Tag Archives: Leader hírek

Meghívó fórumra

fejlec

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) LEADER VIDÉK-, ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FÓRUMOT tart az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 

1.) Bemutatkozik a Bodrogi IKSZT

 

 2.) ÚMVP IV. tengely 2. körös Leader pályázatok tapasztalatai és a jövőbeni pályázati lehetőségek

 

3.) Civil szervezetek lehetőségei az új Civil törvény jogi szabályozása alapján

 

 Időpont: 2012. március 26. (hétfő) 16:30 óra

Helyszín: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 54. (IKSZT épülete)
 Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Kaposvár, 2012. március 19.
 Tisztelettel:                                           

  Kiss Péter Pálné  s.k                    Dr. Sebők László s.k
          Elnök                                   Munkaszervezet-vezető

Észak-Kaposi Partnerek             Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület         Vidékfejlesztési Egyesület

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS is részt vett a „Keresd a helyit” kampányban

fejlec

2011. december elején egy országos kampány indult „Keresd a helyit” címmel a Valóságunk Alakítása Napról-Napra (VAN) Alapítvány szervezésében. A kampány fókuszában a helyi, azaz az adott régió termékeinek életvitelünkre és jövőnkre gyakorolt hatásának megismertetése áll.

Egyesületünk a kampány részletes leírásával megkereste tagjait, hogy összegyűjtse azokat a helyi termelőket és szolgáltatókat, akik szívesen részt vennének a kampányban és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kampány honlapján (www.keresd-a-helyit.hu), a termelői adatbázisban szerepeljenek.

Egyesületünk fórumain is hirdette a kampányt (2011.december 1. Hetes, 2011. december 19. Somogyaszaló), ahol a résztvevők között kiosztásra kerültek az adatlapok, melyek az adatbázis összeállításához szükségesek. A szervezők kérésének megfelelően, az összegyűjtött adatokat – Észak-Kaposi Helyi Termelő Partnerek címmel – részükre továbbítottuk. Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS illetékességi területéről összesen 11 helyi termelő és 3 szolgáltató küldte meg adatait.

Fontos része lesz a népszerűsítő akciónak az is, hogy a kampány logójával
ellátott több ezer környezetbarát – ingyenes – csomagolóanyag eljusson a termelőkhöz, melyben Egyesületünk is szerepet vállal.

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

Módosultak az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer regisztrációs formanyomtatványai

fejlec

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Leader HACS felhívja partnerei figyelmét, hogy módosultak a MVH regisztrációs szám igényléséhez (G0001-11-1) és az adatmódosításhoz (G0002-11-1) kapcsolódó formanyomtatványok.

A regisztrációs és módosítási kérelem, még 2011. évi formanyomtatványon történő benyújtási és befogadhatósági határideje 2012. január 31.

A jelenleg már érvényes, hatályban lévő nyomtatványok az MVH honlapjának ügyfélnyilvántartás menüpontja alatt elérhetőek (2012. február 01-jét követően csak ezek a nyomtatványok fogadhatók el).

  • G0001-12-1 Ügyfél regisztrációs adatlap és kitöltési útmutató

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395

  • G0002-12-1 Ügyfél regisztráció módosítási adatlap és kitöltési útmutató

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g002_ugyfel_regisztracio_modos_20091115_1007397

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a regisztráció és a módosítás kérelmét, ha az ügyfél nem a jogszabályban meghatározott módon, nem az arra rendszeresített nyomtatványon nyújtja be azt (MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdés b) pontja).

Tisztelettel:

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER HACS munkaszervezete

LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitása

fejléc

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 124/2011 (XI. 16.) számú Közleménye a LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.

Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra. A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.

A közlemény az alábbi linken elérhető el:

http://www.kormany.hu/download/b/d3/60000/IH%20124%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf#!DocumentBrowse

Tisztelettel,

Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS

munkaszervezete

Pályázatok beküldési határidejének meghosszabbítása

fejléc

Tisztelt Partnereink !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága a IV. tengely LEADER keretében benyújtható pályázatok beküldési határidejét meghosszabbította.

Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és esélyegyenlőségét szem előtt tartva a pályázat benyújtási időszakot 2011. november 15-ig hosszabbította meg.

Pályázatot kizárólag a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiállított, a projekt javaslatot támogató határozattal rendelkező ügyfél nyújthat be, a határozat a pályázat kötelező melléklete.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az egyesület honlapján (www.ek-p.hu) tájékozódhatnak.

Juta, 2011. október 28.

Tisztelettel:

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete

Meghívó fórumra

leader-300x225

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader HACS a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) célterület

felülvizsgálatához kapcsolódó tájékoztató fórumot tart.

Helyszín: 7431 Juta, Hősök tere 8. (Polgármesteri Hivatal kisterem)

Időpont: 2011.05.12. (csütörtök) 16:30 óra

Az MVH és IH-val leegyeztetett és az általuk jóváhagyott célterület tervező excel tábla

honlapunk (www.ek-p.hu) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata – Tervezői Csoport

munkaanyagainak menüpontja alatt elérhető.

Tisztelettel:

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

Juta község honlapja