Ellátások

Rendelő

Egészségügyi ellátás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mozgószakorvosi Ellátás akadálymentesített épülete (Dózsa György u. 27/A)

Tisztelt Betegeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi ellátást 2021.07.01- 2021. 07.31-ig

  • Szabó Barna biztosítja, Kaposvár, 48-as Ifj.u. 70-72. szám alatti orvosi rendelőben (tel.: 82/810-033), az alábbi rendelési időben:

Hétfő:          13.00-15.30

Csütörtök:       13.00-15.30

Péntek:        13.00-15.30

 

A háziorvosi ellátást augusztus hónapban

Urbán Tamás biztosítja.

A 14. számú háziorvosi körzet rendelési ideje (Kaposvár, 48-as Ifj.u. 70-72. szám alatti orvosi rendelőben (tel.: 82/810-033) 2021. augusztus hónapban az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő:          9.00 – 11.00

Kedd:          9.00 – 11.00

Szerda:        9.00 – 11.00

Csütörtök:        9.00 – 10.30-ig

Péntek:        nincs rendelés

KÉRJÜK,  – LEHETŐSÉG SZERINT – NE RENDELÉSI IDŐBEN TELEFONÁLJANAK!

IDŐPONTFOGLALÁS :

JÚLIUS 31-IG 08 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT,

AUGUSZTUS HÓNAPBAN 11 ÉS 15.30 KÖZÖTT A RENDELŐ TELEFONSZÁMÁN.

fonendoszkóp

Nőgyógyászat:

Dr. Horváth László rendelési ideje:

minden hónap első szerda: 10.30-11.30

Gyermekgyógyászat

Dr. Bátori Bea rendelési ideje:

minden hónap második kedd: 8.30-9.30

Védőnői Szolgálat

Nőgyógyász mozgó szakorvos: Szolgálat

Minden hónap első szerda 1200 – 1800

Védőnői tanácsadás: Minden csütörtök 800 – 815

Iskola védőnő: Tanácsadás: Minden csütörtök 815 – 845

Védőnő: Zóka Kitti Katalin

Tel.: 06 30 756 89 76

E-mail: vedonohetes@freemail.hu

Fogorvos

Révfalvy és Társa Bt.

Hetes, Vikár B. u. 74.  Telefon: 485-109

Rendelési idő:

Hétfő: 8.00-14.00

Kedd: 14.00-18.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 14.00-18.00

Péntek: 8.00-14.00

Város környéki gyermek-, és felnőtt orvosi ügyelet

Kaposvár, Németh István fasor 16.

Telefon: 82/319-397

Kaposi Mór Oktató Kórház

Telefonszám: 82/501-300


Szociális ellátás

2007-ben indult el a szociális szolgáltatások megszervezése, a somogyjádi székhelyű  Alapszolgáltatási Központ és  “Együtt Könnyebb”  Időskorúak Otthona integrált intézményének keretein belül.

Postai cím:  7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 48.

Tel: 82/589-073

Fax: 82/589-072

Email:sjadcsase@gmail.com

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és “Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona

7443 Somogyjád, Fő utca 8. Tel: 82/589-073 Fax: 82/589-072 Email: sjadcsase@gmail.com


Nappali Ellátás – Idősek Klubja

Idősek nappali ellátása

egy főfoglalkozású s egy fő közcélú alkalmazottal.

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek…
Teljes szöveg


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő:Frank Melinda

Tel.:+36-30/289-4932,82/589-073

 Ügyfélfogadás:

szerda:8.00-11.30

 7431 Juta,Dózsa Gy.u.27/A.

 Helyettesítő családsegítő:Kiss Adrienn

Tel.:+36-30/468-81-73

Család-és gyermekjóléti szolgálat feladata:

Tájékoztatás, információnyújtás…Teljes szöveg

  • a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
  • a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük hozza magával TAJ kártyáját.

2017. január 1-től a család és gyermekjóléti szolgáltatást Frank Melinda (Tel.:30/2894932 ) családsegítő látja el.


Házi segítségnyújtás

1,5 fő gondozóval, s állandó 15 fő körüli gondozottal.Az otthonukban élő idős,  illetve olyan mértékben segítségre szoruló emberek igényelhetik, akik ellátása nem haladja meg a napi 4 órát. A szociális segítő igény szerint, naponta, hetente vagy havonta tesz látogatást. Segít a személyi higiénia fenntartásában, lakás tisztán tartásában, ügyintézésben, gyógyszert irat fel, esetenként bevásárol.

 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10 fő ellátottal.Az otthonukban élő idős illetve beteg emberek számára nyújt segítséget krízishelyzetben. A rövid időn belül lakására érkező gondozó intézkedik a probléma megoldásáról, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.

A házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres segítségnyújtásra a kérelmet az intézményvezetőnél lehet jelezni:

Czompóné Marosvölgyi Valéria
Tel.: 06-30/257-5008, 06-82/589-072


Területileg illetékes ellátottjogi képviselő

 

Szocionet Család- és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár)

szocionet


Szociális étkeztetés

10 fővel, ingyenes házhozszállítással.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani…Teljes szöveg


Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki busz megvásárlása és a tanyagondnoki szolgálat működtetése hozta a legjelentősebb változást. A rászorulók rendszeres szakorvosi és háziorvosi ellátásra való szállítása mellett,  másik legfontosabb feladat az ételszállítás kulturált módon való lebonyolítása.

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

tanyagondnoki szolgálatának

szakmai programja és a szolgálat működésének technikai előírásai…Teljes szöveg


 

Szociális ellátáshoz kapcsolódó nyomtatványok letöltése

160