Ellátások

Rendelő

Egészségügyi ellátás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mozgószakorvosi Ellátás akadálymentesített épülete (Dózsa György u. 27/A)

Tisztelt betegeink!

Jutában az orvosi rendelőben nincs rendelés!

Tisztelt betegeink!

A körzet rendelési ideje az alábbiak szerint fog működni a szabadságolások miatt!

2022.07.25-től a körzet helyettesítését dr. Kuczkó Mária végzi 7400, Kaposvár 48-as Ifjúság útja 72. szám alatt 14. számú háziorvosi körzetben az alábbiak szerint:

 Orvosi rendelési idő!

-hétfő:8:00-11:30 -ig             

 –szerda:8:00-10:00 -ig

péntek8:00-10:00-ig

Nővér rendelőben tartózkodása minden nap : 8:00-12:30-ig

 A betegek orvosi ellátását továbbra is időpont alapján tudjuk biztosítani.

12:30-16:00-között természetesen telefonon készenlétet tartunk!

Telefonszám: 06 82/ 810-033

Email: 14orvosikorzet@kaposvarigesz.hu

 Rendelési időn túl pedig AKUT panaszaikkal kérjük keressék fel.

Kaposvári lakcímmel rendelkezők:

 Felnőtt háziorvosi ügyeletet

7400 Kaposvár, Ezredév utca 13.

Telefon: +36 (82) 311 005

Rendelési idő: hétköznapokon: 16.00–7.00, szombat, vasárnap és ünnepnap: 0.00–24.00
(ennek megfelelően péntek 19.00 órától hétfő 7.00-ig folyamatos az ügyelet)

Vidéki betegeink pedig nekik illetékes ügyeletet:

Városkörnyéki ügyelet

7400 Kaposvár Németh István fasor 16

tel: 82/319-397   30/630-3000

Nyitvatartás:

H-P 16:00-08.00-ig Szo-V: 08:00-08:0

Köszönjük megértésüket!

 

A körzet rendelési ideje az alábbiak szerint fog működni!

2022.03.07-től a körzet helyettesítését továbbra is

Hajdu Xénia végzi

7400, Kaposvár 48-as Ifjúság útja 72. szám alatt

  1. számú háziorvosi körzetben az alábbiak szerint:

 

Orvosi rendelési idő!

  -hétfő: 14:00-16:00-ig             

-szerda: 13.00 – 15:30-ig

– péntek: 12:30-15:00-ig

Kérjük a betegeink figyelmét, hogy orvosi rendelés alatt csak indokolt esetben, illetve előzőleg Doktornővel megbeszélve telefonáljanak ezen a 3napon!

A betegek orvosi ellátását továbbra is időpont alapján tudjuk biztosítani.

Továbbiakban pedig recept írás, beutalók kérése, időpont kérés telefonon,illetve emailen is történik az alábbi napokon

 

Hétfő 8:30-14:30-ig

Kedd: 8.30-14:30-ig

Szerda: 8:30-12:30-ig

Csütörtök 8:30-14:30-ig

Péntek: 8:00-tól 9:40-ig

Telefonszám: 06 82/ 810-033

Email: 14orvosikorzet@kaposvarigesz.hu

 

Rendelési időn túl pedig akut panaszaikkal kérjük keressék fel:

Jutában lakó betegeink az illetékes ügyeletet:

Városkörnyéki ügyelet

 

7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

tel: 82/319-397   30/630-3000

Nyitvatartás:

H-P 16:00-08.00-ig Szo-V: 08:00-08:0

 

Kaposvári lakcímmel rendelkezők:

 Felnőtt háziorvosi ügyeletet

7400 Kaposvár, Ezredév utca 13.

Telefon: +36 (82) 311 005

Rendelési idő: hétköznapokon: 16.00–7.00, szombat, vasárnap és ünnepnap: 0.00–24.00

(ennek megfelelően péntek 19.00 órától hétfő 7.00-ig folyamatos az ügyelet)

 

Köszönjük megértésüket!

 

 

fonendoszkóp

Védőnői Szolgálat

Nőgyógyász mozgó szakorvos: Szolgálat

Minden hónap első szerda 1200 – 1800

Védőnői tanácsadás: Minden csütörtök 800 – 815

Iskola védőnő: Tanácsadás: Minden csütörtök 815 – 845

Védőnő: Csécs Bernadett

Telefon: 06307568976

E-mail: vedono@hetes.hu


Fogorvos

Révfalvy és Társa Bt.

Hetes, Vikár B. u. 74.  Telefon: 485-109


Szociális ellátás

2007-ben indult el a szociális szolgáltatások megszervezése, a somogyjádi székhelyű  Alapszolgáltatási Központ és  “Együtt Könnyebb”  Időskorúak Otthona integrált intézményének keretein belül.

Postai cím:  7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 48.

Tel: 82/589-073

Fax: 82/589-072

Email:sjadcsase@gmail.com

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és “Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona

7443 Somogyjád, Fő utca 8. Tel: 82/589-073 Fax: 82/589-072 Email: sjadcsase@gmail.com


Nappali Ellátás – Idősek Klubja

Idősek nappali ellátása

egy főfoglalkozású s egy fő közcélú alkalmazottal.

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek…
Teljes szöveg


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő:Frank Melinda

Tel.:+36-30/289-4932,82/589-073

 Ügyfélfogadás:

szerda:8.00-11.30

 7431 Juta,Dózsa Gy.u.27/A.

 Helyettesítő családsegítő:Kiss Adrienn

Tel.:+36-30/468-81-73

Család-és gyermekjóléti szolgálat feladata:

Tájékoztatás, információnyújtás…Teljes szöveg

  • a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
  • a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük hozza magával TAJ kártyáját.

2017. január 1-től a család és gyermekjóléti szolgáltatást Frank Melinda (Tel.:30/2894932 ) családsegítő látja el.


Házi segítségnyújtás

1,5 fő gondozóval, s állandó 15 fő körüli gondozottal.Az otthonukban élő idős,  illetve olyan mértékben segítségre szoruló emberek igényelhetik, akik ellátása nem haladja meg a napi 4 órát. A szociális segítő igény szerint, naponta, hetente vagy havonta tesz látogatást. Segít a személyi higiénia fenntartásában, lakás tisztán tartásában, ügyintézésben, gyógyszert irat fel, esetenként bevásárol.

 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10 fő ellátottal.Az otthonukban élő idős illetve beteg emberek számára nyújt segítséget krízishelyzetben. A rövid időn belül lakására érkező gondozó intézkedik a probléma megoldásáról, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.

A házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres segítségnyújtásra a kérelmet az intézményvezetőnél lehet jelezni:

Czompóné Marosvölgyi Valéria
Tel.: 06-30/257-5008, 06-82/589-072


Területileg illetékes ellátottjogi képviselő

 

Szocionet Család- és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár)

szocionet


Szociális étkeztetés

10 fővel, ingyenes házhozszállítással.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani…Teljes szöveg


Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki busz megvásárlása és a tanyagondnoki szolgálat működtetése hozta a legjelentősebb változást. A rászorulók rendszeres szakorvosi és háziorvosi ellátásra való szállítása mellett,  másik legfontosabb feladat az ételszállítás kulturált módon való lebonyolítása.

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

tanyagondnoki szolgálatának

szakmai programja és a szolgálat működésének technikai előírásai…Teljes szöveg


 

Szociális ellátáshoz kapcsolódó nyomtatványok letöltése

160