Művelődés, egyház

Idősek Klubja – Könyvtár

Juta, Nagy István utca 1.

Községünkben 2007. októberétől működik újra könyvtár, melynek folyamatos működését és bővítését a Megyei és Városi Könyvtár Mozgókönyvtári ellátása biztosítja számunkra.

Könyvtáros:  András Szilvia

Nyitvatartás:

Hétfő, szerda: 17-19 óráig
Péntek, vasárnap: 17- 18 óráig


Aktuális információk: http://jutakonyvtar.blogspot.hu

email cím: jutakonyvtar@kapos-net.hu

eMagyarország Pont oldalunkhttp://e-pontjuta.blogspot.hu

 Könyvkölcsönzésen kívül lehetőségünk nyílik:

  • folyóiratok olvasására, régebbi számok kölcsönzésére
  • könyvtárközi szolgáltatásra, melyben helyszínre hozzák a kért anyagot
  • hangkoskönyvek, VHS, DVD, CD kölcsönzésre
  •  fénymásolásra, nyomtatásra / fekete-fehér oldalanként 10,-Ft. Színes oldalanként 120,- Ft/
  • internet használatára
  • található egy gyereksarok, ahol lehet rajzolni, társasjátékozni, mesét hallgatni
  • közösen nézhetünk filmeket, hallgathatunk zenét

és még számos elfoglaltság, lehetőség ami igényként felmerül.

Juta község temploma és egyházközsége

rk.egyház
Plébános: Pisztora Ferenc

Plébánia elérhetőségei: 7451 Kaposvár-Kaposfüred, Rozmaring u. 2.

Hivatali nyitva tartás:

hétfőn 16.00-17.30 óra között és

 csütörtökön 10.00-12.00 óra között

 

Telefon: 82/432-531 – hivatali időn túl kérem hagyjon üzenetet

telefonszámával  együtt, hogy visszahívhassam.

06-30/209-5003 – sürgős esetben

Email cím: szentorangyalokplebania@gmail.com

Szentmisék időpontja:  minden hónap 1. 3. 5. vasárnapján 9.00 óra. Előtte 8.30-tól gyónási lehetőség.

Igeliturgiák időpontja: minden hónap 2. 4. vasárnapján 9.00 óra.

Hitoktatás:

Alsó tagozatos gyerekeknek a jutai iskolában van lehetőségük részt venni a hittan órákon. Hitoktató: Horváth Bálint. Kérem, hogy akik megkereszteltették gyermeküket – az akkori ígéretükhöz híven – írassák be hitoktatásra.

Ez feltétele az elsőáldozásnak is.

Bérmálkozásra felkészítő hittan: 14 év felettieknek  – csütörtökönként 16.15-17.30 között, a kaposfüredi plébánián

Jegyesoktatás – kaposfüredi plébánián

Ministránsok: minden iskolás korú gyermeket szeretettel hívok és várok ministrálni. Kérem, hogy a szentmise előtt 10 perccel legyenek a sekrestyében.

templom

Egyházközségünk története

A település római katolikus hitvallású egyházi életének helyi vezető  szervezete az  Egyházközség, székhelye a helyi római katolikus  templom.

A település plébániája az 1332-37-es tizedjegyzékben már szerepel.  1643-1686-ig  az andocsi jezsuita misszió gondozta a katolikus hitben  megmaradt híveket. A  XVIII. Században Kaposvár, majd Hetes filiájaként szerepel. A templomot 1782- ben építették szecessziós stílusban. Részlegesen felújítva a 2002 (külső vakolat) és  2005-ös  (tetőszerkezet) években.

 

Portik József plébános 1985-2014 között teljesített szolgálatot a jutai  egyházközségben. 2012-ben Juta lakói díszpolgárrá választották. Plébánia  központja Hetes volt, melyhez 5 filia tartozott.

2014-ben Mester Béla festőművész elkezdte a templom freskóinak helyreállítását.

2014. szeptember 1-től a Jutai egyházközség – Püspöki határozattal – a    Kaposfüredi Egyházközséghez került.

 

 

Fábry Kornél 2014. szeptember 1-től a Jutai Páduai Szent Antal Templom  –  mint filia – plébánosa.

A 2014. év végén befejeződött a freskók helyreállítása, kisebb javítások, a hangosítás és a templom műemlék orgonájának felújítása. A hívek adományaiból valósult meg az orgonamotor és pedálzat cseréje, 54  síp pótlása és az összes síp hangolása, valamint a padpárnák cseréje.

 

 

Tomanek Péter 2016.szeptember 1-től vette át a Kaposfüredi Plébániát.

 

 

 

 

 

Pisztora Ferenc 2020-tól

 

 

 

 

 

 

162