Oldaltérkép

 

Hírek/Kezdőlap Egészségügy, szociális ellátás
Rólunk Rendelési idő Jutában
Önkormányzat Nőgyógyászat:
Elérhetőség/Ügyfélfogadási rend Gyermekgyógyászat
Rendeletek Védőnői Szolgálat
Letölthető nyomtatványok Fogorvos
Települési ügysegéd Város környéki gyermek-, és felnőtt orvosi ügyelet
Művelődés, Egyház Nappali Ellátás – Idősek Klubja
Idősek Klubja – Könyvtár Idősek nappali ellátása
Juta község temploma és egyházközsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ellátások Házi segítségnyújtás
Oktatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A mi óvodánk Területileg illetékes ellátottjogi képviselő
Az óvodai dolgozók névsora Szocionet Család- és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár)
Óvodai házirend Szociális étkeztetés
A mi iskolánk Tanyagondnoki szolgálat
Pedagógusaink: Szociális ellátáshoz kapcsolódó nyomtatványok letöltése
Közös Önkormányzat
Elérhetőségek: 
A közös önkormányzati hivatal munkarendje:
Jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető ügyfélfogadási rendje:
Ügyintézők
Kereskedelmi és ipari tevékenységek körének nyilvántartása 
Helyi önkormányzati választás 2014 – Tájékoztató és Határozatok
Közérdekű információk Pályázatok
Falugazdász  Korábbi Pályázatok:
Juta Posta KOFOP-1-2-1-VEKOP-16-2016-00115 ASP pályázat
Üzletek, szolgáltatások TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00042 Pályázati információ
Major Autó Kft. TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019 – Csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Somogy megyei Katasztrófavédelmi Galéria
“Nép ügyvédje” Díszpolgárok
Civil szervezetek Képeslapok
Településrendezési terv Videótár
Közérdekű adatok
Elérhetőségi adatok Közszolgáltatások
Jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető ügyfélfogadási rendje: Nyilvános kiadványok
Szervezeti struktúra Jegyzőkönyvek
A szerv vezetői Közérdekű adatok igénylése
Szervezet adatai Gazdálkodási adatok
A felügyelt költségvetési szervek A működés törvényessége, ellenőrzések
Közalapítvány Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Felettes, felügyeleti szerv Az Állami Számvevőszék ellenőrzése
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Működési statisztika
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Költségvetések, beszámolók
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
DOKUMENTUMTÁR Foglalkoztatottak
5526