Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről, az elektronikus kapcsolattartásról 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket arról, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, ipar-kereskedelem tárgykörbe tartozó, valamint pénzügy-gazdálkodási, szociális, településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § (1) aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervezetek (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) szerint az egyéni vállalkozók is!) és a 9. § (1) ac) alpontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

 

Juta Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosítója: 509151304
Juta Közös Önkormányzati Hivatal rövid neve: SFGDD

Juta Község Önkormányzata KRID azonosítója: 555203118
Juta Község Önkormányzata rövid neve: JUONK

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 203071186
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat rövid neve: SFHUX

Magyaregres Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 542364197
Magyaregres Községi Önkormányzat rövid neve: SMBSE

Csombárd Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 345028729
Csombárd Községi Önkormányzat rövid neve: CSKPMH

Várda Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 140098136
Várda Községi Önkormányzat rövid neve: VKPMH

Juta Község Önkormányzata KRID azonosítója: 555203118
Juta Község Önkormányzata rövid neve: JUONK

Az Önkormányzat az elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján a központi ASP rendszer által támogatott ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az alábbi internetes oldalon érhetnek el: https://ohp.asp.lgov.hu

Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható.
Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

Kérem, amennyiben módjukban áll éljenek az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel!

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon általános tájékoztató

 

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!


Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!


Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


6845