Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok:

Juta Község Önkormányzata

7431 Juta, Hősök tere 8.

telefon: 82/320-243, 82/510-366,

fax: 82/510-366

e-mail: juta@kapos-net.hu

honlap: www.juta.hu

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal általános ügyfélfogadása

Jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető ügyfélfogadási rendje

Szervezeti struktúra:

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal, Juta

Polgármester: Major János 

7431 Juta, Hősök tere 8.

Telefon/fax: 82/510-366

e-mail cím: polgarmester.juta@gmail.com 

juta@kapos-net.hu

 Ügyintézők:

 Miha Tiborné könyvelés, pénzügyi ügyintéző

Vörösné Fábián Veronika pénzügyi ügyintéző, munkaügyi ügyintéző

Gulyás Dominika igazgatási ügyintéző

Ferencziné Hatta Violetta szociális, anyakönyvi ügyintéző

Miha Tibor adóügyi ügyintéző

Zsinkó Brigitta adóügyi ügyintéző

Gajdacsi Attiláné pénztáros

Rapatyiné Szummer Márta kulturális referens

Jutai Közös Önkorányzati Hivatal Kaposszerdahelyi Kirendeltsége

Polgármester: Prépost László

+36 (82) 712 526
+36 (82) 584 011
kaposszerdahely@kapos-net.hu  ujpolgarmester@gmail.com
7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

Szabó Bunovácz Katalin
aljegyző

Ügyintézők:

Horváth Istvánné gazdasági vezető, pénzügyi ügyintéző

Farkas-Hudi Klaudia szociális ügyintéző és pénztáros

Horváth Lívia Igazgatási ügyintéző és kulturális referens

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Magyaregresi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Bodor Zoltán

(82)686-517
7441 Magyaregres, Dózsa Gy. u. 8.

Ügyintéző:

 Gulyás Dániel Ferencné pénztáros, ügyintéző

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Bodrogi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Erdei Norbert

(82)489-0718
onkormanyzat@bodrog.hu
polgarmester@bodrog.hu
7439 Bodrog Kossuth L. u. 54.

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Csombárdi Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Sótonyi Györgyné

(06-82) 715-606
csombard@kapos-net.hu
7432 Csombárd, Kossuth L. u. 45.

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Várdai Kihelyezett Ügyfélfogadási Helye

Polgármester: Varga András

Telefon: +36 82/589-008
Fax: +36 82/589-008
vardapmh@gmail.com
7442 Várda, Fő u. 94.

Ügyintéző:

Barti Gáborné ügyintéző

Szervezet adatai

 

Juta Község Önkormányzata

7431 Juta, Hősök tere 8.

Törzskönyvi azonosító szám: 731740

Adószám: 15731742-2-14

KSH statisztikai számjel: 15731742-8411-321-14

Alapítás dátuma: 1990.09.30.

KSH területi számjel: 1417279

 

A felügyelt költségvetési szervek

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

7431 Juta, Hősök tere 8.

 

Közalapítvány

Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Közalapítvány

7431 Juta, Hősök tere 8.

 

Felettes, felügyeleti szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Telefon: 82/502-600

Fax száma: 82/502-603

Honlapja: www.somogy.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Hatályos önkormányzati rendeletek:

Dokumentumtár:

http://juta.hu/doc/index.php/s/9wKHmXjxmzloCx4

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Szociális igazgatás

 • aktív korúak ellátása

 • lakásfenntartási támogatás

 • önkormányzati segély

 • közgyógyellátás

 • újszülöttek támogatása

Szociális szolgáltatás

 • szociális étkeztetés

 • házi segítségnyújtás

 • családsegítés

 • gyermekjóléti szolgáltatás

 • idősek nappali ellátása

Általános igazgatás

 • hagyatéki eljárás

 • vadkár

 • birtokvédelem

 • fakivágás

 • talált tárgyak

Gyámügyi igazgatás

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

 • óvodáztatási támogatás

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

Adóigazgatás

 • magánszemélyek kommunális adója

 • vállalkozók kommunális adója

 • gépjárműadó

 • iparűzési adó

Közszolgáltatások

Hulladék elszállítása:

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

7400 Kaposvár, Cseri u. 16.

Telefon: 82/528-960

Hulladék gyűjtése, elszállítása a településen

minden héten egy alkalommal – szerdai napon – történik.

(Lomtalanítás, zöldhulladék szállítás időpontjáról a lakosságot

a helyben szokásos módon értesítjük.)

Ivóvíz- és szennyvízcsatorna:

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

Telefon: 82/528-580

Kéményseprés:

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.

Tel., fax: 82 / 313-401,06-20-9669-845

e-mail: kemenymester@somogy.hu

Helyi tömegközlekedés-személyszállítás:

Kapos Volán Zrt.

7400 Kaposvár, Füredi út 180.

Telefon: 82/506-120

Fax: 82/506-197

Temetkezés:

(temető üzemeltetője)

Lélekút Kegyeleti Korlátolt Felelősségű Társaság

ADÓSZÁM

29279256-2-14

SZÉKHELY CÍM

7400 Kaposvár, Kisrómahegyi út 15.

Iroda: 7400.Kaposvár, Teleki u. 16.
Telefon:06 82/950-714 Ügyelet: 06 70 3888-444

 

 Nyilvános kiadványok

Jutai Hírlevél (www.juta.hu honlapon)

 Jegyzőkönyvek

Dokumentumtár: http://juta.hu/doc/index.php/s/nyq71v3UZo28y3u

 Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok közzétételéről, megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről

III. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

 

 

Működési statisztika

 

Civil szerveztek támogatása

 

Költségvetések, beszámolók

 

Számviteli beszámolók

 

A költségvetés végrehajtása

 

Foglalkoztatottak

 

 

5000