Közérdekű adatok

SZERKESZTÉS ALATT!

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Juta Község Önkormányzata

7431 Juta, Hősök tere 8.

telefon: 82/320-243, 82/510-366,

fax: 82/510-366

e-mail: juta@kapos-net.hu

honlap: www.juta.hu

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal általános ügyfélfogadása

Hétfőtől-csütörtökig: 730 órától 1600 óráig

Pénteken: 730 órától 1330 óráig

Ügyfélfogadási rend Jutában:

Hétfő 730 – 1200 1230-1600

Kedd ügyfélfogadás szünetel

Szerda 730 – 1200 1230-1600

Csütörtök 730 – 1200 1230-1600

Péntek 800 – 1200

Magyaregres:

Hétfő 730 – 1200 1230-1600

Kedd 800 – 1200 ügyfélfogadás szünetel

Szerda 730 – 1200 1230-1600

Csütörtök ügyfélfogadás 1300-1530

szünetel

Péntek 800 – 1200

Somogyaszaló:

Hétfő 730 – 1200 1230-1600

Kedd 730 – 1200 1230-1600

Szerda ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök 730 – 1200 1230-1600

Péntek 800 – 1200

Somodor:

Hétfő 730 – 1200 1230-1600

Kedd 730 – 1200 1230-1600

Szerda 730 – 1200 1230-1600

Csütörtök 730 – 1200 1230-1600

Péntek ügyfélfogadás szünetel

Kaposfő:

Hétfő 730 – 1200 1230-1600

Kedd 730 – 1200 1230-1600

Szerda ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök 730 – 1200 1230-1600

Péntek 730 – 1200

Jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető ügyfélfogadási rendje:

Juta:

Hétfő – jegyző ügyfélfogadási időben

Kedd – jegyző ügyfélfogadási időben

Péntek – jegyző ügyfélfogadási időben

Magyaregres:

Csütörtök – jegyző 8-10 óráig

Kaposfő:

Hétfő – kirendeltség vezető ügyfélfogadási időben

Kedd – kirendeltség vezető ügyfélfogadási időben

Szerda – jegyző 9-11 óráig

Csütörtök – kirendeltség vezető ügyfélfogadási időben

Péntek – kirendeltség vezető ügyfélfogadási időben

Somodor:

Hétfő – aljegyző ügyfélfogadási időben

Kedd – aljegyző ügyfélfogadási időben

Szerda – aljegyző ügyfélfogadási időben

Csütörtök – aljegyző ügyfélfogadási időben

Somogyaszaló:

Csütörtök – jegyző 10-12 óráig

 

Szervezeti struktúra

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

7431 Juta, Hősök tere 8.

Telefon, fax: 82/510-366

e-mail: juta@kapos-net.hu

Kirendeltségek:

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Kaposfői Kirendeltsége

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Telefon, fax: 82/577-030

e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyaszalói Kirendeltsége

7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.

Telefon, fax: 82/626-286

e-mail: somogyaszalo@kapos-net.hu

Ügyfélfogadási helyek:

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Magyaregresi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

7441 Magyaregres, Dózsa György utca 8.

Telefon, fax: 82/705-482

e-mail: magyaregres@kapos-net.hu

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Somodori Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

7454 Somodor, Kossuth Lajos utca 109.

Telefon, fax: 82/704-821

Ügyintézők:

Törzsök Gabriella jegyző

Balogh Csaba kirendeltség-vezető

Fábián Veronika pénzügyi ügyintézés

Gulyás Dániel Ferencné pénztár, ügyfélfogadás

Gulyás Dominika ügyiratkezelés

Horvát József pénzügyi ügyintézés

Kaponya József adóügyek

Kovacsikné Cser Mónika könyvelés, pénzügyi ügyintézés

Makai Józsefné szociális ügyek

Miha Tiborné könyvelés, pénzügyi ügyintézés

Nagy Tímea ügyfélfogadás, hagyatéki ügyek, pénztár

Nübl-Csuha Katalin pénztár, adóügyek

Puskásné Siki Andrea pénzügyi ügyintézés

Szabó Violetta szociális ügyek, hagyatéki ügyintézés, anyakönyvi ügyek

Tormási Rajmund adóügyek, pénztár

A szerv vezetői

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete

7431 Juta, Hősök tere 8.

Polgármester: Major János

Képviselő: Csima Tibor

Dr. Molnár Marcell

Oros András

Stadler György

Stanics Zoltán

Bódis Bálint

 

Szervezet adatai

 

Juta Község Önkormányzata

7431 Juta, Hősök tere 8.

Törzskönyvi azonosító szám: 731740

Adószám: 15731742-2-14

KSH statisztikai számjel: 15731742-8411-321-14

Alapítás dátuma: 1990.09.30.

KSH területi számjel: 1417279

 

A felügyelt költségvetési szervek

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

7431 Juta, Hősök tere 8.

 

Közalapítvány

Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Közalapítvány

7431 Juta, Hősök tere 8.

 

Felettes, felügyeleti szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Telefon: 82/502-600

Fax száma: 82/502-603

Honlapja: www.somogy.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Hatályos önkormányzati rendeletek:

Dokumentumtár:

http://juta.hu/doc/index.php/s/9wKHmXjxmzloCx4

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Szociális igazgatás

 • aktív korúak ellátása

 • lakásfenntartási támogatás

 • önkormányzati segély

 • közgyógyellátás

 • újszülöttek támogatása

Szociális szolgáltatás

 • szociális étkeztetés

 • házi segítségnyújtás

 • családsegítés

 • gyermekjóléti szolgáltatás

 • idősek nappali ellátása

Általános igazgatás

 • hagyatéki eljárás

 • vadkár

 • birtokvédelem

 • fakivágás

 • talált tárgyak

Gyámügyi igazgatás

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

 • óvodáztatási támogatás

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

Adóigazgatás

 • magánszemélyek kommunális adója

 • vállalkozók kommunális adója

 • gépjárműadó

 • iparűzési adó

Közszolgáltatások

Hulladék elszállítása:

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

7400 Kaposvár, Cseri u. 16.

Telefon: 82/528-960

Hulladék gyűjtése, elszállítása a településen

minden héten egy alkalommal – szerdai napon – történik.

(Lomtalanítás, zöldhulladék szállítás időpontjáról a lakosságot

a helyben szokásos módon értesítjük.)

Ivóvíz- és szennyvízcsatorna:

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

Telefon: 82/528-580

Kéményseprés:

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.

Tel., fax: 82 / 313-401,06-20-9669-845

e-mail: kemenymester@somogy.hu

Helyi tömegközlekedés-személyszállítás:

Kapos Volán Zrt.

7400 Kaposvár, Füredi út 180.

Telefon: 82/506-120

Fax: 82/506-197

Temetkezés:

(temető üzemeltetője)

„Szent Lázár” Temetkezési Kft.

7443 Somogyjád, Lenin utca 21/1.

Telefon: 06/30-336-24-89

 Nyilvános kiadványok

Jutai Hírlevél (www.juta.hu honlapon)

 Jegyzőkönyvek

Dokumentumtár: http://juta.hu/doc/index.php/s/nyq71v3UZo28y3u

 Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok közzétételéről, megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről

III. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

 

2014.01.20-2014.01.25.

 

Működési statisztika

 

Civil szerveztek támogatása

 

81/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében meghatározott tartalommal kiírt pályázatra, a pályázó jutai önszerveződő közösségi feladatokat ellátó civil szervezetek munkájának elősegítése, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében 2013. évben az alábbi támogatási összegeket állapítja meg:

Pályázó

2013. évi támogatásra javaslat

Szivárvány” Nyugdíjas Klub

200.000 Ft

Juta Sportegyesület

1.500.000 Ft

Juta Sporthorgász Egyesület

150.000 Ft

„Optimizmus” Somogy Megyei Oktatási, Környezetvédelmi, Ifjúsági Közhasznú Egyesület

150.000 Ft

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Költségvetések, beszámolók

 

2012. év költségvetési rendeletei
2013. év költségvetési rendeletei

Számviteli beszámolók

Dokumentumtár: http://juta.hu/doc/index.php/s/vkWlZRHOUMEJ2KT

 

A költségvetés végrehajtása

Dokumentumtár: http://juta.hu/doc/index.php/s/vkWlZRHOUMEJ2KT

 

Foglalkoztatottak

 

Juta Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszáma: 5 fő közalkalmazott
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatotti létszáma: 15 fő

 

5000