Ellátások

Rendelő

Egészségügyi ellátás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mozgószakorvosi Ellátás akadálymentesített épülete (Dózsa György u. 27/A)

Tisztelt Betegeink!
2023.10.19-én csütörtökön Jutában nem lesz rendelés, a betegek ellátása ezen a napon: 7400, Kaposvár 48-as Ifjúság útja 72. szám alatt 14. számú háziorvosi körzetben lesz.

Tisztelt Betegeink!
A körzet rendelési ideje az alábbiak szerint működik!
2023.01.01.-től a körzet háziorvosa dr. Schiszler Ildikó.

Prevenciós rendelés: (Itt labor eredmények megbeszélése, lelet átnézés).
– Hétfő-Szerda-Csütörtök-Péntek: 8:00-9:00-ig,
– Kedd: 10:00-11:00-ig.
————————————————————————————————————
Rendelési ideje az alábbiak szerint:
Hétfő: 9:00-12:00-ig –14. körzet: dr. Schiszler Ildikó
7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 70-72.
Telefon: +36 (82) 810 033, +36 (70) 379 4093
Kedd: 11:00-14:00-ig –14. körzet: dr. Schiszler Ildikó
7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 70-72.
Telefon: +36 (82) 810 033, +36 (70) 379 4093

Szerda: 9:00-12:00-ig –14. körzet: dr. Schiszler Ildikó
7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 70-72.
Telefon: +36 (82) 810 033, +36 (70) 379 4093
Csütörtökön a Rendelés: Jutában 9:00-12:00-ig /82/428-000 tel.szám él/
Péntek: 09:00-12:00-ig — 14. körzet: dr. Schiszler Ildikó
7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 70-72.
Telefon: +36 (82) 810 033, +36 (70) 379 4093
A betegek orvosi ellátását továbbra is időpont alapján tudjuk biztosítani.
Továbbiakban pedig receptírás, beutalók kérése, időpont kérés telefonon, emailben történik rendelési időben.
Telefonszám: 06 82/ 810-033
Email: 14orvosikorzet@kaposvarigesz.hu
Rendelési időn túl 16:00-ig telefonos készenlétet tartunk sürgős eset miatt 82/810-033
Csütörtökön Jutába időpont nélkül is lehet menni,
a 82/428-000 telefonszám él, de csak a rendelési időben!
Ügyelet: Kaposvár Városkörnyéki Ügyelet Nonprofit Kft.
Kaposvár, Németh István fasor 16. (06 82) 319 397
Hétfőtől-Csütörtökig: 16:00-07:00
Pénteken: 14:00-től folyamatosan (szombat, vasárnap)
Hétfő reggel 07:00-ig

Köszönjük megértésüket!
Kaposvár Humánszolgáltatási Gondnokság

fonendoszkóp

Védőnői Szolgálat

Nőgyógyász mozgó szakorvos: Szolgálat

Minden hónap első szerda 1200 – 1800

Védőnői tanácsadás: Minden csütörtök 800 – 815

Iskola védőnő: Tanácsadás: Minden csütörtök 815 – 845

Védőnő: Csécs Bernadett

Telefon: 06307568976

E-mail: vedono@hetes.hu


Fogorvos

Révfalvy és Társa Bt.

Hetes, Vikár B. u. 74.  Telefon: 485-109


Szociális ellátás

2007-ben indult el a szociális szolgáltatások megszervezése, a somogyjádi székhelyű  Alapszolgáltatási Központ és  “Együtt Könnyebb”  Időskorúak Otthona integrált intézményének keretein belül.

Postai cím:  7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 48.

Tel: 82/589-073

Fax: 82/589-072

Email:sjadcsase@gmail.com

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és “Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona

7443 Somogyjád, Fő utca 8. Tel: 82/589-073 Fax: 82/589-072 Email: sjadcsase@gmail.com


Nappali Ellátás – Idősek Klubja

Idősek nappali ellátása

egy főfoglalkozású s egy fő közcélú alkalmazottal.

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek…
Teljes szöveg


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő:Frank Melinda

Tel.:+36-30/289-4932,82/589-073

 Ügyfélfogadás:

szerda:8.00-11.30

 7431 Juta,Dózsa Gy.u.27/A.

 Helyettesítő családsegítő:Kiss Adrienn

Tel.:+36-30/468-81-73

Család-és gyermekjóléti szolgálat feladata:

Tájékoztatás, információnyújtás…Teljes szöveg

  • a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
  • a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük hozza magával TAJ kártyáját.

2017. január 1-től a család és gyermekjóléti szolgáltatást Frank Melinda (Tel.:30/2894932 ) családsegítő látja el.


Házi segítségnyújtás

1,5 fő gondozóval, s állandó 15 fő körüli gondozottal.Az otthonukban élő idős,  illetve olyan mértékben segítségre szoruló emberek igényelhetik, akik ellátása nem haladja meg a napi 4 órát. A szociális segítő igény szerint, naponta, hetente vagy havonta tesz látogatást. Segít a személyi higiénia fenntartásában, lakás tisztán tartásában, ügyintézésben, gyógyszert irat fel, esetenként bevásárol.

 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10 fő ellátottal.Az otthonukban élő idős illetve beteg emberek számára nyújt segítséget krízishelyzetben. A rövid időn belül lakására érkező gondozó intézkedik a probléma megoldásáról, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.

A házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres segítségnyújtásra a kérelmet az intézményvezetőnél lehet jelezni:

Czompóné Marosvölgyi Valéria
Tel.: 06-30/257-5008, 06-82/589-072


Területileg illetékes ellátottjogi képviselő

 

Szocionet Család- és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár)

szocionet


Szociális étkeztetés

10 fővel, ingyenes házhozszállítással.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani…Teljes szöveg


Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki busz megvásárlása és a tanyagondnoki szolgálat működtetése hozta a legjelentősebb változást. A rászorulók rendszeres szakorvosi és háziorvosi ellátásra való szállítása mellett,  másik legfontosabb feladat az ételszállítás kulturált módon való lebonyolítása.

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

tanyagondnoki szolgálatának

szakmai programja és a szolgálat működésének technikai előírásai…Teljes szöveg


 

Szociális ellátáshoz kapcsolódó nyomtatványok letöltése

160