Tag Archives: Leader hírek

Tájékoztatás – LEADER kifizetési kérelmek benyújtása

leader-fejléc

TÁJÉKOZTATÁS – LEADER KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS a IV. tengely LEADER 2. körében nyert pályázók figyelmét felhívja az alábbiak teljesítésére:

az ügyfél köteles,
LEADER közösségi célú fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a támogatási határozat közlésétől (kézhezvétel napja) számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

 

LEADER rendezvény, LEADER Képzés, LEADER Térségen belüli együttműködés és LEADER Tanulmányok jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől (kézhezvétel napja) számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakok:

 

2012. augusztus 01. – december 31.

2013. február 01. – május 31.
A kifizetési kérelmet a 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012 mellékletét képző formanyomtatványon kell benyújtani.
Tisztelettel:

 

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

LEADER HACS

M E G H Í V Ó – LEADER VIDÉK- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUM

leader-fej

ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

LEADER HACS

Székhely: 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12. 

Munkaszervezeti Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 57. szám I. em. 18. Nytsz: 3585

e-mail: info@ek-p.hu tel: 82/436-000

M E G H Í V Ó

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) LEADER VIDÉK- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUMOT tart az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 

1.) ÚMVP III. tengely (Falumegújítás és – fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése,

     korszerűsítése jogcímek) pályázati lehetőségei

 

2.) LEADER együttműködés, önkormányzati lehetőségek, közösségépítés

 

Időpont: 2012. június 19. (kedd) 14:00 óra

Helyszín: 7434 Mezőcsokonya, Szabadság u. 25. (Rózsakert vendéglő)

 

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

 

Kaposvár, 2012. június 11.
 

Tisztelettel: 

Kiss Péter Pálné s.k                                Dr. Sebők László s.k

             Elnök                                           Munkaszervezet-vezető

Észak-Kaposi Partnerek                   Észak-Kaposi Partnerek

 

                                          

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

 ÉRTESÍTÉS

Időpontváltozásról !

Tisztelt Nyertes Pályázó Partnereink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2012. május 15. napján kiküldött – Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107. Polgármesteri Hivatalban
– 2012. május 21-én hétfőn kezdődő LEADER SZAKMAI PÁLYÁZATI FÓRUM kezdési időpontja –
rajtunk kívülálló okból a nyertes Önkormányzati Polgármesterek egy részének hivatali elfoglaltsága miatt –

megváltozott, s a fórum kezdési időpontja 16:00 óra !!!

Tisztelettel:

Kiss Péter Pálné s.k

Elnök

 

Dr. Sebők László s.k

Munkaszervezet-vezető

 

Észak-Kaposi Partnerek Észak-Kaposi Partnerek

Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület

Újabb fejlesztési források kerülnek kiosztásra

fejlec

 

A helyben élők fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását támogatta az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) Döntéshozó Testülete, amely a területén megvalósuló beruházások vonatkozásában 2012. április 12-én és április 23-án döntött az egyes célterületekhez kapcsolódó minimum pontszámokról, és a végső források nagyságáról.  A helyi közösségi érdekeket szem előtt tartva módosította a forrásallokációt aszerint, hogy minden egyes pályázó kérelme támogathatóvá váljon, ennek alapján összesen 53 db nyertes pályázat született.

 

Az elnyert támogatások összege célterületenként:

 

  1. A térség fejlődését és információ ellátottságát segítő szolgáltatások kialakítása: 30 984 010 Ft
  2. Falusi boldoguláshoz és a munkához való visszatéréshez szükséges ismeretek oktatása: 7 398 000 Ft
  3. Térségi kiadvány készítése: 6 083 639 Ft
  4. Új tevékenység végzését lehetővé tevő, illetve versenyképességet javító eszközök és technológia vásárlása és beépítése mikro-, kisvállalkozások és őstermelők számára: 6 558 306 Ft
  5. Kisértékű projektek civilszervezete eszköz, informatikai és ruha vásárlása: 1 459 731 Ft
  6. Hagyományőrző, kulturális, sport, gasztronómiai és ismeretterjesztő rendezvények: 19 116 423 Ft
  7. Civilszervezetek és önkormányzatok közhasznú tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése: 12 298 937 Ft
  8. Telephely, üzem építése, kialakítása, felújítása, fejlesztése, mikro- és kisvállalkozások számára: 47 883 445 Ft

 

A határozatok ünnepélyes átadásáról az Egyesület honlapján tájékoztatást nyújt és hivatalos úton is értesíti a nyertes pályázókat.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Észak-Kaposi Partnerek

 

Vidékfejlesztési Egyesület