Civil szervezetek

Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Közalapítvány

A közalapítvány célja:

 

Juta Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 8. paragrafusa (4) bekezdésében maghatározása alapján az alábbi célok megvalósítására hozta létre a közalapítványt:

 • Juta község lakóinak egészségügyi ellátásának magasabb színvonalon történő

biztosítása,

 • a környezettudatos magatartás elterjesztése,
 • az egészségtudatosság növelése,
 • vöröskeresztes szerveződés támogatása,
 • a tudatos fogyasztói szokások kialakítása,
 • az egészséges, környezetbarát, helyi termékek fogyasztásának elterjesztése,
 • a környezet-egészségügyi gondolkodás propagálása,
 • a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások ismeretének elterjesztése,
 • óvodai és iskolai sporttevékenység támogatása,
 • a szociális alapellátások támogatása,
 • ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása.

 

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai:

Dr. Molnár Marcell István – elnök

Kiskaponya László – titkár

Bocskor Sándorné – tag

Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal – Juta, Hősök tere 8.

 

Adószám: 18762244-1-14

 

2012.05.19. – Egészségnap Jutában

 

egészségnap

A Flash Player és a böngészőnek szüksége van Javascript futtatás engedélyezésére.

A Flash Player és a böngészőnek szüksége van Javascript futtatás engedélyezésére.

 

 

 

 

Juta Sport Egyesület

 

Juta SE

Látogassa meg honlapunkat! http://juta-sportegyesulet.webnode.hu/

 

Optimizmus Egyesület

Az „Optimizmus” Somogy Megyei Oktatási, Környezetvédelmi, Ifjúsági Közhasznú Egyesület 2004-ben alakult 12 fővel. A szervezetnek jelenleg 19 regisztrált tagja van. Az elnök a 3 tagú vezetőséggel végzi az operatív feladatok irányítását, koordinálását. Stratégiai kérdésekben a közgyűlés dönt. A szervezeti felépítés mélyebben nem strukturált. Az egyesület a működéshez szükséges pénzügyi források megteremtése, valamint az aktuális célkitűzések elérése érdekében aktív pályázati tevékenységet folytat.

A szervezet eddigi és tervezett tevékenységei a következő célok megvalósítására való törekvést tükrözik:

A szervezet egyik elsődleges célja a Somogy megye területén élő roma származású, és hátrányos helyzetű népesség létfeltételeinek, érdekérvényesítési lehetőségeinek javítása, az etnikai csoportok egymás mellett élésének elősegítése. Célunk, hogy a roma közösségek szemléletmódját, perspektíváit kitágítva, megteremtsük a belső igényt a fejlődésre, ezáltal újabb lehetőségeket teremtve az egyének, és a közösség gyarapodására.

Egy másik jelentős tevékenységi területünk a környezetvédelem és természetvédelem. Ebben elsősorban a régió falvaiban végzett felvilágosító programok kerülnek előtérbe, melyek során a lakókörnyezetben felmerülő környezetvédelmi problémák megoldását, a fejlesztési lehetőségek kiaknázását   és a környezettudatosság erősítését próbáljuk elősegíteniszabadidős programok,  felnőtt- és gyermek oktatás, bemutatók, előadások tartásán keresztül. Ebben a munkában a tényleges feladatok között szerepel illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése, közösségi faültetés, a településeken külső és belső vízelvezető árkok tisztítása, téli madáretetés, odútelepek létesítése, környezetvédelmi táborok szervezése.

A harmadik tevékenységi kör: A felnőttképzés, melynek keretében környezetvédelmi, jogi, közgazdasági, pályázatírási ismeretek oktatása, a rendelkezésre álló friss, naprakész ismeretanyag átadása történik meg OKJ-s tanfolyamok, előadások, konferenciák, és egyéb rendezvények keretein belül. Ezzel a munkával célunk a régió gazdálkodóinak, kisvállalkozásainak, illetve az önhibájukon kívül a társadalom perifériájára szorult társadalmi rétegek (vidéken élő munkanélküliek, kisebbségi csoportok) versenyképességének, életminőségének javítása. Az egyesület hitvallása, hogy nem a közvetlen anyagi támogatással lehet hosszú távú eredményeket elérni, hanem a támogatottaknak a lehetőséget kell megteremteni a saját erőből történő felemelkedésre.

Egyesületünk fontos feladata a különböző magyar, kisebbségi, etnikai kulturális értékek védelme népszerűsítése, bemutatása, megismertetése a Somogy megyei lakosság szélesebb csoportjai között kiemelten kezelve az ifjúságot. Ennek érdekében kiállítások, kulturális témájú programok szervezése. E cél érdekében szakmai kiadványok lektorálása, kiadásuk elősegítése. Cigánygyerekeknek szóló beás nyelvű kiadványok készítése, szerkesztése, lektorálása. Cigány nyelvekkel, a nyelvi hátrányokkal kapcsolatos cikkek írása, szerkesztése, lektorálása, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelenésének elősegítése.

Céljaink elérésének érdekében az egyesület egy regionális szintű kapcsolatrendszerbe ékelődött, amelynek bázisa a Kaposvári Egyetem. Az egyetemi centrum folyamatos tanácsadói, szupervizori szolgáltatásának igénybevételével, a pályázatok szakszerű elkészítése során jelent segítséget, valamint az említett kapcsolati együttműködési, kommunikációs háló adta lehetőséget kihasználásával az általunk képviselt közösség társadalmi integrációja jelentősen kiszélesedett. Ez azért is lehetséges, mert aktív tagjaink nagy része az Egyetemen szerteágazó tudományterületeken oktat, illetve kutat, így a legfrissebb ismeretanyaggal tudja segíteni az egyesület munkáját.

Közhasznúsági jelentés – 2011

Sajtókozlemeny Optimizmus 2013.04.24.

 

Bay Zoltán Egyesület

Vezető neve:  Gombos Péter

Cím:7431 Juta, Búzavirág u. 51.

Telefon:30/939-2276

Az alapítvány tevékenysége:

Bay Zoltán emlékének ápolása, aki a Jutai Radarszázad kötelékében építette meg a Föld-Hold távolságának megméréséhez a műszert.

Egyszerüsített beszámoló – 2011

 

Mozaik Egyesület

Egyszerüsített beszámoló – 2011

 

Palettás KHE

Egyszerüsített beszámoló – 2011

5023