TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002

 

 

 

 

 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A PROJEKT CÍME: A JUTAI MINI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 56 938 000,- Ft

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 56 938 000,- Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 

Jelen fejlesztés során komplex infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul, mint önállóan támogatható tevékenység alábbiak szerint:

A jelenleg üzemelő mini bölcsődei egység a növekvő gyermek létszám miatt bővítést igényel. Az önkormányzat úgy határozott, hogy az épületbővítést pályázat segítségével kívánja megvalósítani. A maximum 8 fős mini bölcsődei egységgel történő bővítés keretében a meglevő egység mellett egy közös bejárattal, ezen belül az új csoport szoba önálló öltözővel és vizesblokkal rendelkezik. A gondozói helységek nem változnak, de mivel a takarító helyiség nem volt megoldott így az új rész kialakításakor figyelembe lett véve. A meglevő csoport szobából a takarító szekrény áthelyezése lehetőséget teremt a saját vizesblokkjának közvetlen elérésére. Emellett a már meglévő csoportszoba és a hozzá tartozó gyerek WC közti falon átlátszó üvegfal kialakítása szükséges, hogy a mosdó használata során a gyermekkel kint tartózkodó felnőtt belásson a csoportszobába.

Mivel a jelenlegi csoport szoba jóval nagyobb a szükségesnél ezért annak egyharmada felhasználható az új egység kialakításánál. A felnőtt akadálymentes vizesblokk az óvodai épületrészében korábban kialakítást nyert ezért azt nem kell a bővítés során kialakítani. Az új egységnél az öltözőből a vizesblokk és a csoportszoba közvetlenül elérhető, és a csoport szobából is közvetlenül elérhető a vizesblokk. Az újonnan kialakításra kerülő takarítószer tároló a közös közlekedőből érhető el, mindkét egységhez kellő közelséggel. Az új bejárat és az új egység akadálymentesen használható. Az akadálymentesítés a bővítéssel arányos kialakítású.

Az új egység közművei a meglevő épülethez kapcsolódnak azonban a bővített fűtési rendszer nagyobb hatásfokú kazánt igényel, ezért kazáncsere vagy önálló saját kazán elhelyezése is indokolt. A csoportszobák és a vezetői iroda nyári túlmelegedésének elkerülése érdekében szükséges azok felszerelése szellőző/klíma berendezésekkel.  A jelenleg üzemelő bölcsődei egység padlás födémje nagyon alul szigetelt, ezért legalább 15 cm ásványgyapot paplan szigetelés és egy hő visszaverő fólia terítése szükséges a gazdaságos üzemeléshez.

A telek területi határa nem egyezik a kerítéssel, mivel a rendelkezésre álló játszóudvar terület a bővítést követően elég kicsi, ezért a két vonal közti terület hasznosíthatósága érdekében játszó terület bővítésével a meglévő kerítés és járda elbontásra kerül, és a telekhatáron új kerítés és új járda megépítésére kerül sor.

A főbejárat előtt a tetővel fedett rész észak felől átlátszó polikarbonát lappal védett és a babakocsik tárolása is megoldott lett.

A bölcsőde berendezési tárgyai a gyermekek fejlesztésének eszközei. A berendezési tárgyak természetes anyagokból készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását, az otthonosság érzését segítik. A mobilizálható bútorok alakíthatósága a gyermekek kreativitását fejlesztik.

A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök egy része a már működő mini bölcsődei egységben is hiányzik, emiatt nem csak az újonnan kialakításra kerülő egység eszközeinek beszerzése nélkülözhetetlen, hanem a már meglevő egység eszközellátottságának teljessé tétele is.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.03.31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002

 

 

 

6898