, hogy a kultúra kitüntetett helyet foglal el az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítésében, az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében. Jelentősége túlmutat az ágazati megközelítés szempontjain, felzárkóztató, kiegyenlítő szerepe miatt, valamint azért, mert a kulturális hátrány az esélyegyenlőtlenség forrása, rögzítője lehet.

Esélyegyenlőséget erősítő szerepének betöltése – a kulturális intézményhálózat és a kulturális programok közvetítésével – több módon valósul meg.

Az önkormányzat körjegyzősége és közös önkormányzat köznevelési intézményeit emeltük ki, és a település közelében lévő leghátrányosabb helyzetű intézményeiből válogattunk együttműködő partnereket.

Fejlesztési és oktatási programunkkal arra ösztönözzük a nevelőket és a szülőket is, hogy kötetlenebb játékos informális formában közelítsenek a gyermekhez. Kötetlenebb programjainkra elhívjuk a szülőket is ahol a gyermekkel együtt részesei lehetnek a programnak. Segítség lehet számukra az otthoni fejlesztéshez, illetve a gyermekek számot adhatnak tudásukról, sikerélményt okozva ezzel maguknak és a szülőknek is.

Módszertani eszközként kívánjuk alkalmazni az élménypedagógia és a drámapedagógia különböző eszközeit, kihasználva ezek fejlesztő, integráló, felzárkóztató hatásait. Fontos szempont, hogy az ismeret és a tudás átadás szem előtt tartja a somogyi tájegység népi örökségét: hagyományait, tánckultúráját, kézműves tárgyait, népi értékeit, így például egy kommunikációs részképességet somogyi területen ismert mondókával fejleszt.

Pályázat szakmai megvalósításához tematikákat használ, kivitelezéshez cselekvési tervet, munkatervet készít. A program sikeres lebonyolítása érdekében a munkacsoport minden hónapban értekezletet tart, a problémák, stratégiák, tapasztalatok megbeszélésére, egymás munkájának támogatása érdekében. Részcélokról, szakmai előrehaladásról, gazdasági ügyekről, minden a pályázatot érintő dolgokról.

6573